W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ochrona środowiska

XML

Informacje dotyczące ochrony środowiska zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przed dniem 24.12.2019 r. znajdują się w części archiwalnej serwisu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV BZOWO II) o łącznej mocy do 38 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. 130/2 obręb Ścięgnica gmina Kobylnica”

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej (PV Bzowo) o łącznej mocy do 38 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 29 obręb BZOWO gmina Kobylnica“

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zawiadomienie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 623/3 w obrębie Sycewice PGR, nr 114/2 w obrębie Reblino, gmina Kobylnica”

ZAWIADOMIENIE W związku z art. 85 ust. 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ooś zawiadamiam Podaje się do publicznej wiadomości, że w...

Informacja o adresie strony

o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Zawiadomienie

w dniu 22.06.2023 roku Wójt Gminy Kobylnica wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa Obwodnicy Kobylnicy od drogi krajowej nr 21 do połączenia z ringiem Miasta Słupsk”

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica informującego strony postępowania o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 114082G ul. Transportowej w Kobylnicy".

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 7, 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej K.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Ankieta - Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Kobylnica

Ankieta stanowi dokument, który nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).  Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać...

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej poza miastami")