W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XIX/168/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino (Czeremchowa)
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 541

Treść

UCHWAŁA NR XIX/168/2019
RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino

Na  podstawie  art.7  ust.1  pkt 2,  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 506  ze  zm.)  i art. 8 ust. 1a  ustawy  z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje

§ 1. Ulicy  zlokalizowanej  na  drodze  wewnętrznej,  biegnącej  w granicach  działki  nr  59/8  w miejscowości Łosino, nadaje się nazwę „Czeremchowa”.

§ 2. Przebieg  i granice  ulicy  wymienionej  w §  1 przedstawia  mapa  sytuacyjna  stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane