W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XVIII/157/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/157/2019
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 19 grudzień 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się Powiatowi Słupskiemu w 2020 roku pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 97 450,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

§ 2.
Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020.

§ 3.
Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zawarcia umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Gminy Kobylnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane