W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 243/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobylnica w roku 2023 w obszarze sportu, turystyki i rekreacji
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz w związku  z uchwałą Nr LV/501/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok” zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobylnica w roku 2023 przez organizacje pozarządowe pn. „Działania sprzyjające promocji Gminy Kobylnica poprzez organizację ogólnopolskiego wydarzenia sportowego”. Konkurs realizowany będzie przy pomocy serwisu internetowego Witkac.pl.
  2. Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu, wyłącznie w sytuacji, w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu.

§ 2

Treść ogłoszenia na zadanie pn. „Działania sprzyjające promocji Gminy Kobylnica poprzez organizację ogólnopolskiego wydarzenia sportowego” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
  3. na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl
  4. na stronie internetowej serwisu www.Witkac.pl

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego