W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znakGPŚ.6220.22.23.2024

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 572), zwana dalej K.p.a w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek RP GLOBAL OZE XII Sp. z o.o. (ul. Romualda Traugutta 149, 71-314 Szczecin) reprezentowana przez panią Martę Kaczmarek z dnia 26.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV BZOWO II) o łącznej mocy do 38 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. 130/2 obręb Ścięgnica gmina Kobylnica”.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy (w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie) oraz zgłaszania uwag i wniosków dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Kobylnica w budynku „A”, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego– obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie – obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Bzowo i Ścięgnica, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – bip.kobylnica.pl - w zakładce Ochrona Środowiska oraz na stronie internetowej Systemu informacji o środowisku https://system.sios.pl/search

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica oraz w miejscowościach Bzowo i Ścięgnica. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a w przypadku, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

Powiadom znajomego