W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobylnica  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. art. 59 ust. 1 i art. 66a. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)

Zawiadamiam

że w postępowaniu administracyjnym na wniosek Inwestora: Sun Reblino Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 3, 76-200 Słupsk w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,8 MW o powierzchni 1,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 10 obręb Reblino, gmina Kobylnica w dniu 3 grudnia 2021r. wydano decyzję nr GPŚ.6730.24.2021.PP ustalającą warunki zabudowy.

W związku z powyższym informuję strony tego postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20. w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 22.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 Kpa. za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Reblino, Sycewice, Zębowo,
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica, w zakładce Planowanie przestrzenne,
  • zamieszczenie na stronie internetowej System informacji o środowisku: www.sios.pl

Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 232.

Załączniki

Decyzja pdf, 376 kB

Powiadom znajomego