W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Straż Gminna

Straż Gminna w Kobylnicy

ul. Główna 20 budynek B, 76-251 Kobylnica

tel. 59 858 62 00
kom. 663 930 180

e-mail: sg@kobylnica.pl 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 16:00

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Wewnętrzny numer telefonu
Komendant Straży Gminnej (KS) Piotr Der 332
Strażnik Gminny (SG) Katarzyna Staniszewska, Maciej Grzybowski, Beata Jaworska 335
Aplikant Damian Pryba 335
Specjalista ds. administracyjnych (SA) Magdalena Dybowska 335
Do zadań Straży należy w szczególności:
 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z uchwały Rady Gminy o utrzymaniu czystości i porządku.
 3. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów, do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 8. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach niezagrażających ich życiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 9. Wykonywanie innych czynności wynikających z aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
  1. porządku i czystości na terenie Gminy,
  2. porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  3. oznakowania i oświetlenia ulic i posesji,
  4. porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
  5. prowadzenia handlu obwoźnego,
  6. ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są one używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych.
 10. Przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu:
  1. sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
  2. promocji i reklamy napojów alkoholowych,
  3. spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi.
 11. Podejmowanie czynności w sprawach o wykroczenia poprzez:
  1. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym,
  2. przeprowadzania czynności wyjaśniających,
  3. sporządzania wniosków o ukarania do Sądu Rejonowego w Słupsku.
 12. Realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kobylnica.
 13. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 14. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
 15. Kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, posesji, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.
 16. Współdziałania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiadom znajomego