W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

[GKM 08] Wynajem lokali mieszkalnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy lokale mieszkalne, użytkowe
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKM)
Miejsce

Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
budynek B, pok. nr 14

godziny przyjęć: 
pn: 7:30 – 16:30
wt – czw: 7:30 – 15:30
pt: 7:30 – 14:30

tel. 59 858 62 00 wew. 320

Wymagane dokumenty
 • wniosek o wynajęcie lokalu;
 • zaświadczenie o dochodach, tj. uzyskany dochód brutto za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, stypendium naukowego, stypendium socjalnego i inne;
 • deklaracja o wysokości dochodów; 

Dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku osób bezrobotnych oraz uzyskujących dochody z pracy dorywczej wymagane jest osobiste złożenie oświadczenia przez wszystkie osoby pełnoletnie zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Kobylnica w okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku (np. umowa najmu lokalu - kserokopia);
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby z niepełnosprawnością);
 • informacja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy o pobieranych zasiłkach oraz od kiedy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania są objęte pomocą i w jakim zakresie, od kiedy wnioskodawca przebywał/a w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizuje co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku B Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 – pokój nr 2, parter;

Na podstawie złożonego wniosku oraz wymaganych dokumentów ustala się, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o najem socjalny lokalu lub najem lokalu na czas nieoznaczony i udziela się odpowiedzi pisemnej.

Opłaty Brak
Czas załatwienia sprawy 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz załącznikami
Tryb odwoławczy W sprawach dotyczących ubiegania się o wynajęcie mieszkania nie przysługuje prawo do odwołania w trybie administracyjnym.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
 2. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylnica.
Inne informacje

Prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego mają osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. mieszkają na terenie Gminy Kobylnica;
 2. spełniają kryteria dochodowe (średni miesięczny dochód brutto za okres trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego). Dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne;
 3. nie ma możliwości określenia terminu wynajęcia lokalu na rzecz osób umieszczonych na listach, bowiem termin realizacji uzależniony jest od stanu gminnego zasobu mieszkaniowego.  
Druki

Wniosek o wynajęcie lokalu

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula RODO

Powiadom znajomego