W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zawiadomienie

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

Koszalin, dn. 03.04.2020 r.

SZ.ZUZ.2.4210.110.2020.ECh

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.) 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 tj.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. ulica Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk  postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych na działce nr 17/9 obręb Kczewo gm. Kobylnica oraz o uchylenie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z dnia 26.03.2019 r., w części dotyczącej wykonania studni głębinowej na działce 17/9 obręb Kczewo.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Nadzorze Wodnym w Sławnie, ul Polanowska 45c 76-100 Sławno w godzinach 7:30 do 14:30. Sprawę prowadzi Pani Ewa Chodań, tel. 59 810 20 82.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Koszalinie
(-)
Marta Ziółkowska-Klinkosz

Załączniki

Powiadom znajomego