W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 320/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2018 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie na podstawie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica oraz obiektów sportowych i innych pomieszczeń i powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz uchwały nr XXIV/323/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. nr 101 poz.2542 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 188/2018 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie na podstawie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica oraz obiektów sportowych i innych pomieszczeń i powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, zwanym dalej „Zarządzeniem” wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do zarządzenia określający stawki opłat za najem lub dzierżawę obiektów, pomieszczeń i innych powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stawki opłat za korzystanie na podstawie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica oraz obiektów sportowych i innych pomieszczeń i powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego