W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 185/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące

Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn.zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla:

 1. Pani Urszuli Mikołajczak - Klin - nauczyciela psychologa w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Grażyna Pioterek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie,
  4. Marta Kujawska - Greszczuk - ekspert w zakresie psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, psycholog
  5. Małgorzata Kowalska - ekspert w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 2. Pani Sylwi Solarczyk - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Grażyna Pioterek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie,
  4. Marta Kujawska - Greszczuk - ekspert w zakresie psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, psycholog
  5. Małgorzata Kowalska - ekspert w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 3. Pani Pauliny Szymków Wrembel - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Hejger - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach,
  4. Marta Kujawska - Greszczuk - ekspert w zakresie psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, psycholog
  5. Małgorzata Kowalska - ekspert w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 4. Pani Karoliny Skowronek – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Andrzej Wojtaszek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,
  4. Marta Kujawska - Greszczuk - ekspert w zakresie psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, psycholog
  5. Małgorzata Kowalska - ekspert w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 5. Pani Judyty Sibili – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Andrzej Wojtaszek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,
  4. Marta Kujawska - Greszczuk - ekspert w zakresie psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, psycholog
  5. Małgorzata Kowalska - ekspert w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 6. Pana Przemysława Ciepiel – nauczyciela historii, WOS, świetlicy w Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Hejger - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach,
  4. Jolanta Kapiszka - ekspert w zakresie historii, WOS, języka polskiego, dyrektor cku,
  5. Maria Pietryka - Małkiewicz - ekspert w zakresie filologii polskiej, bibliotekoznawstwa, nauczyciel szkoły podstawowej.
 7. Pani Joanny Recław – nauczyciela języka polskiego, biblioteki w Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Hejger - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach,
  4. Jolanta Kapiszka - ekspert w zakresie historii, WOS, języka polskiego, dyrektor cku,
  5. Maria Pietryka - Małkiewicz - ekspert w zakresie filologii polskiej, bibliotekoznawstwa, nauczyciel szkoły podstawowej.
 8. Pani Joanny Mańkowskiej - Rzeppka – nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Solnikowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
  4. Dorota Werbińska  - ekspert w zakresie filologii angielskiej, nauczyciel konsultant, nauczyciel akademicki,
  5. Inez Janion - ekspert w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, nauczyciel szkoły podstawowej.
 9. Pani Anety Buczko – nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Bronisław Kisiel - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Solnikowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
  4. Dorota Werbińska  - ekspert w zakresie filologii angielskiej, nauczyciel konsultant, nauczyciel akademicki,
  5. Inez Janion - ekspert w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, nauczyciel szkoły podstawowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego