W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 314/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuję Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla:

 1. Pani Magdaleny Czyżykowskiej - nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciela rewalidacji w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Dorota Hedeszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Solnikowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
  4. Jolanta Kamińska - ekspert w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel szkoły podstawowej,
  5. Jadwiga Bownik - ekspert w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, oligofrenopedagogiki, nauczyciel szkoły podstawowej.
 2. Pani Małgorzaty Gromada - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Dorota Hedeszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Solnikowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
  4. Jolanta Kamińska - ekspert w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel szkoły podstawowej,
  5. Jadwiga Bownik - ekspert w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, oligofrenopedagogiki, nauczyciel szkoły podstawowej.
 3. Pani Aleksandry Świtała - nauczyciela logopedy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w następującym składzie:
  1. Iga Bekiesza - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji,
  2. Dorota Hedeszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Ewa Solnikowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
  4. Jolanta Kamińska - ekspert w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel szkoły podstawowej,
  5. Jadwiga Bownik - ekspert w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, oligofrenopedagogiki, nauczyciel szkoły podstawowej.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego