W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 54/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie sprzedaży samochodu marki Ford Transit
zmienione przez 67/2023
Status obowiązujące

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przeznaczam do sprzedaży samochód marki Ford Transit, nr rej. GSL 84NH, rok produkcji 2007, numer VIN WF0XXXBDFX7U47342, stanowiący ruchome mienie Gminy Kobylnica.
 2. Ustalam wywoławczą  cenę sprzedaży samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia, na kwotę 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.

§ 2

 1. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia zostanie dokonana po przeprowadzeniu postępowania na sprzedaż samochodu określonego niniejszym zarządzeniem na zasadach określonych w ogłoszeniu o sprzedaży – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym na podstawie złożonego przez oferenta formularza ofertowego wedle wzoru zgodnego z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 2. Wyłonienie nabywcy samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1  nastąpi po przeprowadzonej ocenie złożonych ofert przez Komisję, o której mowa w §3, a sprzedaż zostanie dokonana na rzecz nabywcy który zaoferuje najwyższą cenę sprzedaży.
 3. Samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej ceny sprzedaży na konto bankowe i w terminie wskazanym w fakturze. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

§ 3

 1. Do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powołuję Komisję w składzie:
  1. Marzena Knopik,
  2. Dorota Miedzińska,
  3. Magdalena Czerniej.
 2. Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie  postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i sporządzenie protokołu z jego przebiegu.
 3. Ustalenia Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylnica.
 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Ford Transit.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego