W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Stanowisko pracy Imię i nazwisko pracownika Oznaczenie budynku, numer pokoju Wewnętrzny numer telefonu
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Kierownik Referatu (PG) Elżbieta Mondrzejewska A4 260
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa (PP) Iwona Mieczkowska A5 232
Stanowisko ds. ewidencji nieruchomości i geodezji (PN) Paulina Janta Lipinska A2 240
Stanowisko ds. ochrony przyrody i uwarunkowań środowiskowych (PE) Agnieszka Szubert A3 258
Stanowisko ds. przestrzeni publicznej (PR) Małgorzata Kilarecka A5 241
Stanowisko ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (PŚ) Emilia Szatna (zastępstwo Justyna Szyca) A3 258
Stanowisko ds. sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich i planistycznych (PO) Elwira Kądziołka A2 250
Zadania i kompetencje Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 1. Współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, organizacja pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
 3. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego.
 7. Prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych.
 8. Organizacja przetargów, sprzedaż, dzierżawa, zakup, przejmowanie i obciążanie, zamiana, przekazywanie w zarząd i użytkowanie gruntów oraz lokali stanowiących mienie komunalne.
 9. Wszczynanie i prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości oraz zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 10. Przygotowywanie analiz i ocen okresowych stanu mienia komunalnego.
 11. Naliczanie opłat adiacenckich, planistycznych oraz opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.
 12. Ewidencja parków wiejskich i użytków ekologicznych oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 13. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
 14. Rejestracja psów ras niebezpiecznych.
 15. Prowadzenie postępowań w sprawach spornych dotyczących prawa wodnego, w tym postępowań o zawarcie ugody (zmiana stanu wody na gruncie).
 16. Organizacja konkursów oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy.
 17. Wydawanie uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji.
 18. Nadzór nad sytuowaniem obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Powiadom znajomego