W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Referat Finansowy

Stanowisko pracy Imię i nazwisko pracownika Oznaczenie budynku, numer pokoju Wewnętrzny numer telefonu
Główny księgowy – Kierownik Referatu (FS) Alicja Bender A8 243
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia gminnego (FM) Anna Budzik A7 235
Stanowisko ds. płac i rozrachunków wynikających ze stosunku pracy (FB) Aneta Kucman A6 253
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (FP) Aleksandra Wiczkowska B3 308
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (FA) Anna Leżoń B5 312
Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat lokalnych (FW) Anna Czosnek B1 306
Stanowisko ds. księgowości podatkowej (FR) Iwona Rosołek B13 304
Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FK) Anna Adamska A7 235
Stanowisko ds. obsługi księgowej jednostek pomocniczych (FD) Ewa Rosiak A6 253
Stanowisko ds. obsługi kasy i finansów (FF) Katarzyna Lesiak B12 303
Stanowisko ds. kontroli podatkowej (FL) Marta Meyer (zastępstwo Renata Dylewska) B3 309
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat (FO) Marzena Klawikowska B1 305
Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FE) Anna Wróblewska B1 307
Zadania i kompetencje Referatu Finansowego
 1. Opracowywanie projektu uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu.
 2. Opracowywanie projektów uchwał budżetowych.
 3. Przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych.
 4. Opracowywanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków – uchwalonych przez Radę.
 5. Opracowywanie projektu rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
 6. Weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
 8. Dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej, w tym dotyczących standardów i realizacji kontroli zarządczej oraz organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie dokonywania zmian w budżecie.
 10. Przeprowadzanie kontroli gospodarczo – finansowych w jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych finansowanych z budżetu Gminy w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych powodujących skutki finansowe, udzielanie instruktażu.
 11. Sprawowanie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych.
 12. Opracowywanie zbiorczych i okresowych sprawozdań finansowych oraz dokonywanie ich analiz.
 13. Przygotowywanie decyzji dotyczących podatków i opłat.
 14. Przeprowadzanie kontroli podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych.
 15. Rozpatrywanie odwołań,  skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz czynności egzekucyjnych.
 16. Windykacja należności (upomnienia, tytuły wykonawcze).
 17. Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnych tytułów wykonawczych.
 18. Prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych.
 19. Przygotowywanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej.
 20. Przygotowywanie propozycji w zakresie procedury rozpatrywania podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania (poboru) wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 21. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 22. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, opłat lokalnych i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 23. Prowadzenie ewidencji mienia Gminy i jego wartości.
 24. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia i wyboru obsługi bankowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
 25. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 26. Współpraca z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędem Skarbowym oraz instytucjami ubezpieczeniowymi.
 27. Rozliczanie i księgowanie wszystkich dochodów Gminy.
 28. Przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej.
 29. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń, w tym:
  1. ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych,
  2. dochodach z gospodarstwa,
  3. zaległościach i braku zaległości.
 30. Prowadzenie kont analitycznych przypisów i wpłat wszystkich należności dla poszczególnych  uczestników projektu PROSUMENT.
 31. Egzekucja należności w przypadku  niedotrzymania terminu płatności przez uczestników projektu PROSUMENT.

Powiadom znajomego