W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 307/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U  z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kobylnica NR XXXIX/356/2013 z dnia  5 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą NR XXII/185/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie podziału Sołectwa Bzowo dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Bzowo, w skład którego wejdą miejscowości Bzowo i Rozłęka oraz Sołectwo Kczewo, w skład  którego wejdzie miejscowość Kczewo.
  2. Zasięg  terytorialny konsultacji obejmuje wszystkich mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze miejscowości Bzowo, Kczewo i Rozłęka, którzy w dniu przeprowadzenia konsultacji mają ukończone 16 lat.
  3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§2

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 10 listopada  2021r.  do 30  listopada  2021r. w formie ankiety skierowanej do mieszkańców miejscowości Bzowo, Kczewo i Rozłęka.  
  2. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i będzie  dostępny na stronie Internetowej Gminy Kobylnica, BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce  Konsultacje Społeczne , w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Kobylnica oraz u Sołtysa Sołectwa  Bzowo.
  3. Wypełnione formularze ankiety należy składać w terminie określonym ust. 1 w Biurze Obsługi Interesanta UG ,  listownie na adres:  Urząd Gminy Kobylnica,  ul. Główna 20 , 76-251 Kobylnica  lub na adres  mail: m.mlodecka-jopek@kobylnica.eu, decydująca jest data wpływu formularza ankiety  do Urzędu.
  4. Ankiety anonimowe i nie posiadające podpisu nie będą rozpatrywane.

§ 3

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica oraz na stronie Internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl  w zakładce Konsultacje Społeczne.

§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Kobylnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania. 

Załączniki

Powiadom znajomego