W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała Nr XXII/194/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit  „c  i „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 509  ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020 zmienionej uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r. oraz uchwałą Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. zwiększa się dochody budżetu Gminy o  kwotę 542.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. zwiększa się wydatki budżetu Gminy o  kwotę 2.200.445,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
  1. dochodów kwotą: 84.412.963,00 zł w tym:
   • dochodów bieżących kwotą: 75.831.937,00 zł
   • dochodów majątkowych kwotą: 8.581.026,00 zł
  2. wydatków kwotą: 88.638.170,40 zł w tym:
   • wydatków bieżących kwotą: 71.423.338,60 zł
   • wydatków majątkowych kwotą: 17.214.831,80 zł
 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.225.207,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytu w kwocie: 2.117.810,00 zł,
  2. wolnych środków w kwocie: 2.107.397,40 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.107.397,40 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.882.190 zł ¾ zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego