W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

[GKM 09] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy odpady i nieczystości ciekłe
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKM)
Miejsce

Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
budynek B, pok. nr 14

godziny przyjęć: 
pn: 7:30 – 16:30
wt – czw: 7:30 – 15:30
pt: 7:30 – 14:30

tel. 59 858 62 00 wew. 318

Wymagane dokumenty Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sposób załatwienia sprawy

Deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica:

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
lub
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
lub
przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Opłaty

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opłacie skarbowej, jednakże podmioty składające deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują ww. osobę do ponoszenia opłat na rzecz gminy na rachunek indywidualnego numeru konta bankowego.

Opłatę można uiścić:

  • w kasie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, bez dodatkowych opłat;
  • przez bezpośrednią wpłatę na rachunek indywidualnego numer konta bankowego;
  • poprzez wpłatę u sołtysa danego sołectwa.
Czas załatwienia sprawy Niezwłocznie
Tryb odwoławczy -
Podstawa prawna
  1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku.
  2. Ustawa Ordynacja podatkowa 29 sierpnia 1997 roku.
  3. Uchwała  nr LVI/421/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Uchwała nr LIII/480/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała nr  XL/364/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  6. Uchwałą nr XL/363/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty.
Inne informacje

Od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Kobylnica istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, opierający się na podziale odpadów na 5 frakcji: papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i opakowanie wielomateriałowe, bio; niesegregowane (zmieszane).
Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu Gminy Kobylnica, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), deklarację składa jeden z małżonków.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taki został ustanowiony, a w sytuacji, gdy zarząd nie został ustanowiony - deklarację składają indywidualnie wszyscy członkowie wspólnoty.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość miesięcznej opłaty.

Druki

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Klauzula RODO

Powiadom znajomego