W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 30/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w miejscowości Bolesławice
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 2 oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), § 2 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/323/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 101, poz. 2542 ze zm.1)

zarządza się, co następuje:

§1

  1. Nabywa się na własność nieruchomość położoną w obrębie Bolesławice oznaczoną jako działka nr 14/17 o pow. 0,0074 ha z przeznaczeniem na cele realizacji zadań własnych.
  2. Nabycie na własność, o którym mowa w ust 1 zostanie dokonane w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz Gminy Kobylnica przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kobylnica.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3196

Powiadom znajomego