W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 11/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Kobylnica na 2020 r. w obszarze społecznym.
zmienione przez 143/2020
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) oraz § 18 Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w obszarze sportu, turystyki i rekreacji w 2020 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie:

  1. Dorota Klimowicz – przewodnicząca,
  2. Partycja Firkowska – sekretarz,
  3. Iga Bekiesza - członek komisji,
  4. Witold Stech - członek komisji,
  5. Jerzy Polak - członek komisji,
  6. Tomasz Keler - członek komisji,
  7. Grzegorz Borecki - członek komisji.

§ 2

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobylnica w roku 2020 w obszarze sportu, turystyki i rekreacji oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Kobylnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.

§ 3

Zasady i tryb działania komisji konkursowej określa Regulamin komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego