W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXI/181/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r.,  poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 2 pkt 5,  art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy  ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 483 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica  uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/280/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2016r. w  sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kobylnica,  wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  „1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  a)    seria A/2017: obligacje 12-letnie na kwotę    1.000.000,00 PLN,
  b)    seria B/2017: obligacje 13-letnie na kwotę    1.000.000,00 PLN,
  c)     seria C/2017: obligacje 14-letnie na kwotę   1.000.000,00 PLN,
  d)    seria D/2017: obligacje 15-letnie na kwotę   1.000.000,00 PLN,
  e)    seria E/2017: obligacje 16-letnie na kwotę    1.000.000,00 PLN, 
  f)      seria F/2017: obligacje   9-letnie na kwotę    1.000.000,00 PLN,
  g)    seria G/2017: obligacje 10-letnie na kwotę   2.000.000,00 PLN,
  h)    seria H/2017: obligacje 11-letnie na kwotę   2.000.000,00 PLN.
  2.     Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  a)    seria A/2017 po upływie  12 lat od daty emisji tj.     w roku 2029,
  b)    seria B/2017 po upływie  13 lat od daty emisji tj.     w roku 2030,
  c)     seria C/2017 po upływie  14 lat od daty emisji tj.     w roku 2031,
  d)    seria D/2017 po upływie  15 lat od daty emisji tj.     w roku 2032,
  e)    seria E/2017 po upływie  16 lat od daty emisji tj.     w roku 2033,
  f)      seria F/2017 po upływie   9 lat od daty emisji tj.      w roku 2026,
  g)    seria G/2017 po upływie 10 lat od daty emisji tj.      w roku 2027,
  h)    seria H/2017 po upływie 11 lat od daty emisji tj.      w roku 2028”.
 2. § 5 otrzymuje brzmienie:
  „Rozchody związane z wykupem obligacji i wydatki związane z wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Kobylnica pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2017-2033.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego