W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XVIII/158/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budowa zatoki autobusowej
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA Nr XVIII/158/2019
Rady Gminy Kobylnica

z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz  budową zatoki autobusowej.”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:

§ 1
W celu poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Kobylnica w roku 2020 z budżetu Gminy Kobylnica zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz  budową zatoki autobusowej.”

§ 2
1.    Szacunkowa wartość zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 wynosi  360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100).

2.    Na zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020 w wysokości 50%  szacowanej wartości zadania, lecz nie większej niż 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w stosownej umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane