W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 155/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w związku z lokalizacją urządzeń elektroenergetycznych w Gminie Kobylnica

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.), w związku z §2 pkt 8 i §14 Uchwały nr XIV/323/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 101, poz. 2542 ze zm. 1),

zarządza się, co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce nr 664/5 w obrębie Lubuń – linia kablowa 0,4 kV o długości ok. 186 m w pasie technicznym o szerokości 0,5 m – powierzchnia służebności wynosi 93 m2, polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury przesyłu energii elektrycznej.
  2. Służebność ustanowiona zostanie na podstawie odrębnej umowy na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie (75-950), ul. Morska 10.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3196

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane