W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXXVI/664/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1273 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:
W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
1)     Wprowadza się zadanie: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”: 
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 117.797 zł
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 
130.294 zł,
-   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 248.091 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 248.091 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 248.091 zł.
W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
1)     Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”:
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa z programu Polski Ład w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.955.000 zł, 
-        razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.400.000 zł,
-        łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.480.000 zł,
-        limit zobowiązań wynosi 2.400.000 zł.
2)     Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 77.426 zł do kwoty 92.574 zł, 
-        razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 92.574 zł,
-        łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.055.765 zł,
-        limit zobowiązań wynosi 1.812.574 zł.
3)     Wprowadza się zadanie „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”:
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.016.241 zł, 
-        razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.016.241 zł,
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa z programu Polski Ład w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 5.950.000 zł, 
-        razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 5.950.000 zł,
-        łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.966.241 zł,
-        limit zobowiązań wynosi 6.966.241 zł.
4)     Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 123.001 zł, 
-        razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 123.001 zł,
-        łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 674.596 zł,
-        limit zobowiązań wynosi 193.001 zł.
5)     Zwiększa się wartość zadania: „Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy":
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 394.830 zł, 
-        razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.194.830 zł,
-        łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.523.180 zł,
-        limit zobowiązań wynosi 3.994.830 zł.
2.     Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1.     W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
a)     w budżecie na 2024 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica       Nr 15/2024 z dnia 09.01.2024r., 16/2024 z dnia 10.01.2024r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 18 stycznia  2024r.
b)     w budżecie na  2025 rok - wprowadza się po stronie dochodów ogółem i dochodów majątkowych dofinansowanie w wysokości 5.950.000 zł na dofinansowanie zadania  "Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica". Dochód wypłacany po rozliczeniu wkładu własnego, zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6159/PolskiLad z dnia 12.10.2023 roku
2.     W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
1)     Wprowadza się zadanie: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”: 
-   w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania i zapłatę zobowiązań z 2023 roku.
W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
1)     Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”:
-        zgodnie z Promesą dofinasowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6959/PolskiLad z dnia 12.10.2023r.  Gmina Kobylnica uzyskała wsparcie na realizację zadania.
2)     Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
-        dostosowanie planu do szacowanych wydatków.
3)     Wprowadza się zadanie „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”:
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.016.241 zł – środki w uchwalonym budżecie na rok 2024 zaplanowane były jako zadanie jednoroczne,
-        w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 5.950.000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem, zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
4)     Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
-        w dostosowanie planu do wysokości zawartej umowy z Wykonawcą na roboty budowlane, w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań z 2023 roku. Środki w wysokości 45.575 zł pochodzą z  rozliczenie środków  Funduszu przeciwdziałania CIVID-19 niewykorzystanych w roku 2023.
5)     Zwiększa się wartość zadania: „Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy":
-        w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania i zapłatę zobowiązań z 2023 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego