W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Referat Inwestycji (GIF)

Stanowisko pracy Imię i nazwisko pracownika Numer pokoju Wewnętrzny numer telefonu
Stanowisko ds. inwestycji strategicznych Gminy - Kierownik Referatu (IS) Jarosław Domarus A23 238
Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych (IR)   A23 254
Stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID) Anna Kowaleczka A25 237
Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych (II) Iwona Kruk-Szelągowska A24 244
Stanowisko ds. inwestycji obiektowych (IO) Urszula Różańska A25 263
Stanowisko ds. inwestycji  sanitarnych (IŚ) Barbara Żylis A25 237
Stanowisko ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych (IZ)   A9 245
Stanowisko ds. melioracji i urządzeń wodnych (MW) Andrzej Tomaszewski A9 236

Pomoc administracyjna

Łukasz Gomulski

Ignacy Gutowski

A9

A23

245

254

Zadania i kompetencje Referatu Inwestycji
 1. przedstawianie propozycji dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego udział w opracowaniu wieloletniego planu finansowego i w bieżącej jego aktualizacji,
 2. udział w opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego i w bieżącej jego aktualizacji,
 3. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy dróg gminnych, obiektów mostowych i infrastruktury technicznej drogowej,
 4. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych,
 5. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 6. współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej), w tym budowy komunalnej infrastruktury technicznej, w zakresie przygotowania, nadzoru i rozliczenia, zgodnego z zawartymi umowami,
 7. ewidencja inwestycji,
 8. pomoc merytoryczna dla jednostek organizacyjnych Gminy, przy realizacji remontów obiektów,
 9. kreowanie polityki przyjaznej inwestorom”,
 10. wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem wodami, korzystaniem z wód oraz zarządzaniem zasobami wodnymi na terenie Gminy,
 11. podejmowanie działań związanych z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych,
 12. inicjowanie działań związanych z melioracją oraz retencją, w tym planowanie i nadzorowanie inwestycji w zakresie budowli wodnych,
 13. monitorowanie stanu urządzeń wodnych oraz podejmowanie działań związanych z ich właściwym utrzymaniem, konserwacją i przebudową,
 14. nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu wodno – ściekowego na terenie Gminy, w tym współpraca z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym oraz organem regulacyjnym,
 15. analizowanie potrzeb rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy oraz przedkładanie wniosków w tych sprawach,
 16. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz innych niż mieszkaniowe,
 17. przygotowywanie opinii i projektów umów dla ww. przedsięwzięć, a także nadzór nad realizacją i rozliczeniem współfinasowanych zadań inwestycyjnych,
 18. współpraca z zarządcami dróg i właścicielami dróg wewnętrznych w zakresie odprowadzenia wód opadowych do zbiorników i cieków wodnych,
 19. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej,
 20. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji innych niż mieszkaniowe,
 21. współpraca  z Wodociągami Słupsk Sp. z o.o.  w zakresie:
  1. analizy potrzeb dotyczących budowy i przebudowy urządzeń  wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym przygotowanie  projektów opinii technicznych,
  2. opracowanie Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych,
  3. współpraca ze Spółką  w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych  na terenie Gminy,
  4. przekazywanie wybudowanych i przejętych urządzeń na majątek Spółki.

 

Powiadom znajomego