W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 247/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnoszących się do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/580/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kobylnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Kobylnica.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok” zwany dalej „Projektem”.

§ 2

Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 21.09.2023 r. oraz termin zakończenia konsultacji na dzień 05.10.2023 r.

§ 3

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie Projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
  2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na Formularzu zgłaszania uwag i opinii do Projektu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

  1. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kobylnica (budynek B), drogą listową na adres: Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, pocztą elektroniczną na adres: kobylnica@kobylnica.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kobylnica na platformie ePUAP. Decydująca jest data wpływu formularza do Urzędu.
  2. Formularze anonimowe lub niezawierające uwag i opinii nie będą rozpatrywane.

§ 5

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest kierownik Referatu ds. Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki

Powiadom znajomego