W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 225/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 06 marca 2019 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 115/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 28 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 131/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 10 zmienia się treść  ust.2 pkt 1), nadając mu brzmienie:
„1) Nadzór nad działalnością i prawidłową, zgodną z prawem realizacją zadań przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Straży Gminnej w Kobylnicy oraz Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej”.

2) W § 11 skreśla się pkt 13).

§ 2

Dotychczasowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kobylnica stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego