W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Kobylnica od roku 2017

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2021.468), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Kobylnica od roku 2017, których celem była poprawa efektywności energetycznej.

Lp. Nazwa działania Finansowanie Opis działania
1 Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Lulemino, Kończewo, Kwakowo, Słonowice, Sycewice, Kobylnica, Widzino, Kczewo, Kruszyna oraz Sierakowo Słupskie na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej – etap I i II
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "OZE w gminach powiatu słupskiego"

2 Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu „LED dla pomorskich szkół edycja 2017”

W Szkole Podstawowej w Sycewicach zakończyła się wymiana systemu oświetlenia w poszczególnych salach lekcyjnych i Sali gimnastycznej. Koszt wymiany 409 sztuk opraw oświetleniowych na nowe oprawy typu LED wyniósł 162 tysięcy złotych.
Zakres modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Sycewicach zakładał demontaż istniejących 409 sztuk opraw oświetlenia wewnętrznego, w miejsce których pojawiło się 221 nowych. Szacowana energia finalna zużywana w ciągu roku przed modernizacją ww. opraw wynosiła 39,049 MWh, natomiast po wymianie na LED szacuje się, że będzie to 15,367 MWh w ciągu roku. Obecnie działające, choć jest ich mniej, są dużo bardziej wydajne i ekologiczne. Wykonane są bowiem w technologii LED.
Modernizacja całego systemu oświetlenia podyktowana była przede wszystkim troską o komfort pracy uczniów i nauczycieli. Do tej pory, w salach lekcyjnych, powstawało zjawisko braku równomierności oświetlenia, efektem czego były ciemne i niedoświetlone miejsca w salach. Wiele opraw posiadało już także pożółkły klosz, co znacznie obniżało parametry świecenia i mogło wpływać na komfort osób przebywających w pomieszczeniu.
Wymiana oświetlenia na nowe spowoduje również znaczne oszczędności. Oprawy w technologii LED działają w oparciu o systemy i rozwiązania, które pozwalają utrzymywać wysoką efektywność pracy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z ich utrzymaniem. Poza tym są dużo trwalsze i mniej podatne na zniszczenia mechaniczne. Nowoczesne oprawy oświetleniowe gwarantują także mniejszy wpływ na środowisko. Zamontowane w Sycewicach oświetlenie, oprócz mniejszego zużycia energii, emituje mniej dwutlenku węgla.
Projekt pod nazwą „Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach” został sfinansowany ze środków Gminy Kobylnica i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl), który dofinansował całe przedsięwzięcie kwotą 27 400,00 zł oraz udzielił pożyczki w kwocie 82 200,00 zł. Koszty kwalifikowane wyniosły 137 tysięcy złotych.
Producentem opraw zamontowanych w Szkole Podstawowej w Sycewicach jest firma EFL-Polaris ze Słupna.

3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” wraz z ich przebudową lub remontem oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1 – Nr 11)
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"

4 Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 • budżet Gminy Kobylnica
W ramach działania zostało wymienione 167 szt. opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła LED w Szkole Podstawowej w Kwakowie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach co ograniczy zużycie energii elektrycznej w placówce oraz poprawi komfort nauki uczących się w tej szkole dzieci.
5 Czyste powietrze Pomorza edycja 2017
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Celem konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica (edycja 2017)” była popraw efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 24 poprawne i kompletne wnioski o udzielenie dotacji na modernizację systemów grzewczych.
W ramach przyznanej dotacji ze środków:

 •  WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej jak 5 000 zł),
 • budżetu Gminy Kobylnica w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej jak 3 000 zł),

modernizacji poddano 24 systemy grzewcze (w tym 23 kotły opalane węglem oraz 1 piec kaflowy) o łącznej mocy 472,70 kW.
Łączny koszt modernizacji wyniósł 352 936,94 zł, w tym: dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku - 86 984,24 zł oraz dotacja z budżetu Gminy Kobylnica - 65 173,13 zł. W ramach realizacji projektu poddane modernizacji kotły/piece opalane węglem wymienione zostały na kotły opalane gazem ziemnym o łącznej mocy 219,80 kW (9 szt.) oraz kotły opalane biomasą (pellet) o łącznej mocy 224,50 kW (15 szt.). W związku z realizacją projektu osiągnięto roczną redukcję emisji równoważnej na poziomie 10,292 Mg, w tym redukcja:

 • pyłów ogólnych - 2,263 Mg/rok,
 • SO2 - 1,117 Mg/rok,
 • NOX - 0,030 Mg/rok,
 • CO - 5,051 Mg/rok,
 • CO2 - 167,777 Mg/rok.

Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Czyste Powietrze naszej Gminy”, którego cele zostały następująco sformułowane: promocja odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 146 barwnych prac plastycznych:

 • 12 prac od autorów w wieku 5-6 lat,
 • 54 prace od autorów w wieku 7-9 lat,
 • 50 prac od autorów w wieku 10-12 lat,
 • 30 prac od autorów w wieku 13-15 lat.
Komisja konkursowa przyznała 12 nagród i 8 wyróżnień.


6 Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wiedzę przekuli w oszczędności Uczniowie zyskują cenną wiedzę, a szkoła i gmina – oszczędności. To najważniejsze efekty konkursu „Każdy WAT na wagę złota”, w który zaangażowały się wszystkie szkoły z Gminy Kobylnica. Udział w projekcie ma doprowadzić do podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz rozwijać świadomość związaną z efektywnym wykorzystywaniem energii. Konkurs polega na nauce i promocji wśród młodych ludzi oszczędzania energii elektrycznej i ciepła w szkole, zaś uzyskane oszczędności dzielone są 50/50 pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a szkolą. Dzieci z naszych szkół otrzymały od organizatora całej akcji – Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” - profesjonalne narzędzia do pomiarów – elektroniczne termometry i mierniki natężenia światła. W trakcie całego roku szkolnego dokonywały pomiarów i zapisywały wyniki. Ponadto w szkołach powstały zespoły złożone z uczniów i nauczycieli do prowadzenia tego konkursu. Zespoły propagowały w szkołach oszczędzanie, organizowane były spotkania, dokumentowano działania poprzez fotografowanie, organizowanie spotkań, konkursów, itp. W kwietniu 2018 r. Centrum Usług Wspólnych dokonało podsumowania efektów osiągniętych w ramach podejmowanych. Do wyliczeń posłużyły faktur za zakupu energii, oleju opałowego, gazu. Spośród wszystkich szkół biorących udział w Konkursie, czterem udało się osiągnąć oszczędności. W tej grupie znalazły się placówki z Kwakowa, Kończewa, Słonowic i Sycewic. Zgodnie z zasadą projektu wartość uzyskane oszczędności dzieli się po 50% na organ prowadzący i na szkołę. Za zaoszczędzone pieniądze szkoła może kupić, co zechce. Konkurs „Każdy WAT na wagę złota” został zainicjowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites” z Krakowa. Projekt w Gminie Kobylnica będzie realizowany do marca 2020 roku. Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w szkołach innowacyjnej metodologii „50/50". Metodologia ta nie tylko pokazuje, jak efektywnie oszczędzać energię poprzez zmianę codziennych nawyków i zachowań, ale również pomaga wychować dzieci w duchu poszanowania zasobów oraz współpracy na rzecz wspólnego celu. Realizowany wśród uczniów projekt jest kolejnym przykładem działań edukacyjnych samorządu prowadzonych z młodymi mieszkańcami gminy, które mają zaowocować większą świadomością i troską o środowisko naturalne.

7 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kobylnica” na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Kobylnica wykonano 85 mikroinstalacje OZE opartych na systemach fotowoltaicznych o mocy od 2 - 9 kW (łącznie 382,40 kW). Celem programu było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. W ramach przedsięwzięcia montowane były instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z siecią elektryczną – on-grid. System ten składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika zmieniającego prąd stały na zmienny), liczników produkcji i zużycia prądu, oraz przyłączenia do sieci i zabezpieczeń. Instalacja on-grid pozwala na bieżące spożytkowanie prądu produkowanego przez mikroinstalację, a także magazynowanie jego nadwyżek w sieci elektroenergetycznej. Koszt wykonania ww. instalacji: 1 933 344,80 zł Produkcja energii z OZE w 2017 roku: ok. 470 MWh/rok Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w 2017 roku: ok. 145 Mg CO2/rok
8 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
 • Budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Gmina Miasto Słupsk/ Projekt realizowany na podstawie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego MOF Słupska
Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Redukcja emisji
Planowany okres realizacji: kwiecień 2017 – listopad 2020
Całkowita wartość projektu: 28 860 795,00 zł w tym miasta Ustka 5 640 000,00 zł
Poziom współfinansowania: 82,03% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kwota dofinansowania projektu: 23 674 510,13 w tym dla:
Wartość prac przypadająca na Gminę Kobylnica wynosi 4 616 881 zł, a przyznane dofinansowanie 3 787 227,48 zł.
Cele główne: Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Celem gł. inwestycji jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.
Cele szczegółowe:
- Zmniejszenie zużycia energii
- Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia zewnętrznego
- Poprawa jakości życia mieszkańców
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turyst. i osiedleńczej na terenie gminy
- Ograniczenie barier w rozwoju gospodarczym i zwiększenie poziomu inwestycji
- Ujednolicenie i poprawa oświetlenia ulicznego
- Rewitalizacja gospodarczym i społ. terenów zdegradowanych
Zastosowanie opraw energooszczędnych pozwoli na uzyskanie znacznie większej ilości światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Projekt doprowadzi do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii. Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.
Projekt przyniesie również korzyści społ. takie jak poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wyższą jakość środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach skuteczniej oświetlanych, lepsze zaopatrzenie w energię i wzrost przychodów, promocję i poprawę wizerunku MOF jako obszaru wdrażającego nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Efekty projektu są trwałe i realne do osiągnięcia. Realizacja pozwoli na osiągnięcie efektów ekonom. i ekolog., w tym m.in.
• redukcję emisji gazów do atmosfery, w tym: CO2 o 1960,51 ton/rok, SO2 o 3,719 ton/rok, NOx o 2,482 ton/rok oraz emisji pyłu całkowitego o 0,515 ton/rok co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, bioróżnorodności i ochronę zdrowia;
• na zmniejsz. rocznego zaopatrz. na energię pierwotną o 2365,92 Mwh/r co przełoży się na oszczędności w kosztach energii.
Efektem całego projektu będzie: Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 5 572 szt. Rezultatem projektu będzie: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 960,51 tony równoważnika CO2.
W ramach zakresu rzeczowego Gminy Kobylnica planowane jest (razem – 1 063 punkty świetlne):
1) Demontaż istniejących 845 opraw oświetleniowych, wyposażonych w lampy sodowe o różnej mocy oraz jednej lampy rtęciowej, 
2) Montaż nowych 1063 sztuk opraw oświetleniowych wyposażonych w lampy typu LED, 
3) Wybudowanie 69 sztuk nowych szafek oświetleniowych,
4) Montaż dodatkowych 8 sztuk układów redukcji mocy do obwodów z lampami sodowymi,
5) Demontaż 113 sztuk istniejących słupów oświetleniowych typu WZ, OŹ lub stalowych,
6) Montaż 680 sztuk stalowych słupów oświetleniowych, zwiększona ilość montowanych słupów wynika z konieczności doświetlenia przestrzeni, którą można określić jako „martwe strefy” oświetlenia ulicznego funkcjonującego w chwili obecnej,
7) Wykonanie linii kablowej zasilającej nowe słupy oświetleniowe o przewidywanej długości 23 530 m,
8) Utworzenie Centrum Dyspozytorskiego, zarządzającego systemem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica.
9 Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naboru finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021
 • ze środków budżetu państwa

Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (dawne gimnazjum)

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac budowlanych w budynku starej szkoły wynikających z audytu energetycznego.

Zakres prac:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji sal lekcyjnych
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku
 • Wymiana istniejącego pokrycia dachowego
 • Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED.

Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (dawna szkoła podstawowa)

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac budowlanych w budynku nowej szkoły wynikających z audytu energetycznego.

Zakres prac:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji sal lekcyjnych
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku
 • Remont oświetlenia na oświetlenie LED.

Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (hala sportowa)

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac budowlanych hali sportowej wynikających z audytu energetycznego.

Zakres prac:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych (tynkowanych)
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji sal lekcyjnych
 • Modernizacja instalacji wentylacji sali sportowej
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku
 • Ocieplenie dachu sali sportowej
 • Wymiana orynnowania oraz rur spustowymi oraz wyczystkami
 • Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED.

Termomodernizacja budynku D Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (łącznik)

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac budowlanych w łączniku wynikających z audytu energetycznego.

Zakres prac:

 • Wymiana stolarki okiennej
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji sal lekcyjnych
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu – instalacja zaprojektowana w miejsce istniejących paneli solarnych
 • Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED
 • Montaż pomy ciepła i Modernizacja kotłowni

 

Powiadom znajomego