W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 343/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Sycewicach PGR
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 10 ust. 1, art. 23 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/323/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 101, poz. 2542) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Nabywa się na własność nieruchomość opisaną w księdze wieczystej o numerze SL1S/00035620/5, położoną w obrębie Sycewice PGR, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 4/82 (o powierzchni 0,0094 ha) oraz 4/107 (o powierzchni 0,0175 ha).
  2. Nabycie na własność, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz Gminy Kobylnica przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego