W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 87, 84/4, 84/5 obręb Kuleszewo gmina Kobylnica

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. decyzji nr GPŚ.6733.12.2022.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 87, 84/4, 84/5 obręb Kuleszewo, gmina Kobylnica.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z aktami sprawy, w tym uzgodnieniem inwestycji z:

  • Starostą Słupskim – na podstawie art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
  • Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku – opinia zawarta w piśmie z dnia 25.05.2022 r., znak ZDP.GIU.071.1.111.2022.
    w Urzędzie Gminy Kobylnica w pokoju nr 22 w godz. pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 59 8429070 wew. 232).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kuleszewo. 
Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Głównej 20. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej: kobylnica.pl/rodo

Sprawę prowadzi: Iwona Mieczkowska teI: 59 84290 70 wew. 232, i.mieczkowska@kobylnica.eu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane