Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Kierownictwo urzędu


Leszek Kuliński Wójt Gminy Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica
Leszek Kuliński

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7:30 - 16:30 
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek  7:30 - 14:30
Kasa Urzędu czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek  7:30 - 14:00
piątek 7:30 - 13:30

Numery kont bankowych

Adres: Gmina Kobylnica, 76-251 Kobylnica, Bank Spółdzielczy w Sławnie
Numer konta: 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Indywidualne konto do wpłaty za odpady komunalne

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dziękujemy za...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Działka komunalna położona w Płaszewie

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza kolejne rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki komunalnej położonej w Płaszewie: działka nr 73/25 o powierzchni 938 m 2 , cena wywoławcza 35.000,00 złotych, zaliczka 3.500,00 złotych, działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako RIVa, godzina rokowań - 10:00.

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/191/2020

uchwała nr XXI/191/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.

uchwała nr: XXI/190/2020

uchwała nr XXI/190/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino (Długa)

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.

uchwała nr: XXI/189/2020

uchwała nr XXI/189/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.

uchwała nr: XXI/188/2020

uchwała nr XXI/188/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ”Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/187/2020

uchwała nr XXI/187/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/186/2020

uchwała nr XXI/186/2020

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz

Zarządzenia

zarządzenie nr: 84/2020

zarządzenie nr 84/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 83/2020

zarządzenie nr 83/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylnica

zmienione/uchylone przez 84/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 81/2020

zarządzenie nr 81/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 złotych dla Gminy Kobylnica”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 80/2020

zarządzenie nr 80/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 78/2020

zarządzenie nr 78/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej w Łosinie.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 77/2020

zarządzenie nr 77/2020

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie uchylenia Zarządzenia 69/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 06 marca 2020 roku oraz Zarządzenia 75/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Status Obowiązujące

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

zamówienie na: na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap II

zamówienie na na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap II

Status zamówienia aktualne

nr sprawy CUW-DOR.271.3.2020.OZ

zamawiający Gmina Kobylnica działająca poprzez cuw w ko

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20

zamówienie na: wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2021-2026", zwanej dalej „Strategią", zgodnie ze wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie, na które składają się w szczególności prace analityczne, koncepcyjne i redakcyjne

zamówienie na wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2021-2026", zwanej dalej „Strategią", zgodnie ze wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie, na które składają się w szczególności prace analityczne, koncepcyjne i redakcyjne

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Kobylnica

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Kobylnica

zamówienie na: Usługę pn. „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej” (Zadania Nr 1 – 3)

zamówienie na Usługę pn. „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej” (Zadania Nr 1 – 3)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy CUW-DOR.271.1.2020.OZ

zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica, sekretariat

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)

zamówienie na Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.RB-12.16.2019

zamawiający Gmina Kobylnica

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Kobylnica

zamówienie na: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

zamówienie na Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Status zamówienia unieważnione

zamawiający Gmina Kobylnica

tryb zamówienia dialog konkurencyjny

wartość szacunkowa powyżej 200 000 euro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij