W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 221/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 216/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 16 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 259/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 264/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 294/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 1 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 78/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 106/2021  Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    Zmienia się treść §15 pkt 16) Regulaminu nadając mu brzmienie:
„§15. 
16) Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ).”

2)    Zmienia się treść §19 Regulaminu nadając mu brzmienie:

„§19. W skład Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Kierownik Referatu (PG),
 2. stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa (PP),
 3. stanowisko ds. ewidencji nieruchomości i geodezji (PN),
 4. stanowisko ds. ochrony przyrody i uwarunkowań środowiskowych (PE),
 5. stanowisko ds. przestrzeni publicznej (PR),
 6. stanowisko ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (PŚ),
 7. stanowisko ds. sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich i planistycznych (PO),
 8. stanowisko ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (PD).”

§2

Dotychczasowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kobylnica stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

W Regulaminie Straży Gminnej w Kobylnicy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica zmienia się treść §6 nadając mu brzmienie:

„§6. W strukturze Straży Gminnej Gminy Kobylnica występują następujące stanowiska:

 1. Komendant Straży Gminnej Kobylnica (KS) - stanowisko strażnicze,
 2. czterech funkcjonariuszy Straży Gminnej Kobylnica (ST) - stanowiska strażnicze,
 3. specjalista ds. administracyjnych (SA),
 4. aplikant (AP).”

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.


Zamieszczony załącznik do Zarządzenia stanowi dokument, który nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 239.

Załączniki

Powiadom znajomego