W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Telefony alarmowe

Wykaz telefonów alarmowych dla mieszkańców Gminy Kobylnica:

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 59 8423 994
Wykaz telefonów kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy Kobylnica:

Uszkodzenia nawierzchni dróg gminnych - 601 950 844, 790 891 090 CUW - 59 841 59 12 wew. 104
Awarie urządzeń oświetleniowych - 533 701 252, 801 800 103, CUW - 59 841 59 12 wew. 133
Odśnieżanie dróg gminnych - 601 950 844, 790 891 090 CUW - 59 841 59 12 wew. 104

Inne:
Straż Gminna w Kobylnicy 59 841 07 55
Posterunek Policji w Kobylnicy 59 848 04 17
Całodobowa pomoc medyczna NZOZ w Kobylnicy 59 842 90 49
Zarząd Dróg Powiatowych 59 811 60 45
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Słupsk 59 842 94 93
 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Adres Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20

76 - 251 Kobylnica, woj. Pomorskie,

Pokój 12
Telefon w godzinach pracy:  59 858 62 00 wew. 259

59 842 96 17

poniedziałek: 8:30 do 16:30 

wtorek - piątek; 7:30 do 15:30
Telefon po godzinach pracy:  609 193 645
Fax przez całą dobę:  59 842 90 72
E - mail:   
kobylnica@kobylnica.pl
Strona internetowa:  www.kobylnica.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy.

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 5. Realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń.

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń i wczesnego ostrzegania polega na natychmiastowym podjęciu zgłoszeń i uruchomieniu niezbędnych działań celem ograniczenia skutków zagrożeń, w niektórych przypadkach również na eliminowaniu ich przyczyn.

Każdy Obywatel ma prawo zgłaszać bezpośrednio do GCZK fakty skutkujące zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także mogące powodować znaczne straty materialne.

GCZK przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 • niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych, niebezpiecznych substancji chemicznych przez obszar gminy;
 • wszelkich objawów terroryzmu;
 • ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych (kołowych, kolejowych i lotniczych);
 • wypadków komunikacyjnych z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych;
 • nieodpowiedzialnego działania na gromadzeniu odpadów, pojemników z substancjami chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia;
 • rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem;
 • wszelkich katastrof budowlanych, zagrożeń związanych z powodzią, a także rozległymi pożarami.

Powiadom znajomego