W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 330/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 20 stycznia 2022 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 97/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 6 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 122/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 238/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 347/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 115/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W §37 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
    „3) Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju (IG2)”.

§2

Dotychczasowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kobylnica stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 330/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 248.

Załączniki

Powiadom znajomego