W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XVIII/160/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA Nr XVIII/160/2019
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) 

Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylnica na lata 2020-2034 wraz z uzasadnieniem zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2
Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań do wysokości 10.000.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

  1. uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Kobylnica  z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  3. uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  4. uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  5. uchwała Nr X/79/2019 Rady  Gminy  Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019r. w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  6. uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy  Kobylnica  z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  7. uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  8. uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  9. uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
  10. uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Załączniki

Uzasadnienie pdf, 370 kB

Powiadom znajomego