W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 i 61 §1 i 4, art. 10 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. decyzji nr GPŚ.6733.7.2020.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI062240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)” na terenie działek nr 86, 294, 283, 285 obręb Żelkówko, gm. Kobylnica oraz działka nr 187/4 obręb Skarszów, gm. Dębnica Kaszubska.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
  • na tablicy ogłoszeń w m. Lubuń, Żelkówko, gm. Kobylnica oraz w m. Skarszów, gm. Dębnica Kaszubska,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kobylnica w pokój 22 w godzinach pracy Urzędu (tel. 59 842 90 70 wew. 232, i.mieczkowska@kobylnica.eu).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Powiadom znajomego