W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXVI/330/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. 2332

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm. ), art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobylnica, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica

§ 3 Traci moc uchwała Nr LVIII/481/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, logopedy, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica.

§ 4 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021.

Załączniki

Powiadom znajomego