W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 i 61 §1 i 4, art. 10 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) na wniosek z dnia 18 lutego 2020 r. Energa-Operator S.A. z siedzibą: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu kablowej linii 110 kV wraz ze stanowiskiem słupowym oraz demontażem odcinka napowietrznej linii 110 kV na terenie działki: nr 1656 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica,
  • na tablicy ogłoszeń w m. Kobylnica,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, tj. od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r. na adres Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.  Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Jednocześnie, informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 i art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z aktami sprawy można się zapoznać w tut. Urzędzie w pok. nr 22 w godzinach 900-1400

Powiadom znajomego