W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXXII/637/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę nr LXX/625/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.5451

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 pkt 9 lit. c) Uchwały Rady Gminy Kobylnica nr LXX/625/2023 z dnia 19 października 2023 r. nadając mu następujące brzmienie:

„c) o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 2.274,80 zł”.

§ 2. Zmienia się § 1 pkt 9 lit. e) Uchwały Rady Gminy Kobylnica nr LXX/625/2023 z dnia 19 października 2023 r. nadając mu następujące brzmienie:

„e) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 2.262,70 zł”.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXI/636/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Powiadom znajomego