W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

[GKM 05] Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi i zieleń
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKM)
Miejsce

Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
budynek B, pok. nr 22

Godziny przyjęć: 
pn: 7:30 – 16:30
wt – czw: 7:30 – 15:30
pt: 7:30 – 14:30

tel. 59 858 62 00 wew. 322

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z załącznikami:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i wymiarów obiektu – 2 egz.;
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 4. oświadczenie o:
  1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
   lub
  2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 5. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi;
 6. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym 2 egz. – na żądanie zarządcy drogi;
 7. pełnomocnictwo (wraz z opłatą skarbową), jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor.  

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczenia reklamy wraz z załącznikami:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.;
 2. rysunek (projekt) reklamy w skali 1:50 lub 1:100 z podanymi wymiarami i opisem;
 3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 4. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 5. oświadczenie o:
  1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę reklamy umieszczanego w pasie drogowym,
   lub
  2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej;
 6. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym 2 egz. – na żądanie zarządcy drogi;
 7. pełnomocnictwo (wraz z opłatą skarbową), jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor.
Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów i reklam zgodnie z uchwałą nr XIX/164/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica.

Opłata skarbowa w wys. 17,00 zł – tylko w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Czas załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz załącznikami.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Uchwała nr XIX/164/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica.
Inne informacje

Za zajęcie pasa drogowego:

 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 - krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
Druki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – w celu umieszczenia reklamy

Klauzula RODO

Powiadom znajomego