W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 98/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kobylnica NR XXXIX/356/2013 z dnia  5 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica zmienianej uchwałą NR XXII/185/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektów  Statutów  Sołectw:
  1. Sołectwa Słonowice, w skład którego wchodzi miejscowość Słonowice – załącznik nr 1 do Zarządzenia,
  2. Sołectwa Dobrzęcino, w skład którego wchodzi miejscowość Dobrzęcino – załącznik nr 2 do Zarządzenia,
  3. Sołectwa Bzowo, w skład którego wchodzą miejscowości Bzowo i Rozłęka – załącznik nr 3 do Zarządzenia,
  4. sołectwa Kczewo, w skład którego wchodzi miejscowość Kczewo – załącznik nr 4 do Zarządzenia
 2. Zasięg  terytorialny konsultacji obejmuje wszystkich mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Miejscowości: Słonowice, Dobrzęcino, Bzowo, Rozłęka i Kczewo.
 3. Mieszkaniec danego sołectwa jest upoważniony wyłącznie do wyrażenia stanowiska odnoszącego się do statutu sołectwa, w którym zamieszkuje. W tym celu w formularzu ankiety  podawany jest adres zamieszkania i nazwa sołectwa, którego dotyczy wyrażane stanowisko.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§2

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 kwietnia  2022r. do 29 kwietnia  2022r. w formie ankiety skierowanej do mieszkańców miejscowości Słonowice, Dobrzęcino, Bzowo, Rozłęka i Kczewo.
 2. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia i jest dostępny na stronie Internetowej Gminy Kobylnica, BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce  Konsultacje Społeczne, w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Kobylnica.
 3. Wypełnione formularze ankiety należy składać w terminie określonym ust. 1: osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UG ,  listownie na adres: Urząd Gminy Kobylnica,  ul. Główna 20 , 76-251 Kobylnica  lub na adres mail: m.mlodecka-jopek@kobylnica.eu, decydująca jest data wpływu formularza ankiety do urzędu.
 4. Ankiety anonimowe i nie posiadające podpisu nie będą rozpatrywane.

§ 3

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica  oraz na stronie Internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl  w zakładce Konsultacje Społeczne.

§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Kobylnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.


Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 251.

Załączniki

Powiadom znajomego