W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXXI/635/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 1,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 1273 ze zm.) a także art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1964) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LX/533/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/553/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/566/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r. oraz uchwałą Nr LXIV/573/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/584/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r., uchwałą Nr LXVIII/607/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 września 2023r. oraz uchwałą Nr LXX/623/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. zmienia się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
  1. dochodów kwotą: 111.307.297,22 zł w tym:
   • dochodów bieżących kwotą: 94.027.508,41 zł
   • dochodów majątkowych kwotą: 17.279.788,81 zł
  2. wydatków kwotą: 135.967.632,00 zł w tym:
   • wydatków bieżących kwotą: 96.116.159,60 zł
   • wydatków majątkowych kwotą: 39.851.472,40 zł
 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 24.660.334,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. długoterminowego kredytu w kwocie: 9.326.364,00 zł,
  2. zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w kwocie: 3.827.145,87 zł, na pokrycie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych, w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
  3. wolnych środków w kwocie: 11.506.824,91 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30.333.970,78 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.673.636 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.


Załączniki do uchwały nr LXXI/635/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.

Załączniki

Powiadom znajomego