W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXXVI/665/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.  „b”  i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), oraz art. 89, art. 239  w  związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt  1 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237,  art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1964 ) a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/657/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1)     § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69.950.007 zł, z czego:
a)     wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  40.472.338 zł;
b)     wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości  29.477.669 zł;”
2)     załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3)     załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4)     zwiększa się dochody  budżetu  Gminy o kwotę 1.492.152,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 
5)     zwiększa się wydatki  budżetu  Gminy o kwotę 2.886.609,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.     Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
a) dochodów kwotą: 117.239.176,00 zł w tym:
- dochodów bieżących kwotą: 97.761.308,00 zł
- dochodów majątkowych kwotą: 19.477.868,00 zł
b) wydatków kwotą: 127.248.121,40 zł w tym:
- wydatków bieżących kwotą: 97.668.212,40 zł
- wydatków majątkowych kwotą: 29.579.909,00 zł
2.     Deficyt budżetu gminy w kwocie 10.008.945,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)   emisji obligacji  w kwocie: 5.114.488,00 zł,
b)   wolnych środków w kwocie: 4.894.457,40 zł.
§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.894.457,40 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.885.512 zł ¾ zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego