W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Planowanie przestrzenne

XML

Informacje dotyczące planowania przestrzennego zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przed dniem 24.12.2019 r. znajdują się w części archiwalnej serwisu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z 4 słupami oświetlenia ulicznego na terenie części działki nr 107/29 obręb Dobrzęcino, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)  zawiadamiam, o wydaniu w dniu …marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 5/36 obręb Kuleszewo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 10/58 obręb Kuleszewo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 39/3 obręb Płaszewo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 77/3 obręb Zębowo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 99/2 obręb Bzowo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 17/22 obręb Kczewo, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego placu zabaw na terenie części działki nr 40 obręb Komorczyn, gm. Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 15 marca  2024 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 5/3 obręb Bzowo, gmina Kobylnica o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działek nr 7, 290, 301 obręb Żelkówko gm. Kobylnica o mocy do 20MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775)...