W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 20/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie w sprawie czasowego powierzania Sekretarzowi Gminy wykonywania czynności w imieniu Wójta Gminy Kobylnica.
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 4 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.);
 • art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.1145 ze zm.);
 • art. 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.);
 • art. 35 § 2 ustawy. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.);
 • art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);

zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Maję Wawrowską – Sekretarza Gminy Kobylnica do:

 1. składania jednoosobowo w imieniu Gminy Kobylnica oświadczeń woli, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych, zarządu mieniem komunalnym, oraz podejmowania czynności w toku postępowań przetargowych w ramach udzielania przez Gminę zamówień publicznych w tym również zamówień, których kwota nie przekracza kwoty 30.000 Euro,
 2. dokonywania w imieniu Wójta Gminy Kobylnica czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica,
 3. podejmowania czynności w zakresie gospodarki finansowej Gminy Kobylnica, poprzez podpisywanie dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz zatwierdzania dowodów księgowych,
 4. udzielania pisemnej odpowiedzi na wnioski i zapytania skierowane do Gminy Kobylnica lub do Wójta Gminy Kobylnica w innych sprawach, niemających charakteru spraw administracyjnych i podatkowych, w tym odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych,
 5. prowadzenia wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy, w tym do podpisywania wszelkiej korespondencji kierowanej do podmiotów zewnętrznych, jednostek państwowych i samorządowych w szczególności związanej z uzyskiwaniem dotacji i dofinansowania, prowadzenia współpracy oraz z odpowiedziami na kierowane do Gminy wezwania,
 6. przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 7. reprezentowania Gminy Kobylnica we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i sądami administracyjnymi, organami administracji, prokuraturą, w których stroną jest Gmina Kobylnica oraz do udzielania radcom prawnym pełnomocnictw procesowych w tych sprawach, jak również występowania w imieniu Gminy Kobylnica w związku z dochodzeniem należności pieniężnych, w tym w postępowaniach egzekucyjnych.

§ 2

Upoważnienia, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostają udzielone na czas określony tj. na dzień 23 stycznia 2020 roku.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane