W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 354/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 216/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 16 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 259/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 264/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 294/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 1 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 78/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 106/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 9 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się treść §21 Regulaminu nadając mu brzmienie:

  „§21. W skład Referatu Inwestycji wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. stanowisko ds. planowania strategicznego – Kierownik Referatu (IP),
  2. stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych (IR),
  3. stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych (II),
  4. stanowisko ds. inwestycji sanitarnych (IŚ),
  5. stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID),
  6. stanowisko ds. inwestycji obiektowych (IO)”.

§2

Dotychczasowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kobylnica stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2022 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.


Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 239.

Załączniki

Powiadom znajomego