W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Rejestr umów i porozumień zawartych w 2016 roku

Numer  Data zawarcia
Okres obowiązywania
Kwota
Osoba przekazująca
Określenie Przedmiotu Umowy
Nazwa Podmiotu
U.1.2016 04.01.2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 miesięczna kwota 500 zł brutto M.Gostomczyk Umowa na świadczenie usług BHP

LEDOR Słupsk

U.8.2016 04.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica

KREDKA Zespół Placówek Edukacyjnych Kobylnica

U.9.2016 04.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica

FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI

U.10.2016 04.01.2016       od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica

Niepubliczne Przedszkole "Franio" w Bolesławicach

U.25.2016 04.01.2016 rozliczenie do 29.02.2016 bez zmian (2800,00) M.Prezlata Aneks Nr 3 do umowy dotacji  WFOŚ udziela dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobylnica. Dotacja przeznaczona jest w całości na realizację zadań bieżących

WFOŚiGW Gdańsk

U.11.2016 05.01.2016  od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia 

Niepubliczny Dom Przedszkolaka Halina Koźluk Kobylnica

U.12.2016 05.01.2016  od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia 

KREDKA Zespół Placówek Edukacyjnych Kobylnica 

U.13.2016 05.01.2016 od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia 

Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" Sycewice

U.14.2016 05.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja dla Słonecznikowego Przedszkola w Sycewicach w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia 

FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI

U.15.2016 05.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja dla Słonecznikowego Przedszkola w Kobylnicy w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia 

FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIK

U.16.2016 05.01.2016       od 01.01.2016      do 31.12.2016 dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I. Bekiesza Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Niepubliczne Przedszkole "Franio" w Bolesławicach
U.18.2016 05.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 3.283,44 zł brutto  za cały okres obowiązywania umowy A.Treder  Umowa na wykonanie usługi serwisu konserwacyjnego systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru w następujących obiektach: 1. w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy; 2. w pomieszczeniu archiwum Urzędu Gminy Kobylnica na parterze w budynku przy ul. Głównej 1C w Kobylnicy  MARTEL Słupsk
U.19.2016 05.01.2016         od 01.01.2016      do 31.12.2016 6.273,00 brutto A.Treder  Umowa na wykonanie usługi serwisu konserwacyjnego dżwigów osobowych platformowych do transportu osób niepełnosprawnych - 2szt. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy przy ul. Głównej 54A i 1 szt. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kwakowie przy ul. Cichej 13 Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń S.Zwolan Słupsk 
U.2.2016 07.01.2016 do dnia 31.12.2019 49.199,82 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na świadczenie usług dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Technicznego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dot. wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej (PROSUMENT)

PHU Szymon Jakima Słupsk

U.3.2016 08.01.2016 od 08.01.2016 do 31.12.2018 301.104,00 zł brutto Z.Lesiecki Umowa na roboty budowlane dot. naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych  na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2016-2018

LEMAR Niezabyszewo

U.17.2016 08.01.2016  od 01.01.2016
do 31.08.2016
623,59 zł za jedno dziecko I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Słupsk

Gmina Słupsk

U.20.2016 08.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 5.510,40 zł brutto A.Treder Umowa na wykonanie usługi polegającej  na wykonaniu okresowych przeglądów serwisowych gwarancyjnych urządzeń klimatycznych w ilości 27 szt. zamontowanych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica 

Usługowy Zakład Instalatorstwa Gazowego Sanitarnego i Ogrzewania Słupsk

U.21.2016 08.01.2016      od 01.01.2016      do 31.12.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3.500,00 zł A.Treder Umowa o zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Słonowicach i Zębowie

KALLA Słupsk

U.287.2017 08.01.2016 do 31.12.2018 odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności za kwotę nie większą niż 22.810,00 zł  A.Treder Umowa przyłączeniowa  określająca zakres obowiązku Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy

A.A.S.

U.116.2016 11.01.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gm.Damnica będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Damnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica

Gmina Damnica

U.117.2016 11.01.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gm.Kępice będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kępice I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica

Gmina Kępice

U.118.2016 11.01.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gm.Słupsk będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Słupsk I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Słupsk
U.140.2016 11.01.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gm.Postomino będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Postomino I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Postomino
U.141.2016 11.01.2016 01.01.2016 31.08.2016 Miasto Słupsk będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Słupsk I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Miasto Słupsk
U.4.2016 12.01.2016

Zadanie Nr 1 - do 31.12.2015

Zadanie Nr 2 - do dnia 31.01.2017

bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 10.08.2015 na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica

U.6.2016 13.01.2016

od dnia 11.01.2016 do dnia 10.01.2017

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 100 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 774 o pow. 0,43 m.kw. położona w obrębie geodezyjnym Kobylnica - na cele rolne

W.Wojciechowski

U.7.2016 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 30.06.2016 czynsz za dzierżawę wynosi 450,00 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy  nieruchomości o pow. 1 m.kw. położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy  PUH "Paraffin" Słupsk
U.400.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 2000 zł brutto M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie zadań komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  R.S.
U.412.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 400 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Lulemino A.T.
U.413.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sierakowo T.F.
U.414.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sycewice A. K.
U.415.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sierakowo M.K.
U.416.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 400 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Kruszyna W.J.
U.417.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Wrząca A.J.
U.418.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Wrząca K.K.
U.419.2017 13.01.2016 od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 550 zł brutto miesięcznie M.Gostomczyk Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Lubuń Sz.T.
U.123.2016 14.01.2016 14.01.2016 31.12.2016 350 zł netto + 8% VAT za odbiór i utylizację jednej sztuki (podjazd) K.Lemańczyk Umowa w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok martwych zwierząt lub ich części  Zakład Rolniczo Handlowo Usługowy BAKUTIL Dudzicze
U.5.2016 15.01.2016

od 15.01.2016 do 31.12.2016

270 zł brutto za jedną faktycznie przeprowadzoną interwencję z udzieleniem pomocy na miejscu zdarzenia; sterylizacja  95 zł brutto; kastracja 45 zł brutto K.Lemańczyk Umowa w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek/kotów 

Gabinet Weterynaryjny Andrzej Kozak

U.296.2016 18.01.2016

do 31.01.2016

810,00 zł brutto T.Walawicz Umowa o dzieło - sporządzenie opinii technicznych

T.O.

U.77.2016 19.01.2016

15.01.2016 30.06.2016

dotacja w wysokości    1.200,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć prewencyjnych dla młodziezy szkół gimnazjalnych z terenu gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i zycia, ochrony mienia "Prewencja ale inaczej 2016"

Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski

U.79.2016 19.01.2016

15.01.2016  30.12.2016

dotacja w wysokości    45.940,00 zł J.Kralski Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kurier Sołecki"

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica

U.89.2016 19.01.2016

15.01.2016 10.12.2016

dotacja w wysokości    20.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć sportowych judo oraz przygotowanie i udział w zawodach judo zawodników z terenu Gminy Kobylnica w 2016"

Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kończewo

U.122.2016 20.01.2016

bez zmian

bez zmian D.Gomółka Aneks Nr 3 do umowy sprzedaży energii elektrycznej  z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie uliczne - dodane dodatkowe punkty poboru energii

PGE Obrót S.A. Rzeszów

U.80.2016 21.01.2016

15.01.2016  10.12.2016

dotacja w wysokości    32.000 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice dla zdrowia i kondycji mieszkańców Gminy Kobylnica"

Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice

U.120.2016 21.01.2016

bez zmian

bez zmian D.Gomółka Aneks Nr 4 do umowy sprzedaży energii elektrycznej  z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie budynków - zmiany w załączniku - dodany dodatkowy punkt poboru energii - plac zabaw i rekreacji w Kończewie

PGE Obrót S.A. Rzeszów

U.121.2016 22.01.2016

bez zmian

bez zmian D.Gomółka Aneks Nr 5 do umowy sprzedaży energii elektrycznej  z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie budynków - zmiana Odbiorcy/Płatnika obiektu znajdującego się w Kobylnicy przy ul. Wodnnej 20/2

PGE Obrót S.A. Rzeszów

 U.22.2016 25.01.2016 od 25.01.2016 do 31.12.2016 1.Za każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy 210 zł brutto
2. Za projekt zmiany jednej decyzji lokalizacji inwestycji 105 zł brutto    
 I. Mieczkowska  Umowa na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  w obrębie granic administracyjnych Gminy Kobylnica Biuro Projektów - Architekt Mariola Rosa
U.26.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  39.133,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L.F.
U.27.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L. i P. G.
U.28.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.T.
U.29.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.Ł.
U.30.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT Z. i S. P.
U.31.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.Z.
U.32.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D. i T. B.
U.33.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D. i A. S.
U.34.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.H.
U.35.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane 29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT W.P.
U.36.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T. i P. S.
U.37.2016 25.01.2016. do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

I.G.

J.Cz.

U.38.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane 24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.I.
U.84.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT I.J.Sz.
U.85.2016 25.01.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.K. T.S.
U.315.2016 25.01.2016 do 27.01.2016 po 250 zł brutto J.Skępiec Udział w posiedzeniu Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie pisemnej opinii w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica Poznańskiego-1" M.R., I.M., J.S. M.H., J.R.
U.391.2017 25.01.2016 § 5 ust. 1 pkt 4 do dnia 31.05.2016
§ 5 ust. 1 pkt 5 do dnia 31.07.2015
bez zmian A.Tantała Aneks Nr 2 do Umowy z dnia 11.11.2014 określającej zasady i warunki oraz zakres obowiązków Stron związanych z budową infrastruktury technicznej towarzyszącej budowie osiedla deweloperskiego w Kobylnicy przy ul. Głowackiego INVEST HOUSE Łukasz Chróścicki
U.75.2016 26.01.2016 20.02.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   18.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego i sportowego w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobylnica" PAKTAN Klub Tańca Towarzyskiego
U.87.2016 26.01.2016 01.05.2016 31.05.2016 dotacja w wysokości   16.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "XV Jubileuszowy Bieg Olimpijski Kwakowo 2016" Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy SP w Kwakowie
U.200.2016 26.01.2016 od 01.01.2016 na czas nieoznaczony według cen i stawek opłat szczegółowo w Taryfie K.Sikorska Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Kobylnica ul. Wodna 20/4 PGNiG Obrót Detaliczny Warszawa
U.74.2016 27.01.2016 22.02.2016 31.08.2016 dotacja w wysokości   30.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy" PAKTAN Klub Tańca Towarzyskiego
U.78.2016 27.01.2016 15.01.2016  30.06.2016 dotacja w wysokości    2.300,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć prewencyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i zycia, ochrony mienia "CZYSTA GRA 2016" Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski
U.81.2016 27.01.2016 01.03.2016 10.04.2016 dotacja w wysokości    2.500,00 zł J.Kralski Umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: III Halowy Turniej Piłki Nożnej "Wielkanoc - Kobylnica 2016" Uczniowski Klub Sportowy "Byki" przy SP 3 Słupsk
U.82.2016 27.01.2016 15.11.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości    2.500,00 zł J.Kralski Umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: VI Halowy Turniej Piłki Nożnej "Mikołajki-Kobylnica 2016" im. Zbyszka Żynisa" Uczniowski Klub Sportowy "Byki" przy SP 3 Słupsk
U.110.2016 27.01.2016 02.05.2016 10.11.2016

dotacja w wysokości    25.000,00 zł

J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Świetlica środowiskowa w Kwakowie - a letni wypoczynek pod żaglami" Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie
U.111.2016 27.01.2016 12.07.2016 25.07.2016

dotacja w wysokości    23.500,00 zł

J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Wakacje bez używek" Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Słupsk
U.112.2016 27.01.2016 01.03.2016 31.08.2016 dotacja w wysokości    2.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zadania statutowe Stowarzyszeniea "Krokus" Centrum Trzeźwości w Słupsku działających na terenie gmin w ochronie dzieci, młodzieży, dorosłych borykających się z uzależnieniami krzyżowymi (alkohol, narkotyki)" Stowarzyszenie "Krokus" Centrum Trzeźwości w Słupsku
U.113.2016 27.01.2016 15.01.2016 15.07.2016 dotacja w wysokości   13.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Festyn Rodzinny rodziców i dzieci uczących się w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy
U.67.2016 28.01.2016      od 01.03.2016       do 31.05.2016 dotacja w wysokości   15.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "MY 60+ poznajemy Polskę" Stowarzyszenie "Zespół Aktywnych Seniorów"
U.68.2016 28.01.2016 od 15.01.2016       do 10.12.2016 dotacja w wysokości   16.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie techniczne i merytoryczne zespołu Cheerleaders Maxi Hit Kobylnica do reprezentowania Gminy Kobylnica na imprezach regionalnych i ogólnopolskich" Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego "CHEERLEADERS MAXI"
U.69.2016 28.01.2016      od 15.01.2016       do 10.12.2016 dotacja w wysokości   13.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja występów artystycznych cheerleaders na imprezach masowych Mikołajkowe Igrzyska i Puchar Polski Cheerleaders Kobylnica 2016" Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego "CHEERLEADERS MAXI"
U.70.2016 28.01.2016      od 15.01.2016       do 10.12.2016 dotacja w wysokości    8.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"III Turniejowe Potyczki" Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B"
U.71.2016 28.01.2016      od 15.01.2016       do 10.12.2016 dotacja w wysokości    20.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Szkolenie siatkówki" Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B"
U.72.2016 28.01.2016 od 15.01.2016       do 10.12.2016 dotacja w wysokości    14.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci" Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B"
U.76.2016 28.01.2016 01.03.2016 31.10.2016 dotacja w wysokości   10.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Kobylnica na rowery" Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha"
U.86.2016 28.01.2016 15.01.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   28.000,00 zł J.Kralski Umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność statutową UKS OLIMPIJCZYK w Kwakowie" Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy SP w Kwakowie
U.114.2016 29.01.2016 15.01.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   32.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych grup młodzieżowych i seniorskich na terenie Gminy Kobylnica w 2016 roku" Klub Sportowy Słupia Kobylnica
U.23.2016 29.01.2016 4 miesiące od daty podpisania umowy wynagrodzenie rycząłtowe 15.500,00 zł brutto  I.Mieczkowska Umowa na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kobylnica STRADA Biuro projektowe Słupsk
 U.24.2016 29.01.2016     od 01.02.2016      do 31.12.2016 szacunkowa wartość umowy 50.331,60 zł brutto J.Skepiec Umowa dot. bieżącego sukcesywnego wykonania wycen nieruchomosci dla Gminy Kobylnica PPHU "ARO" Człuchów 
U.66.2016 29.01.2016      od 01.02.2016      do 30.11.2016 dotacja w wysokości   16.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "MY 60+" Stowarzyszenie "Zespół Aktywnych Seniorów"
U.73.2016 29.01.2016      od 15.01.2016      do 10.12.2016 dotacja w wysokości   25.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji" Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice
U.83.2016 29.01.2016 29.01.2016 31.12.2016 dostarczenie psa 1300 zł brutto (szczenię 800 zł brutto), kota 600 zł brutto (kocię 300 zł brutto) K.Lemańczyk Umowa  w zakresie przeprowadzenia interwencji w przypoadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylnica Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Schronisko dla Zwierząd Słupsk
U.88.2016 29.01.2016 29.01.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   30.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "AKADEMIA PIŁKARSKA SŁUPIA KOBYLNICA - "I Ty możesz być gwiazdą futbolu - piłka nożna poprzez zabawę, pracę do sukcesu..." I etap działania" Akademia Piłkarska Słupia Kobylnica
U.115.2016 29.01.2016 15.01.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   24.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie zawodów i imprez sportowych" Klub Sportowy Granit Kończewo
U.126.2016 29.01.2016 15.01.2016 10.12.2016 dotacja w wysokości   20.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Integracja społeczna - poprzez uczestnictwo w zawodach i zajęciach sportowych w 2016r." Klub Sportowy "Sokół" Kuleszewo
U.175.2016 29.01.2016 okres obowiązywania Umowy jest tożsamy z okresem realizacji Projektu całkowity koszt projektu wynosi 37.484.784,02 zł M.Prezlata Umowa partnerska w celu realizacji wspólnego projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" - Miasto Słupsk (lider); partnerzy: Gmina Miasto Ustka; Gmina Damnica; Gmina Dębnica Kaszubska,Gmina Słupsk, Powiat Słupski Miasto Słupsk   Gmina Miasto Ustka Gmina Kobylnica Gmina Damnica Gmina Dębnica Kaszubska      Gmina Słupsk Powiat Słupski
U.39.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.D. T.
 U.40.2016 01.02.2016  do 10.12.2029  koszty kwalifikowane  13.618,04 zł netto  W.Ziarkowska  Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.B. K.
 U.41.2016 01.02.2016  do 10.12.2029  koszty kwalifikowane   9.973,04 zł netto  W.Ziarkowska   Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT  G.R.P. W.
U.42.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto  W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT  E.G.
U.43.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   13.618,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT  A.B.C.
U.44.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT  B.R. Ż.
U.45.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.Z.
U.46.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.Ł.B.
U.47.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.A.W. Z.G.
U.48.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L.R.C.
U.49.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   43.993,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.K.Ż.
U.50.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT H.M.M.D.
U.51.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT I.T T.
U.52.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.R.K.
U.53.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.753,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.A.Ś.
U.54.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT H.A.Ł.
U.55.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.K.
U.56.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.K.-N.
U.57.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   9.973,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.K.
U.58.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.G.
U.59.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   43.993,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.E.W.
U.60.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT H.R.-K. S.K.
U.61.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.J.S.
U.62.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.K.
U.63.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   12.403,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T.T.
U.64.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane  14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.S.W.
U.65.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.Ż.
U.119.2016 01.02.2016 od 01.02.2016 do czasu rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pracy kwoty wg złożonych wniosków I.Bekiesza Umowa w sprawie trybu przekazania w 2016r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia Wojewoda Pomorski
U.128.2016 01.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT Ż.D. J.
U.142.2016 01.02.2016 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 3 do umowy z dnia 01.12.2015 dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1) - dodany kierownik budowy Eko Program Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
U.90.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.M. P.
U.91.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.A. S.
U.92.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.P. N.
U.93.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.R. G.
U.94.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T.H.
U.95.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.P.
U.96.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT S.M. J.
U.97.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L.M. O.
U.98.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.B.W. S.
U.99.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT P. D.
U.100.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D. Ł.
U.101.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT Ł.P.
U.102.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D.W. P.
U.103.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.A. O.
U.104.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT - dot. nieruchomości położonej w Łosinie G.M.G.
U.105.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT - dot. nieruchomości położonej w Kobylnicy G.M.G.
U.106.2016 05.02.2016 do 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.L.
U.143.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 510,07 zł miesięcznie za jedno dzicko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Słupsku Miasto Słupsk
U.144.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 272,04 zł miesięcznie za jedno dzicko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Słupsku Miasto Słupsk
U.145.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 518,71 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku Miasto Słupsk
U.146.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 758,22 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku Miasto Słupsk
U.147.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 631,08 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Słupsku Miasto Słupsk
U.148.2016. 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 633,02 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku Miasto Słupsk
U.149.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 665,95 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku Miasto Słupsk
U.150.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 595,77 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Słupsku Miasto Słupsk
U.151.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 1471,77 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Słupsku Miasto Słupsk
U.152.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 627,56 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku Miasto Słupsk
U.153.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 595,23 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku Miasto Słupsk
U.154.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 557,23 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku Miasto Słupsk
U.155.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 632,71 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Miasto Słupsk
U.156.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 638,95 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku Miasto Słupsk
U.157.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 651,06 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku Miasto Słupsk
U.158.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 600,99 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Słupsku Miasto Słupsk
U.159.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 620,93 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku Miasto Słupsk
U.160.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 608,15 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku Miasto Słupsk
U.161.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 658,38 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 31 w Słupsku Miasto Słupsk
U.162.2016 05.02.2016 01.01.2016 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 984,13 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 04.09.2015 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Słupsku Miasto Słupsk
U.297.2016 05.02.2016 07.02.2016 530 zł brutto E.Rosiak Umowa o dzieło - oprawa muzyczna balu karnawałowego dla dzieci z Sołectwa Widzino A.P.
U.124.2016 09.02.2016 09.02.2016 do 31.12.2018 środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone przez strony we własnych budżetach w 2016r. D.Klimowicz Porozumienie w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy

Miasto Słupsk

Gmina Słupsk

U.107.2016 10.02.2016 10.02.2016 31.12.2016 wynagrodzenie brutto 105.472,50 zł J.Skępiec Umowa dot. bieżącego sukcesywnego wykonywania prac geodezyjnych dla Gminy Kobylnica w 2016 roku Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami GEO-NIERUCHOMOŚCI Słupsk 
U.300.2016 10.02.2016 do 30.04.2016 6.000,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy cmentarzu w m. Kuleszewo R.G.
U.109.2016 11.02.2016 do dnia 14.03.2016 wyunagrodzenie ryczałtowe brutto 15.622,96 zł A.Treder Umowa dot. wykonania węzłów sanitarnych w socjalnych lokalach mieszkalnych położonych w budynku Nr 35 przy ul. Głównej w Kobylnicy GLAZBUD Słupsk
U.163.2016 12.02.2016 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 4 do umowy z dnia 01.12.2015 dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1) - dodany kierownik budowy Eko Program Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
U.164.2016 15.02.2016 do dnia 15.04.2016 48.908,44 zł brutto Z.Lesiecki Umowa o roboty budowlane dotyczące przebudowy chodnika zlokalizowanego na ulicy Poprzecznej w Sycewicach FURGES Sp. z o.o.
U.182.2016 15.02.2016      od 13.02.2016      do 12.02.2018 czynsz za dzierżawę wynosi 1.200,00 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomosci położonej w obrębie geodezyjnym Sycewice PGR o pow. 4,0010 ha na cele rolne AVENA Sycewice Sp.z o.o.
U.108.2016 17.02.2016 18.02.2016 18.04.2016

dotacja w wysokości     6.000,00 zł

J.Kralski Umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Holland Cup 2016 w Almere" UKS "Olimpijczyk"  przy SP w Kwakowi
U.125.2016 17.02.2016 do dnia 31.03.2016

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 13.297,99 zł

A.Treder Umowa o roboty budowlane dot. wykonania prac remontowych w lokalu komunalnym w Kończewie GLAZBUD Słupsk
U.127.2016 17.02.2016 01.03.2016 13.05.2016

dotacja w wysokości     10.000,00 zł

J.Kralski Umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Szkolenie i udział zespołu SSK Kobylnica w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi w koszykówce mężczyzn" Stowarzyszenie Symatyków Koszykówki Kobylnica
U.165.2016 17.02.2016 01.02.2016 31.08.2016

Gm.Sławno będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Sławno

I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Sławno
U.129.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029

koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto

W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.M. M.
U.130.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D.J. K.
U.131.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K. S.
U.132.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D. K.
U.133.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.J. S.
U.134.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

B.M. - Ś.     T.Ś.

U.135.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   43.993,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.P. J.
U.136.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   24.553,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.M.N.
U.137.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L.P.H.
U.138.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.S.
U.139.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.E.C.
U.176.2016 22.02.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.K.S.
U.316.2016 29.02.2016 do 04.03.2016 po 300 zł brutto J.Skępiec Udział w posiedzeniu Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie pisemnej opinii w sprawie: zakresu uchwały krajobrazowej dla Gminy Kobylnica M.R., I.Mi., J.S.. M.H., J.R., M.J.W.
U.166.2016 01.03.2016 do dnia 30.09.2016 faktycznie wykonane i odebrane roboty M.RZepczyński Umowa dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 2) - zprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych opartych na ogniwach fotowoltaicznych u pompach ciepła typu solanka/woda EKOINSTAL Sp.z.o.o.Sierakowice
U.299.2016 01.03.2016 do dnia 30.03.2016 5.220,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o dzieło - opracowanie projektu organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Szkolnej i ulicy Głównej w Kończewie W Dobrynin
 U.167.2016 02.03.2016  do dnia 30.11.2016 1994,24 zł  D.Klimowicz  Umowa na wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w ilości maksymalnej 304 próbek gleb   Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie
U.191.2016 02.03.2016 - - M.Prezlata Aneks Nr 2 do umowy o  dofinansowanie nr WFOŚ/PD/25/2015 z dnia 03.07.2015  dotyczy dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 63.920,00 zł oraz dotacji do kwoty 38 350,00 zł na realizację zadania p.n. Energooszczędne oświetlenie w Kobylnicy - zmiana         "7 rata w kwocie 15.980,00 zł w dniu 28.02.2018r. WFOŚiGW Gdańsk
U.298.2016 03.03.2016 06.03.2016 470,00 zł brutto E.Rosiak Umowa o dzieło - oprawa artystyczna spotkania dla mieszkańców Sołectwa Widzino A.P.
U.301.2016 03.03.2016 do dnia 30.07.2016 28.300 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy układu drogowego obejmującego ulicę Słoneczną, Krótką i Leśną w Kobylnicy R.G.
U.168.2016 04.03.2016 od 04.03.2016 - K.Węgrzyńska Porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 26.06.2015 zawartą między P.Aliną Tatar a Gminą Kobylnica na P. Martę Tatar A. T.       M. T.
U.169.2016 04.03.2016 04.03.2016 03.03.2017 czynsz dzierżawny wynosi rocznie 50,00 zł K.Węgrzyńska Um.dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 110 m.kw. na cele rolne E.S.
U.170.2016 04.03.2016 10.04.2016 09.04.2018 czynsz dzierżawny wynosi rocznie 240 zł K.Węgrzyńska Um.dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 1,20 ha na cele rolne A.C.
U.171.2016 04.03.2016 04.03.2016 03.03.2017 czynsz dzierżawny wynosi rocznie 50,00 zł K.Węgrzyńska Um.dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 90 m.kw. na cele rolne M.J.
U.178.2016 08.03.2016 3 miesiące od podpisania umowy nie więcej niż 600 zł K.Lemańczyk Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica - rekompensata części kosztow utrzymania zwierzęcia T.F.
U.172.2016 08.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

M.R. M.R. R.R.

U.173.2016 08.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D.S.
U.174.2016 08.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.P.M.
U.302.2016 08.03.2016 do dnia 15.07.2016 37.000,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy drogi gminnej - ulicy Ku Słońcu w Łosinie R.G.
U.179.2016 10.03.2016 10.03.2016 31.12.2016 formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie jednostkowe ryczałtowe brutto wynoszące;
1) za czyszczenie jednego przewodu dymowego 12 zł
2) za czyszczenie jednego przewodu spalinowego 12 zł
3) za czyszczenie jednego przewodu wentylacyjnego 12 zł
4) za dojście do budynku 8 zł
5) za wykonanie rocznego przeglądu przewodów kominowych w jednym budynku 55 zł
P.Korsak Umowa na wykonanie usługi dot. czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonywania okresowych rocznych przeglądów kominowych w budynkach komunalnych Zakład Kominiarski Krystian Majewski
U.177.2016 14.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT H.A.K.
U.192.2016 14.03.2016 01.02.2016 30.06.2016 250,00 zł miesięcznie Iga Bekiesza Umowa  zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami uczennicy I. Tomaszewskiej w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gminazjalnych   kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym H.A.T.
U.193.2016 14.03.2016 01.02.2016 30.06.2016 250,00 zł miesięcznie Iga Bekiesza Umowa  zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami ucznia J.Janczylik w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gminazjalnych   kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym A.E.J.
U.194.2016 14.03.2016 01.02.2016 30.06.2016 250,00 zł miesięcznie Iga Bekiesza Umowa  zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami uczennicy N.Laskowskiej w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gminazjalnych   kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym M.J. L.
U.183.2016 15.03.2016 od dnia 01.03.2016 roku na czas nieoznaczony czynsz + opłaty 65,07 zł miesięcznie K.Sikorska Umowa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego o pow. 33,3 m.kw. w Zagórkach A.M.
U.180.2016 16.03.2016 do dnia 15.04.2016 wynagrodzenie brutto   8.118,00 zł P.Korsak Zlecenie na wykonanie usługi deratyzacji w komunalnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej Firma Handlowo Usługowa DDD i P.POŻ M.Bąba
U.181.2016 16.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto  W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT O.K.P.Ł.
U.185.2016 18.03.2016 porozumienie zawarte jest na okres wdrażania i rozliczania projektów partnerskich Roczna kwota współfinansowania przypadająca na Gminę Kobylnica 6.763,14 zł M.Prezlata Porozumienie w sprawie zasad realizacji projrktów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalego.  - Miasto Słupsk (lider); strony porozumienia: Gmina Miasto Ustka; Gmina Damnica; Gmina Dębnica Kaszubska,Gmina Słupsk, Powiat Słupski, Gmina Ustka Miasto Słupsk
U.184.2016 21.03.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   29.413,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT I.B.Ś.
U.195.2016 24.03.2016 do dnia 08.04.2016 wynagrodzenie brutto      6.630,98 zł K.Sikorska Zlecenie na dostawę traktorka MTD Smart RE 125 - Sołectwo Zębowo Centrum Narzędzi KNEBLEWSKI
U.196.2016 24.03.2016 do dnia 08.04.2016 wynagrodzenie brutto   2.545,80 zł K.Sikorska Zlecenie na dostawę kosiarki spalinowej model Wolf Expert 53 BA V -  Sołectwo Bolesławice Centrum Narzędzi KNEBLEWSKI
U.197.2016 24.03.2016 do dnia 05.05.2016 4.551,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy  infrastruktury rekreacyjnej przy istniejącym boisku w Sierakowie w ramach KoBO - Zadanie nr 2: "Sierakowo buduje miejsce spotkań";  Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk
U.198.2016 24.03.2016 do dnia 21.04.2016 5.536,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy  infrastruktury sportowej na terenie istniejącego boiska do piłki nożnej w Kwakowie w ramach KoBO - Zadanie nr 4: "Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym w Kwakowie";  Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk
U.218.2016 24.03.2016 2016 r. całkowity koszt opracowania Raportu 30.750,00 zł brutto - Gmina Kobylnica (1.230,00 zł) I.Hubert Umowa na realizację zadania pn. "Opracowanie Raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie" - Gmina Słupsk,    Gmina Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Damnica, Gmina Główczyce, Powiat Słupski,    Gmina Kobylnica, Gmina Ustka,    Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Gmina Potęgowo, Gmina Kępice
U.327.2016 24.03.2016 do dnia 30.07.2016 28.000,00 zł brutto Ł. Malinowski Umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi gminnej Nr 114119 G w Słonowicach R.G.
U.211.2016 25.03.2016 01.04.2016 30.06.2016 czynsz za cały okres obowiązywania umowy 121,95 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 1 m.kw. położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Paraffin" Słupsk
U.186.2016 31.03.2016 Powiat przekaże Gminie dotację celową na 2016r. w wysokości 4.116,63 zł za 1 km drogi   Z.Lesiecki  Porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1151G na terenie miejscowości Ścięgnica Zarząd Powiatu Słupskiego
U.187.2016 31.03.2016  - przewidywany koszt - Gmina 1.498.383 zł, Powiat 40.000 zł
warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze środówk zewnętrznych 
  Ł.Malinowski  Umowa partnerska dot. wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Powiat Słupski
U.188.2016 31.03.2016 przewidywany koszt - Gmina 1.198.328 zł, Powiat 20.000 zł
warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych 
 Ł.Malinowski  Umowa partnerska dot. wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego" Powiat Słupski
U.189.2016 31.03.2016 środki będą przekazane w terminie 7 dni od daty doręczenia kopii faktury za wykonane zadanie dotacja dla Powiatu nie więcej niż 250.000 zł (do 50% poniesionych wydatków) Ł.Malinowski Umowa o udzieleniu Powiatowi dotacji celowej w 2016r.  na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1150G na odcinku Słonowiczki - Tychowo od skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1153G (Reblino - Wrząca) w kierunku Tychowa o długości około 1000 m. Powiat Słupski
U.190.2016 31.03.2016 środki będą przekazane w terminie 7 dni od daty doręczenia kopii faktury za wykonane zadanie dotacja dla Powiatu nie więcej niż 250.000 zł (do 50% poniesionych wydatków) Ł.Malinowski Umowa o udzieleniu Powiatowi dotacji celowej w 2016r.  na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko  o długości około 1250 m. Powiat Słupski
U.199.2016 31.03.2016 do dnia 27.04.2016 7.995,00 zł brutto M Rzepczyński Umowa  na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy  infrastruktury sportowej na terenie istniejącego boiska do piłki nożnej w Sycewicach; . Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk
U.212.2016 31.03.2016 06.04.2016 20.12.2024 6.500.000 zł I.Hubert Umowa o złotowy kredyt długoterminowy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa
U.249.2016 01.04.2016 do 10.04.2016              a) 9.496,83 zł brutto              b) 1.173,42 zł brutto Z.Lesiecki Zlecenie na dostawę a) wiaty przystankowej szklano - metalowej ORION 2007 ST - szt. 1 oraz jej montaż w m. Kończewo, oraz b) zabudowy przedniej do wiaty przystankowej szklano - metalowej, tj. ścianki wraz z jej montażem w m. Runowo Sławieńskie BUDOTECHNIKA   Sp. z o.o. 
U.224.2016 05.04.2016 do 15.05.2016 19.901,40 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Kończewo, Kuleszewo, Widzino, Zębowo, Żelki na  terenie gminy Kobylnica Józef Kozłowski Tychowo
U.225.2016 05.04.2016 do 15.05.2016 54.120,00 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych fitness na place zabaw w miejscowościach Bolesławice, Kuleszewo, Płaszewo, Reblino, Widzino na terenie gminy Kobylnica Józef Kozłowski Tychowo
U.201.2016 06.04.2016 do dnia 29.04.2016 1.000,00 zł brutto K.Sikorska Umowa na usługi projektowe dot. wykonania koncepcji zagospodarowania działki nr 195 w Łosinie View Creation Olga Szemraj Warszawa
U.202.2016 07.04.2016 07.04.2016 30.09.2016  2500,00 zł brutto  K.Sikorska Umowa w sprawie określenia praw i obowiązków w zakresie usługi dostępnej pod dedykowanym adresem WWW, umożliwiającej zdalne składanie wniosków do budżetu obywatelskiego Witkac Sp. z o.o. Słupsk
U.258.2016 07.04.2016 - - A.Tantała  Aneks Nr 2 do umowy z dnia 19.12.2014 określającej zasady i warunki oraz zakres obowiązków Stron związanych z przejęciem przez Gminę działki na poszerzenie pasa drogowego (ul. Rataja w Kobylnicy )  i  budową infrastruktury technicznej związanej z budową osiedla mieszkaniowego DOLCE VITA - aneks dot. dostosowania zapisów umownych do nowego zagospodarowania terenu (numery działek) i zmiany terminów (przesunięcie) wypłat poszczególnych transz P.H.U.PARTNER
U.286.2017 08.04.2016 zmiana: II transza do 15.04.2016r. - A.Tantała  Aneks Nr 1 do Umowy  z dnia 20.07.2015 odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych wybudowanych na działkach mieszczących się na ul. Paderewskiego, Rumiankowej, Krokusowej, Rataja, Toskańskiej i urządzeń kanalizacji sanitarnych wybudowanych na działkach mieszczących się na ul. Głowackiego, Krzywej, Witosa, Paderewskiego, Rataja, Toskańskiej w miejscowości Kobylnica - zmiana: wypłata nastąpi w dwóch transzach P.H.U.PARTNER
U.219.2016 12.04.2016 05.06.2016 6.782,31 zł brutto D.Klimowicz Umowa w sprawie organizacji akcji informacyjno - profilaktyczno - społecznej pt. "Biała niedziela!" w dniu 05.06.2016 w godz. 12-20 na terenie GCKiP w Kobylnicy Telemedycyna Polska S.A. Katowice
U.203.2016 13.04.2016 10.04.2016 09.04.2017 czynsz za dzierżawę wynosi 150,00 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Widzinie o pow. 0,49 ha J.B.
U.206.2016 13.04.2016 01.05.2016 30.04.2017 wynagrodzenie umowne 171.298,63 zł brutto A.Treder Umowa  na świadczenie usług w zakresie opróżnienia koszy ulicznych, parkowych i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na placach zabaw i rekreacji, w Parku Wiejskim w Kobylnicy i na posesji Urzędu Gminy Kobylnica oraz całoroczne utrzymanie przystanków, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica PGK Sp.z o.o. Słupsk
U.207.2016 13.04.2016 27.04.2016 26.04.2018 czynsz za dzierżawę wynosi 420 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości  o pow. 2,06 ha położonej w obrębie geodezyjnym Słonowiczki na cele rolne A.N.
U.213.2016 13.04.2016 25.04.2016 24.04.2017 czynsz za dzierżawę wynosi 200 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości  o pow. 1,00 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele rolne J.P.
U.216.2016 13.04.2016

  1) do 10.09.2016   2) do 10.05.2016

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 16.113,00 zł 


K.Sikorska Zlecenie na dostawę i montaż 1) ogrodzenia panelowego wraz z bramą na placu zabaw i rekreacji zlokalizowanym w m. Wrząca oraz 2) ogrodzenia typu "piłkochwyt" z siatki polipropylenowej o dł. 22,50 mb w m. Zębowo wraz z demontażem istniejącego piłkochwytu  P.H.U. BONA Zenon Zakrzewski Gdańsk
U.226.2016 13.04.2016

27.04.2016 26.04.2018

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 50,00 zł

K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Płaszewie  o pow. 0,1751 ha  - na cele rolne J.S.
U.254.2016 13.04.2016

13.04.2016 12.04.2018

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 100,00 zł

K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Łosinie o pow. 225 m.kw. na cele rolne P.G
U.261.2016 13.04.2016

28.06.2016 31.08.2016

a) 7.551,36 zł brutto              b) 8.208,00 złbrutto               c) 6.566,40 zł brutto

P.Korsak Umowa na przewóz osób na trasie a) Słupsk-Płaszewo-Słupsk, b) Słupsk - Żelki - Słupsk, c) Słupsk -Zagórki-Słupsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Słupsk
U.204.2016 14.04.2016 01.07.2016 13.07.2016 bezpłatne używanie nieruchomości K.Węgrzyńska Umowa użyczenia nieruchomości położonych w Kwakowie na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej - Disco Hit Festiwal Kobylnica 2016 GCKiP w Kobylnicy
U.205.2016 14.04.2016 14.04.2016 22.04.2016 czynsz za dzierżawę wynosi 100 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 20 m.kw. na cele ustawienia rusztowania na czas remontu sciany budynku Alkohole świata Grand Katarzyna Bandurska
U.210.2016 14.04.2016 22.04.2016 30.09.2016 bezpłatne używanie K.Sikorska Umowa na bezpłatne użyczenie pomieszczenia gospodarczego położonego przy ul. Głownej 20 w m. Kobylnica na przechowywanie klatek dla gołębi  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Pomorza Środkowego w Chojnicach
U.214.2016 14.04.2016 do 30.04.2016 30.368,70 zł brutto Z.Lesiecki Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na odnowieniu i odtworzeniu oznakowania poziomego metodą cienkowarstwowa na drogach gminnych na terenie Gminy Kobylnica Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski Słupsk
U.230.2016 14.04.2016 Nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do dnia 31.08.2016r.,  - A.Tantała Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Sycewicach; Właściciel zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 30.04.2017 A.B.Ś.
U.231.2016 18.04.2016 zmiana: termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 31.05.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 24.03.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dot. budowy  infrastruktury rekreacyjnej przy istniejącym boisku w Sierakowie w ramach KoBO - Zadanie nr 2: "Sierakowo buduje miejsce spotkań";  Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk
U.232.2016 18.04.2016 zmiana: termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 31.05.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks nr 1 do umowy  z dnia 24.03.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy  infrastruktury sportowej na terenie istniejącego boiska do piłki nożnej w Kwakowie w ramach KoBO - Zadanie nr 4: "Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym w Kwakowie";  Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk
U.250.2016 18.04.2016 01.06.2016 01.08.2016 czynsz za dzierżawę wynosi 20,00 + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 2 m.kw. w obrebie geodezyjnym Kobylnica na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (handel detaliczny i obwoźny) G.Ch.
U.266.2016 18.04.2016 bez zmian bez zmian A.Janeczko-Skrzeczkowska Aneks Nr 6 do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy - oświetlenie budynków - dodany dodatkowy punkt poboru energii PGE Obrót S.A.
U.208.2016 19.04.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   14.833,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.W.D.
U.209.2016 19.04.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT I.R.K.
U.215.2016 19.04.2016 do 20.05.2016 600 zł brutto K.Sikorska Umowa na usługi projektowe - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Rzecznej w Widzinie View Creation Olga Szemraj Warszawa
U.227.2016 19.04.2016 do 12.08.2016 18.093,30 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu w m. Kruszyna Józef Kozłowski Tychowo
U.235.2016 19.04.2016 2016/2017 Szacunkowa wartość projektu wynosi 300.000 zł (Gmina poniesie 35% wydatków do wysokości 105.000 zł) Ł.Malinowski Umowa dot. wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino" Powiat Słupski    Gmina Kępice
U.228.2016 22.04.2016 do 03.06.2016 5.535,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy  placu zabaw w Maszkowie; Usługi Projektowe W. Podruczny Słupsk
U.281.2016 22.04.2016 do 31.10.2016 łączna maksymalna kwota wynagrodzenia 1.000,00 zł K.Lemańczyk Umowa w zakresie odłowu redukcyjnego zwierzyny łownej (10 szt. dzików) Polski Związek Łowiecki Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Dretyń"
U.242.2016 26.04.2016 do dnia 10.06.2016 9.950,00 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie domku narzędziowego z drewna świerkowego wraz z dostawą i montażem na plac zabaw w m. Lulemino na terenie gminy Kobylnica P.P.U.H. DREW-GARTEN-BIS Słupsk
U.234.2016 26.04.2016 do 31.05.2016 4.182,00 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie ogrodzenia wiaty śmietnikowej w Ośrodku Zdrowia w Kobylnicy wraz z dostawą i montażem P.H.U.BONA Zenon Zakrzewski Gdańsk
U.217.2016 28.04.2016 do 04.05.2016 5.317,29 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na montażu skrzynki ZK-2 do odbioru energii elelktrycznej oraz montażu rozdzielni wolnostojącej i oświetlenie wiaty na placu zabaw w m. Runowo Sławieńskie Instalatorstwo, Dozór i Pomiary Elektryczne Ireneusz Firmowski Słupsk
U.220.2016 28.04.2016 do dnia 10.05.2016 2.852,10 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na dostawę kosiarki MB 650 VM szt.1 - Sołectwo Lulemino Centrum Narzędzi KNEBLEWSKI Słupsk
U.221.2016 28.04.2016 licencji udziela się na okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia obowiazywania okresu trwałości Przedsiewzięcia - W.Ziarkowska Umowa  bezpłatnej licencji na korzystanie z opracowań przygotowanych przez Województwo Pomorskie w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze" Województwo Pomorskie
U.285.2017 28.04.2016 do dnia 29.06.2016 7.000,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w sięgaczu ulicy Kolejowej w Reblinie A. K.
U.233.2016 29.04.2016 Nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do dnia 31.05.2016r.,  - A.Tantała Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kończewie; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 30.09.2016 T.H.
U.260.2016 29.04.2016 do dnia 15.12.2016 całkowity koszt 194.132,30 zł brutto (w tym wkład Gminy Kobylnica 23.102,30 zł brutto) D.Klimowicz Umowa  pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica a Salusem w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2003r. SALUS Słupsk
U.245.2016 02.05.2016 02.05.2016 31.12.2016 347,41 zł miesięcznie K.Sikorska Aneks Nr 1 do umowy z dnia 05.01.2016 na wykonanie usługi serwisu konserwacyjnego systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru w następujących obiektach:
1) w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy;
2) w pomieszczeniu archiwum Urzędu Gminy Kobylnica na parterze w budynku przy ul. Głównej 1c w Kobylnicy
3) w budynku komunalnym użyteczności publicznej użytkowanym przez Referat Straży Gminnej i GZEAGS przy ul. Wodnej 20/2 w Kobylnicy" - zmiana
"MARTEL" Jarosław Juncewicz Słupsk
U.246.2016 04.05.2016 środki maą być wydatkowane do 31.12.2016 15.000,00 I.Hubert Porozumienie w sprawie przekazania przez Gminę środków finansowych  na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w dyspozycji Posterunku Policji w Kobylnicy Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
U.222.2016 06.05.2016 porozumiemnie ważne od 06.05.2016 - W.Ziarkowska Porozumienie trójstronne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 01.02.2016 pomiędzy Gminą Kobylnica a Panem E. Gzowskim dot. współpracy w ramach realizacji programu PROSUMEN

E.G.   A.G.

U.229.2016 06.05.2016 26.05.2016 27.05.2016 bezpłatne K.Węgrzynska Umowa użyczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sycewice Pgr o pow. 0,7504 ha na cele organizacji festynu parafialnego

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Sycewicach

U.247.2016 06.05.2016 04.06.2016 05.06.2016 bezpłatne K.Węgrzyńska Umowa użyczenia nieruchomości położonych w Kobylnicy na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej Biorącego do używania "Dni Kobylnicy 2016"

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

U.223.2016 09.05.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane   147.014,00 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

A.J.G.

U.236.2016 09.05.2016 do dnia 17.05.2016 wynagrodzenie brutto 7.950,20 Z.Lesiecki Zlecenie na wykonanie robót budowlanych  dot. odbudowy zniszczonego odcinka sieci kanalizacji burzowej na odcinku 55mb w Żelkówku Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz 
U.317.2016 09.05.2016 do 12.05.2016 po 300 zł brutto J.Skępiec Udział w posiedzeniu Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie pisemnej opinii w sprawie: zakresu uchwały krajobrazowej dla Gminy Kobylnica

M.R., I.M., J.S.. M.H., J..,          M.J. W.

U.237.2016 10.05.2016 do dnia 28.04.2017 wynagrodzenie brutto 196.949,51 zł Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane polegające na rozbudowie infrastruktury drogowej w zakresie pętli i zatok autobusowych oraz miejsc postojowych w Kuleszewie i Kobylnicy Zakład Robót Drogowych FRAGES Kobylnica
U.257.2016 10.05.2016 10.05.2016 30.11.2016 wynagrodzenie wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto K.Sikorska Umowa na świadczenie usług dot. pielęgnacji zieleni w Parku Wiejskim przy ul. Nad Śluzą w Kobylnicy Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni "FLOREX" Sp. z o.o.
U.238.2016 11.05.2016 do dnia 31.05.2016 2.316,58 zł brutto Z.Lesiecki Zlecenie na wykonanie i dostawę tabliczek z nazwą ulicy i herbem w ilości 12 szt. Drogowe Centrum produkcyjno HAndlowe "BIG" Sp. z o.o. Ługów 18
U.239.2016 11.05.2016 bez zmian bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 3 do Umowy dot. budowy dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana dot. warunków płatności KRĘŻEL Sp. z o.o.
U.422.2016 11.05.2016 od 11.05.2016 do 10.05.2018 czynsz za dzierżawę wynosi 114,00 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy  nieruchomości położonej we Wrzącej o pow. 0,57 ha na cele rolne J.M.
U.240.2016 13.05.2016 20.05.2016 2.400,00 zł brutto G.Zaniewski Umowa o przeprowadzenie szkolenia dla grupy pracowników samorządowych Personel System Joanna Rajang Bydgoszcz
U.243.2016 16.05.2016 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 2 do umowy  z dnia 16.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 3, Nr 5) - zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów projektu B&B Jan Burglin Chojnice
U.248.2016 16.05.2016 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 3 do umowy  z dnia 09.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2) -  zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów projektu EcoTech Sp. z o.o.
U.256.2016 16.05.2016 do dnia 31.05.2016 21.620,90 zł brutto A.Treder Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Kobylnica J.N.
U.262.2016 16.05.2016 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 2 do umowy z dnia 23.10.2015 o uslugi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 4) - zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
U.241.2016 17.05.2016 do 31.08.2016 wynagrodzenie brutto 40.590,00 zł M.Rzepczyński Umowa na usługi projektowe na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy budynku komunalnego w Kwakowie i budowa wiat gospodarczych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej AMW Biuro Projektów
U.320.2016 17.05.2016 do 30.07.2016 wynagrodzenie brutto   4.551,00 zł  M.Rzepczyński Umowa  na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kobylnicy w pasie drogowym, celem uzbrojenia działek w rejonie ul. Kalinowej SJ-SYSTEM
U.321.2016 17.05.2016 do 30.07.2016 wynagrodzenie brutto 10.947,00 zł M.Rzepczyński Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kruszynie w pasie drogowym  SJ-SYSTEM 
U.322.2016 17.05.2016 do 30.07.2016 wynagrodzenie brutto   4.428,00 zł M.Rzepczyński Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kobylnicy w pasie drogowym, celem uzbrojenia działki komunalnej  SJ-SYSTEM
U.244.2016 18.05.2016 18.05.2016 10.06.2016 czynsz za dzierzawę wynosi 300 zł +23%VAT za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Widzinie o pow. 85 m.kw. - na cele lokalizacji tymczasowego miejsca parkingowego dla maszyn budowlanych "KRAKOWSKI" Marek Krakowski
U.284.2017 23.05.2016 do dnia 15.06.2016 5.000,00 zł brutto A.Treder Umowa na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Kobylnica D. M.
U.252.2016 24.05.2016 bez zmian bez zmian E.Krajnik Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.12.2015r. dot. dostawy artykułów biurowych i piśmiennych dla UG Kobylnica - zmiana przredstawicieli do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy RODAN Sp. z o.o.
U.253.2016 24.05.2016 Gmina zobowiązuje się do budowy sieci do 31.12.2016 - M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy przyłaczeniowej z dnia 27.03.2013r. - właściciel zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina zobowiązuje się się do  budowy tego odcinka K.B.
U.278.2016 24.05.2016     od 01.07.2016      do 13.07.2016 bezpłatne używanie K.Węgrzyńska Umowa użyczenia nieruchomości położonej w Kwakowie o pow. 1,68 ha. - zagospodarowanie terenu w celu organizacji Disco Hit Festwal Kobylnica 2016 GCKiP w Kobylnicy
U.267.2016 25.05.2016 - - W.Ziarkowska Aneks Nr 2 do Umowy z dnia 27.03.2015 o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW - zmiana harmonogramu wypłat zaliczek NFOŚiGW
U.268.2016 25.05.2016 - - W.Ziarkowska Aneks Nr 2 do umowy z dnia 27.03.2015 o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW - zmiana harmonogramu wypłat zaliczek NFOŚiGW
U.259.2016 30.05.2016 do 20.06.2016 800,00 zł brutto K.Sikorska Umowa na okresowy przegląd budowlany 5-letni obiektu położonego przy ul. Wodnej 20/2 w Kobylnicy; świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu zamówienia  Obsługa Inwestycji Budowlanych Radosław Posmykiewicz
U.263.2016 30.05.2016 do 06.06.2016 3.081,15 zł brutto K.Sikorska Zlecenie  na wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu skrzynki ZK-2 do odbioru energii elektrycznej oraz montażu rozdzielni wolnostojącej przy wiacie na placu zabaw w m. Komiłowo Instalatorstwo, Dozór i Pomiary Elektryczne Słupsk
U.345.2016 30.05.2016 - - J.Kralski Aneks nr 1 do umowy z dnia 27.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Festyn Rodzinny rodziców i dzieci uczących się w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy" - zmiana Załącznika nr 1 do umowy - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy
U.346.2016 30.05.2016 - - J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 27.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy"-  zmiana Załącznika nr 1 do umowy - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego PAKTAN Klub Tańca Sportowego
U.264.2016 31.05.2016 bez zmian bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 2 do umowy z dnia 10.08.2015 na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2) - zmiana warunków płatności Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica
U.285.2016 31.05.2016 do 30.06.2016 14.200,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa  o roboty budowlane dot. montażu barier zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Glównej w Kończewie" Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski
U.303.2016 31.05.2016 do dnia 15.06.2016 8.062,80 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Drogowców w Kobylnicy - Etap II Firma Usługowa "SJ-SYSTEM" 
U.304.2016 31.05.2016 do dnia 30.06.2016 8.400,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa  na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Mikołajczyka (II) w Kobylnicy Firma Usługowa "SJ-SYSTEM" 
U.265.2016 01.06.2016 do 30.05.2017 621,92 zł netto M.Rzepczyński Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie zewnętrzne Kobylnica ul. Krzywa ENERGA - OPERATOR Gdańsk
U.280.2016 03.06.2016 do dnia 24.06.2016 1936,64 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie gabloty - Sołectwo Sierakowo "ELSI" Słupsk
U.289.2016 03.06.2016 od 01.01.2016 bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 4 do umowy sprzedaży energii elektrycznej  z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy - oświetlenie uliczne - wyłączenie z Umowy czterech punktów poboru energii PGE Obrót S.A.
U.282.2016 09.06.2016 bez zmian koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 19.693,04 zł netto W.Ziarkowska Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.02.2016 o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT P.D.
U.269.2016 10.06.2016 do 29.07.2016 24.736,53 zł brutto M.Rzepczyński Umowa  o roboty budowlane  dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica  w miejscowościach Kobylnica  ul. Konwaliowa (zad. nr 1) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz Cetyń
U.270.2016 10.06.2016 do 29.07.2016 76.321,50 zł brutto M.Rzepczyński Umowa  o roboty budowlane  dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Kuleszewie (Zad. nr 2) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej K. G.
U.277.2016 10.06.2016 02.09.2016 57.810,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa  na wykonanie dokumentacji projrektowo - kosztorysowej  na zadanie "Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie ARAMIX Biuro Projektowe
U.271.2016 14.06.2016 do 31.10.2016 Zad. Nr 1 - 18.750,00 zł brutto
 Zad. Nr 2 - 18.750,00 zł brutto
M.Rzepczyński Umowa  o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa przystani kajakowych wzdłuż szlaku wodnego rzeki Słupi przy moscie Lubuń - Zelkówko (zad. nr 1) oraz za leśniczówką w miejscowości Łosino (Zad. Nr 2) na terenie Gminy Kobylnica Biuro Projektowe TERMO PROJEKT
U.272.2016 14.06.2016 termin wykorzystania dotacji do 31.12.2016 dotacja w wysokości 55.493,30 zł M.Prezlata Umowa na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie wymiany tynków w 100 % na tynk renowacyjny na ścianach zewnętrznych nawy, zakrystii i prezbiterium z pomalowaniem w kościele filialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zębowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Sycewicach
U.273.2016 14.06.2016 bez zmian bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 7 do umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr GPŚ-PU.272.D-1.34.2014 z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy - oświetlenie budynków - zmianie ulega załącznik nr 1 poprzez zmianę Odbiorcy/Płatnika dla obiektów PGE Obrót S.A.
U.274.2016 14.06.2016 bez zmian bez zmian E.Krajnik Aneks Nr 2 do umowy z dnia 14.12.2015r. dot. dostawy artykułów biurowych i piśmiennych dla UG Kobylnica - zmiana - podstawą do rozliczeń będzie faktyczna ilość dostarczonego asortymentu oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto, łączna wartość Umowy nie ulegnie zwiększeniu RODAN Sp. z o.o.
U.275.2016 14.06.2016 do 31.05.2017 390.525,00 zł brutto Z.Lesiecki Umowa na usługę uzupełniającą dot. zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica Krężel Sp. z o.o. Kobylnica
U.305.2016 14.06.2016 okres realizacji Projektu Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych M.Prezlata Porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Krótsza droga do urzędu"  Gmina Słupsk (partner wiodący); partnerzy: Gmina Kobylnica; Gmina Miejska Łeba; Gmina Ustka; Gmina Miasto Ustka;  Gmina Słupsk
U.279.2016 15.06.2016 od 15.06.2016 do 14.06.2017 czynsz za dzierżawę wynosi 30,00 zł + 23% VAT miesięcznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Lubuniu o pow. 0,1128 ha na cele ustawienia garażu blaszanego (nie związanego trwale z gruntem) M.Ch.
U.276.2016 16.06.2016 od dnia 16.06.2016 na czas nieoznaczony czynsz oraz oplaty eksploatacyjne 216,68 zł/m-c K.Sikorska Umowa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Kończewie M.P.
U.290.2016 17.06.2016 od 17 do 22 czerwca 2016 500 zł brutto K.Lemańczyk Umowa na sponsorowanie konkursu ekologicznego "Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie" dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Słupska oraz Gmin Kobylnica i Słupsk PGK Sp. z o.o.
U.283.2016 21.06.2016 Zad. nr 1 do dnia 31.08.2016
   Zad. nr 2 do dnia 30.09.2016
  Zad. nr 1 - 53.051,66 zł brutto
  Zad. nr 2 - 24.649,30 zł brutto
M.Rzepczyński Umowa o roboty budowlane  dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica  w miejscowościach Sycewice  ul. Słupska (zad. nr 1 i 2) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz Cetyń
U.286.2016 21.06.2016 w dniu 26.06.2016 bezpłatne uzywanie K.Węgrzyńska Umowa użyczenia  nieruchomości położonej w Kwakowie o pow. 7600 m.kw. w celu organizacji festynu parafialno-sołeckiego Sołectwo Kwakowo Sołtys Urszula Cudziło
U.284.2016 22.06.2016 bez zmian koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 43.993,04 zł netto W.Ziarkowska Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 25.01.2016 o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.I.
U.291.2016 23.06.2016 do dnia 10.08.2016 15.775,35 zł brutto K.Sikorska Umowa o wykonanie robot zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych m. Kobylnica i Zagórki ZDUNMAX Słupsk
U.293.2016 23.06.2016 bez zmian bez zmian A.Treder Aneks nr 1 do Porozumienia  z dnia 31.03.2016 w sprawie przejęcia przez Gminę Kobylnica od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1151G na terenie miejscowości Ścięgnica Zarząd Powiatu Słupskiego
U.295.2016 23.06.2016 7 dni - 23,24,27,28,29,30 czerwca 2016r. i 01 lipca 2016 czynsz za dzierżawę wynosi 10.480,00 + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonych w Kwakowie i Luleminie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kv dla zasilania gospodarstwa rolnego ELSANCO Słupsk
U.562.2016 23.06.2016 01.07.2016 30.06.2017 6150,00 zł brutto G.Zaniewski Umowa o świadczenie usługi obsługi prawnej UG Kobylnica ELPOD Kancelaria Doradcy Podatkowego - Radcy Prawnego Słupsk
U.287.2016 24.06.2016 od 22.06.2016 do 24.06.2016 czynsz za dzierżawę 210 zł + 23 % VAt za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Bolesławicach o pow. 7 m.kw. na cele budowy przyłącza kablowego Zenewid s.c. Słupsk
U.294.2016 24.06.2016 01.07.2016 31.12.2016 czynsz za cały okres obowiązywania umowy 243,90 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 1 m.kw. położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Paraffin" Słupsk
U.328.2016 24.06.2016 do dnia 10.10.2016 wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę  oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto określone w ofercie D.Gomółka Umowa  dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica w 2016r. Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda - Trzebiatowski
U.489.2016 27.06.2016 na okres 01.01.2017 do 31.12.2017 do punktów poboru opisanych w wykazie wynagrodzenie netto  w kwocie 2.600 zł+ podatek VAT A.Janeczko-Skrzeczkowska Umowa na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentow i Starostów "NORDA"oraz innych j.s.t. w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej poprzez zwiększenie wolumenu zakupu  Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
U.292.2016 28.06.2016 dodany termin zakończenia przez Powiat zadania do 30.09.2018 bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 31.03.2016 dot. wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego" Powiat Słupski
U.308.2016 28.06.2016 do dnia 15.07.2016 5.227,50 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie sportowo- rekreacyjnym we Wrzącej Hurtownia Elektrotechna ELEKTROKOMPLEKS Bytow
u.412.2016 28.06.2016 do dnia 31.08.2016 12.300,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa  na wykonanie usługi dot. opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Koncepcji na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica UNI-ESCO Inwestycje Samorządowe Jarosław Rejlich
U.309.2016 29.06.2016 do dnia 15.07.2016 3.075,00 zł K.Sikorska Zlecenie na dostawę koszy stalowych KACPER-K-1 szt 10 AKPOL PLUS S.C. Stęszew
U.310.2016 29.06.2016 do dnia 15.07.2016 1.820,40 zł  K.Sikorska Zlecenie na dostawę ławek łódzkich szt 4  P.P.H.U. REKORD 
U.260.2017 30.06.2016 02.07.2016 1000 zł brutto E.Rosiak Umowa na poprowadzenie wraz z oprawą muzyczną festynu w m. Wrząca Z.S.
U.288.2016 01.07.2016     od 01.07.2016      do 30.06.2019 czysz oraz opłaty eksploatacyjne wynoszą    43,28 zł /m-c K.Sikorska Umowa najmu lokalu socjalnego w Kwakowie o pow. 36,9 m.kw S.G.
U.319.2016 05.07.2016 do dnia 29.07.2016 28.454,50 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy istniejącego ogrodzenia w obrębie skrzyżowania ulic Głównej, Rzecznej i Sportowej w Kobylnicy Firma Drogowa "ALFA - BRUK" Kobylnica
U.306.2016 07.07.2016 od 07.07.2016 Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Argox łącznej kwoty 8.499,30 zł brutto  D.Gomółka Porozumienie rozwiązujące Umowę  z dnia 16.06.2014 na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobylnica" w ramach konkursu norganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO liŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" w związku z problemami powstałymi w toku wykonywania Umowy Argox Eco Energia Warszawa
U.318.2016 07.07.2016 do 18.07.2016 po 300 zł brutto za udział w posiedzeniu I.Mieczkowska Udział w posiedzeniach (07.07.2016; 08.07.2016; 18.07.2016) Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie pisemnej opinii w sprawie: 1) analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica 2) zakresu uchwały krajobrazowej dla Gminy Kobylnica; 3) projektu miejscowego planu zagospod. przestrzennego części Gminy Kobylnica dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Wrząca i Zagórki M.R., I.M., M.H.i, J.R.,          M.J. W.
U.312.2016 08.07.2016 do dnia 19.08.2016 11.808,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy przyłączy wodociągowych wraz z punktem poboru wody do obiektów użyteczności publicznej sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Kobylnica SJ-SYSTEM Widzino
U.307.2016 13.07.2016 18-25 lipca 2016 czynsz za dzierżawę wynosi 2.640,00 zł +23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy działek w Kobylnicy na cele związane z wymianą przewodów gołych na niepełnoizolowane  Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Słupsk
U.311.2016 14.07.2016 15.07.2016 15.01.2017 czynsz 20,78 zł miesięcznie A.Treder Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego o pow. 26,99 m.kw. w m. Kuleszewo K.S.
U.358.2016 14.07.2016 do 29.07.2016 r. 4.920,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczących budowy oświetlenia drogowego na odcinku Słonowice - Dobrzęcino P.H.U. Szymon Jakima
U.379.2016 17.07.2016 do dnia 15.08.2016 37.945,50 zł brutto Ł.Malinowski Umowa  na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy dróg gminnych - ulicy Wodnej i Alei Orzechowej w Kobylnicy O - Projekt Katarzyna Ożarek
U.261.2017 19.07.2016 23.07.2016 659 zł brutto I.Jaromij Umowa na wykonanie programu artystycznego polegającego na prezentacji kultury i tradycji średniowiecza poprzez turniej łuczniczy, pokaz rycerski podczas festynu w Kończewie M.G.
U.338.2016 20.07.2016 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia, jednak nie więcej niż 400 zł brutto K.Kalinowska Umowa  adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica K.K.
U.339.2016 20.07.2016 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia, jednak nie więcej niż 400 zł brutto K.Kalinowska Umowa  adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica D.B.
U.329.2016 21.07.2016 do dnia 21.09.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 53.874,00 zł M.Rzepczyński Umowa na zagospodarowanie terenu części dz. nr 107 obręb Sierakowo Etap I w ramach zadania pn.: "Sierakowo buduje miejsce spotkań" na terenie zlokalizowanym przy istniejącycm boisku w Sierakowie Józef Kozłowski Tychowo
U.348.2016 21.07.2016 pożyczka udzielona zostaje na okres 01.07.2016 -20.12.2029 do 2.388.972,00 zł W.Ziarkowska Aneks Nr 3 do Umowy z dnia 25.05.2016 o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW NFOŚiGW Warszawa
U.349.2016 21.07.2016 bez zmian kwota dotacji do     1.558.722,00 zł W.Ziarkowska Aneks Nr 3 do umowy z dnia 27.03.2015r. o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW NFOŚiGW Warszawa
U.347.2016 27.07.2016 - - J.Kralski Aneks Nr 2 do umowy z dnia 27.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy"-  zmiana Załącznika nr 1 do umowy - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego PAKTAN Klub Tańca Sportowego
U.313.2016 28.07.2016 od 28.07.2016 - W.Ziarkowska Aneks Nr 5 do umowy  z dnia 01.12.2015  dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1) - dot.regulaminu programu PROSUMET Eko Program          Sp. z o.o. 
U.323.2016 28.07.2016 od 28.07.2016 - M.Rzepczyński Porozumienie rozwiązujące umowę na usługi projektowe z dnia 17.05.2016r. dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kruszynie w pasie drogowym  SJ-SYSTEM
U.324.2016 29.07.2016 zmiana: do dnia 31.10.2016 zmiana: 6.273,00 zł brutto M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 17.05.2016 na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kobylnicy w pasie drogowym, celem uzbrojenia działki komunalnej  SJ-SYSTEM
U.325.2016 29.07.2016 od 29.07.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 01.03.2016 dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych opartych na ogniwach fotowoltaicznych u pompach ciepła typu solanka/woda  - dot.regulaminu programu PROSUMET Ekoinstal Sp. z o.o.
U.359.2016 29.07.2016 - - M.Rzepczyński Aneks Nr 3 do umowy  z dnia 23.10.2015 o uslugi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 4) - zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów projektu PPU AKVO Sp.z o.o.
U.360.2016 29.07.2016 od 29.07.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 4 do umowy z dnia 23.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2) -  zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów projektu EcoTech Wiślina
U.314.2016 01.08.2016 do 30.06.2017 -- A.Tantała Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 30.06.2017 M.G.
U.433.2016 01.08.2016 do dnia 28.04.2017 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 918 274,78 zł Ł.Malinowski Umowa na roboty budowlane dot. budowy dróg gminnych ulicy Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury  towarzyszącej - Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Krężel Sp. z o.o.
U.361.2016 02.08.2016 od 02.08.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 5 do umowy  z dnia 23.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2) -  zmiana przedstawicieli do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy EcoTech Wiślina
U.536.2016 02.08.2016 bez zmian bez zmian A.Janeczko-Skrzeczkowska Aneks Nr 8 do umowy sprzedaży energii elektrycznej  z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy - oświetlenie budynków - wyłączeniu z umowy podlega punkt poboru energii elektrycznej: Kontener 2 w Kuleszewie PGE Obrót S.A.
U.326.2016 03.08.2016 przekazanie środków przez Gminę do 10.08.2016 5.000,00 zł I.Hubert Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na zakup paliwa do samochodów służbowych będacych w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Ustce Morski Oddział Strazy Granicznej Gdańsk
U.330.2016 03.08.2016 Gminie zostanie wypłacona dotacja po złożeniu prawidłowo wypełnionego oświadczenia dotacja do kwoty 19.590,00 zł D.Gomółka Umowa na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobylnica - edycja 2016 WFOŚiGW Gdańsk
U.334.2016 04.08.2016 realizacja zadania do 30.09.2016 dotacja do kwoty 6.595,00 po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" E.S.L.
U.344.2016 09.08.2016 do dnia 12.08.2016 10.451,75 zł brutto Z.Lesiecki Zlecenie dot. odbudowy zniszczonej kładki na rzece Kamieniec na ul. Orzechowej w Kobylnicy MOSTER J. Tyczyński Nowa Wieś Lęborska
U.366.2016 09.08.2016 do dnia 30.08.2016 brutto 29.944,72 zł Z.Lesiecki Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy zniszczonego chodnika zlokalizowanego na ulicy Słupskiej w Boleslawicach ALFA-BRUK Sp.z o.o. Kobylnica
U.376.2016 09.08.2016 do dnia 30.09.2016 brutto 19.214,64 zł Z.Lesiecki Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy chodnika na ulicy Głównej w m. Kończewo FURGES Sp. z o.o.
U.340.2016 10.08.2016 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia, jednak nie więcej niż 400 zł brutto

K.Kalinowska
Umowa  adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica J.P.
U.335.2016 11.08.2016 realizacja zadania do 20.10.2016 dotacja do kwoty 6.595,00 po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata

Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016"

A.R.B.
U.331.2016 12.08.2016 realizacja zadania do 30.09.2016 dotacja do kwoty 6.994,00 po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" H.L.K. M.M. N.
U.337.2016 12.08.2016 1 dzień: 29.08.2016 czynsz dzierżawy w wysokości 240 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - przebudowa energetycznej linii napowietrznej ELSANCO Słupsk
U.434.2016 12.08.2016 aneks od 12.08.2016 bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 01.08.2016 na roboty budowlane dot. na budowie dróg gminnych ulicy Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury  towarzyszącej - Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana kierownika robót branży elektrycznej Krężel Sp. z o.o.
U.350.2016 16.08.2016 przekazanie dotacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacja w wysokości    24.000,00 zł W.Stech Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Wojewoda Pomorski
U.332.2016 17.08.2016 realizacja zadania do 30.06.2016 dotacja do kwoty 1.803,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" A.B.-K. R.K.
U.580.2016 17.08.2016 od 17.08.2016      do 31.08.2018 szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi 705.405,00 zł brutto A.Janeczko-Skrzeczkowska Umowa na usługę dot. wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica w latach 2016-2018  KRĘŻEL Sp. z o.o.
U.333.2016 18.08.2016 realizacja zadania do 01.09.2016 dotacja do kwoty 6.834,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" D.T.K.
U.420.2016 18.08.2016 termin do dnia 29.08.2016 8.364,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji dot. robót budowlanych dotyczących przebudowy chodnika na odcinku Słonowice - Dobrzęcino HIGWAY Sp. z o.o. Gdańsk
U.443.2016 18.08.2016 do dnia 10.01.2017 215.120,69 zł brutto Ł.Malinowski Umowa  na roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej Nr 114047 G Żelki - Żelkówko wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - Etap II STRABAG Sp. z o.o.
U.262.2017 19.08.2016 20.08.2016 500 zł brutto E.Rosiak Umowa na poprowadzenie wraz z oprawą muzyczną Festynu dla mieszkańców Widzina A.N.
U.341.2016 22.08.2016 22 i 23.09.2016 5.000,00 zł brutto A.Janeczko-Skrzeczkowska Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Prawa zamowień publicznych PLAN - 2001 K.Świdzińska Słupsk
U.342.2016 22.08.2016 rozwiązanie z dniem 22.08.2016 - A.Janeczko-Skrzeczkowska Porozumienie rozwiązujące umowę z dnia 21.06.2016 w części dot. Zadania nr 2  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach ul. Słupska  Firma Usługowo - Handlowa Cz. Łukasiewicz
U.537.2016 23.08.2016 do dnia 17.02.2017 (wykonanie prac określinych w § 2 ust. 1 pkt 1-7 umowy do dnia 16.12.2016) 377.610,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa dot. budowy drogi gminnej ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej EKO-INSTAL Bytów
U.351.2016 24.08.2016 realizacja zadania do 15.10.2016 dotacja do kwoty 4,620,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie A.Tantała Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" L.M.
U.336.2016 25.08.2016 realizacja zadania do 30.10.2016 dotacja do kwoty 6.994,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" S.S.
U.343.2016 25.08.2016 do 16.12.2017 - A.Tantała Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 16.12.2017 L.Ł.
U.352.2016 25.08.2016 do dnia 30.08.2016 5.261,40 zł brutto P.Korsak Umowa  o roboty budowlane dot. wykonania prac remontowych: docieplenie ściany szczytowej na budynku mieszkalnym Nr 6 położonym w Runowie Sławieńskim - dot. lokalu komunalnego nr 5 GLAZBUD Słupsk
U.353.2016 25.08.2016 do dnia 15.09.2016 7.532,71 zł brutto P.Korsak Umowa o roboty budowlane dot. wykonania prac remontowych polegających na miejscowej naprawie tynku zewnętrznego na elewacji budynku socjalnego Nr 14 położonym przy ul. Spcerowej w Kwakowie GLAZBUD Słupsk
U.354.2016 31.08.2016 do 31.10.2017 - A. Tantała Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 31.10.2017 T.O.
U.355.2016 31.08.2016 realizacja zadania do 30.09.2016 Dotacja do kwoty 2.180,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" L.A. D.
U.362.2016 31.08.2016 realizacja zadania do 30.09.2016 Dotacja do kwoty 6.595,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" Z.Cz. Sc.
U.363.2016 31.08.2016 - - M.Prezlata Porozumienie trójstronne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy  w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" Z.Cz.S.A.I.
U.371.2016 31.08.2016 realizacja zadania do 30.09.2016 Dotacja do kwoty 4.428,80 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" G.K.E.K.
U.356.2016 01.09.2016 od dnia 01.09.2016 do dnia 31.08.2019 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 50,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomosci położonej w Kobylnicy o pow. 0,18 ha na cele rolne E.M.
U.356.2016 01.09.2016 od dnia 01.09.2016 do dnia 31.12.2018 562.725,00 zł brutto Z.Lesiecki Umowa na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2016-2018 wraz z transportem i rozładunkiem KRĘŻEL Kobylnica
U.364.2016 01.09.2016 wypłata: I transza do 31.12.2018 ; II transza  do dnia 30.06.2019 za odpłatne przejęcie urządzeń Gmina wypłaci kwotę do łącznej wysokości 79.068,00 zł A.Tantała Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową drogi dojazdowej przeznaczonej na drogą publiczną, stanowiącej poprzez drogę wewnętrzną dojazd  do planowanej grupowej zabudowy mieszkaniowej; budową urządzeń odwodnienia odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg wewnętrznych i z drogi dojazdowej; budową oświetlenia drogowego (ledowego) wzdłuż drogi dojazdowej w Kobylnicy S.J.P.
U.388.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 273,56 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Słupsku Miasto Słupsk
U.389.2016 01.09.2016

od 01.09.2016 do 31.08.2017

Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 512,93 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PN/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Słupsku Miasto Słupsk
U.390.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 618,94 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM 1/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Słupsku Miasto Słupsk
U.391.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 518,71 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM2/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku Miasto Słupsk
U.392.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 758,22 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku Miasto Słupsk
U.393.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 631,08 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Słupsk Miasto Słupsk
U.394.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 633,02 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM 5/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku Miasto Słupsk
U.395.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 665,95 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku Miasto Słupsk
U.396.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 638,25 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Słupsku Miasto Słupsk
U.397.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 1.471,77 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Słupsku Miasto Słupsk
U.398.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 627,56 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku Miasto Słupsk
U.399.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 595,23 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM 10/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku Miasto Słupsk

U.400.2016

01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 557,23 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM 11/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku Miasto Słupsk
U.401.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 632,71 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Miasto Słupsk
U.402.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 638,95 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku Miasto Słupsk
U.403.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 651,06 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie Nr 1/PM 19/2016/2017 w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku Miasto Słupsk
U.404.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 600,99 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Słupsku Miasto Słupsk
U.405.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 620,93 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku Miasto Słupsk
U.406.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 608,15 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku Miasto Słupsk
U.407.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 658,38 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 31 w Słupsku Miasto Słupsk
U.408.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 984,13 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Słupsku Miasto Słupsk
U.436.2016 01.09.2016 od 01.09.2016 do 31.08.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 480,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy  o pow. 2,40 ha  na cele rolne J.G.
U.367.2016 05.09.2016 do dnia 15.09.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 68.991,06 zł Ł.Malinowski Umowa  dot. budowy urządzeń sieci kanalizacji deszczowej w ramacj budowy drog gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap I i II Krężel Sp. z o.o.
U.382.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Zespół Placówek Edukacyjnych "Kredka"
U.383.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Niepubliczne Przedszkole "Franio" w Bolesławicach
U.384.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Niepubliczny Dom Przedszkolaka "Pluszowy Zakątek"
U.385.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"
U.386.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dla Słonecznikowego Przedszkola w Kobylnicy dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
U.387.2016 05.09.2016 od dnia 01.09.2016 Gmina zobowiązuje się do przekazania dla Słonecznikowego Przedszkola w Sycewicach dotacji w wysokości 820,61 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2016 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Kobylnica  w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
U.424.2016 05.09.2016  01.09.2016  31.08.2017 Miasto Słupsk będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 734,98 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Słupsk I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Miasto Słupsk
U.425.2016 05.09.2016 01.09.2016  31.08.2017 Gmina Słupsk będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 734,98 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Słupsk I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Słupsk
U.426.2016 05.09.2016 01.09.2016  31.08.2017 Gmina Kępice będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 734,98 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kępice I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Kępice
U.427.2016 05.09.2016 01.09.2016  31.08.2017 Gmina Sławno będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 734,98 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Sławno I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Sławno
U.428.2016 05.09.2016 01.09.2016  31.08.2017 Gmina Postomino będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 734,98 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Postomino I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Postomino
U.368.2016 06.09.2016 na czas określony - 3 dni - 9,10,11 września 2016 czynsz za dzierżawę 4.500,00 zł + 23 % VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy  nieruchomości położonych w Kobylnicy o pow. 150 m.kw na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - budowa komór połączeniowych na kanalizacji ciśnieniowej DOMAR K.Domaracki
U.369.2016 06.09.2016 do dnia 10.09.2016 23.112,18 zł brutto A.Treder Umowa o roboty budowlane dot. wykonania docieplenia elewacji frontowej na budynku Nr 5 przy ul. Pocztowej w Sycewicach GLAZBUD Słupsk
U.416.2016 06.09.2016 do dnia 30.12.2017 opłata za przyłączenie 621,92 zł netto Ł.Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w m. Łosino ul. Ku Słońcu  ENERGA - OPERATOR S.A.
U.417.2016 06.09.2016 do dnia 30.12.2016 opłata za przyłączenie 621,92 zł netto Ł.Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w m. Słonowice dz.15; 14 ENERGA - OPERATOR S.A.
U.418.2016 06.09.2016 do 30.12.2017 opłata za przyłączenie 621,92 zł netto Ł.Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe w m. Słonowice dz. 139/1; 46 ENERGA - OPERATOR S.A.
U.365.2016 07.09.2016 nieodpłatne przekazanie dokumentacji do dnia 31.07.2017
realizacja zadania przez Gminę do 30.09.2018
- A.TAntała  Umowa określająca zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Gmina zrealizuje zadanie do dnia 30.09.2018 P.J.
U.409.2016 08.09.2016 od 01.09.2016 do 31.12.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywała Gminie Słupsk kwotę 734,98 zł miesięcznie za  dziecko I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Słupsk Gmina Słupsk
U.377.2016 15.09.2016 realizacja zadania do 31.10.2016 Dotacja do kwoty 5.276,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" P.M.K.
U.411.2016 15.09.2016 porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, nie krócej niż do 31.12.2025 (planowany okres realizacji Inwestycji od stycznia 2017 do czerwca 2019) Gmina zobowiązuje się do zapłaty Spółce należności za pełnienie Nadzoru nad Inwestycjami w wysokości 2.160,00 zł netto + podatek VAT za każdy miesiąc licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót Inwestycji do dnia, w którym Spółka i Partner potwierdzi zakończenie nadzorowanych robót M.Prezlata Porozumienie  w sprawie realizacji na terenie Gminy Kobylnica inwestycji polegajacych na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami i odtworzeniem istniejących podłączeń oraz na budowie lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach wyłączonych z aglomeracji Słupsk  "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
U.374.2016 16.09.2016 od dnia 16.09.2016 do dnia 16.09.2019 czynsz 750 zł +VAT A.Treder Umowa najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 150 m.kw. wraz z częścią działki w Widzinie na cele związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności gospodarczej

PLASMET Czechowicz Widzino

U.370.2016 19.09.2016 do dnia 15.10.2016 8.118,00 zł brutto A.Treder Zlecenie na wykonanie usługi deratyzacji w komunalnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej oraz w należących do nich budynkach gospodarczych

Firma Handlowo     DDD i P.POŻ

M.Bąba

U.438.2016 19.09.2016      od 26.07.2016      do 25.07.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie: za część użytkowaną rolniczo 1.500,00 zł  oraz 20,00 zł + 23% VAT za cześc działki wykorzystwaną na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o powierzchni 7,40 ha położonej w Kuleszewie na cele rolne (73980 m.kw.) i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( 20 m.kw.)

B.K.

U.294.2016 19.09.2016 nie wcześniej niż 30.10.2017 168.212,00 zł brutto  A.Tantała Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z budową przez Właścicieli urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową przez Właścicieli urządzeń odwodnienia dróg odprowadzających wody opadowe i roztopowe z drogi wewnętrznej i dróg dojazdowych, stanowiących dojazd do planowanej grupowej zabudowy; budową przez Właścicieli drogi dojazdowej;  i dróg wewnętrznych; budową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnetrznej 

A.R. Wolak - INVEST S.C.

PHU PARTNER

U.375.2016 20.09.2016 do dnia 15.10.2016 11.070,00 zł brutto Z.Lesiecki Zlecenie  dotyczy konserwacji drewnianych podpór mostu w m. Łosino przez rzekę Słupię

MOSTER J.Tyczyński Nowa Wieś Lęborska

U.372,2016 21.09.2016 do dnia 31.10.2016 Zad. Nr 1 - 14.410,48 zł brutto Zad. Nr 2 - 18.137,85 zł brutto M.Rzepczyński Umowa o roboty budowlane  polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica  w miejscowościach Sycewice  wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2)

Firma Usługowo - Handlowa Cz. Łukasiewicz Trzebielino

U.373.2016 21.09.2016 do dnia 31.10.2016 42.681,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa o roboty budowlane  polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica  w m. Kończewo  wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. Sławno
U.413.2016 23.09.2016 termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 10.10.2016 4.920,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie aktualizacji "Audytu energetycznego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica" UNI-ESCO Jarosław Rejlich
U.414.2016 23.09.2016 do dnia 05.10.2016 51.958,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane dot. budowy ulicy Drogowców w Kobylnicy - Etap II. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z o.o.
U.419.2016 26.09.2016 od 01.09.2016 zmiana wyliczenia wynagrodzenia okresowego zgodnie z wzorem określonym w aneksie A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 09.06.2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kobylnica ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
U.415.2016 29.09.2016 - - Ł.Malinowski Aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 17.07.2015 dot. robót budowlanych przebudowy systemu wodociągowego w rejonie ul. Drzymały (Zad.1) oraz przebudowy rowu odwadniającego w obrębie ulic Krzywej, Parkowej i Drzymaly w Kobylnicy (Zad.2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z o.o
U.378.2016 30.09.2016 od dnia 13.09.2016 do dnia 20.12.2016 1.500,00 zł brutto za m-c S.Ziemianowicz Umowa zlecenie na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia środowiskowego dla uczestników projektu "Społecznie Aktywni" I.K.
U.410.2016 30.09.2016 realizacja zadania do 31.10.2016 Dotacja do kwoty 6.994,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" P.K., A.K., D.K.
U.380.2016 03.10.2016 Wniosek o płatność składany jest w Urzędzie Marszałkowskim po zakończeniu realizacji I etapu w terminie od dnia 01.04.2018 do 30.04.2018 i po zakończeniu realizacji II etapu operacji w terminie od dnia 01.09.2018 do dnia 30.09.2018, nie później niż do 30.06.2023r. Gminie przyznano pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 962.079,00 zł M.Prezlata Umowa o przyznanie pomocyudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  w ramach PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa dróg gminnych w m. Lulemino wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej"  Samorząd Wojewodztwa Pomorskiego Gdańsk
U.381.2016 03.10.2016 Wniosek o płatność składany jest w Urzędzie Marszałkowskim po zakonczeniu realizacji I etapu w terminie od dnia 01.04.2018 do 30.04.2018 i po zakończeniu realizacji II etapu operacji w terminie od dnia 01.09.2018 do dnia 30.09.2018, nie później niż do 30.06.2023r. Gminie przyznano pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 750.688 zł M.Prezlata Umowa o przyznanie pomocy  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  w ramach PROW na lata 2014-2020 - "Rewitalizacja układu drogowego w m. Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego"  Samorząd Wojewodztwa Pomorskiego Gdańsk
U.423.2016 03.10.2016 zmiana: realizacja zadania do 31.10.2016 bez zmian M.Prezlata Aneks nr 1 do umowy z dnia 31.08.2016r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" A.I.
U.429.2016 03.10.2016 zmiana: zapłata kwoty 169.256,39 zł do dnia 27.02.2017

bez zmian ( ogółem kwota 364.256,39) A.Tantała Aneks Nr 1 do Umowy Nr GIF-IP.7012.36.2014 z dnia 24.09.2014 w sprawie określenia zasad i warunków oraz  zakresu obowiązków Stron związanych z przejęciem przez Gminę działki w Bolesławicach z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Sosnowa w Bolesławicach wraz z budową poszczególnych elementów intrastruktury technicznej 

G.P.Drapała

UNISON S.C.

U.430.2016 11.10.2016 realizacja zadania do 31.10.2016 Dotacja do kwoty 6.994,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016"

E.S.

U.421.2016 13.10.2016 od 17.10.2016 do 31.12.2016 dotacja w wysokości 9.999,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uczymy się pływać od najmłodszych lat" Klub Sportowy Aquaris Sp. z o.o.
U.437.2016 13.10.2016 okres obowiązywania Umowy jest tożsamy z okresem realizacji Projektu całkowity koszt projektu 28.860.795,00 zł M.Prezlata Porozumienie partnerskie w celu realizacji wspólnego projektu pn. " Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego ma terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez modernizację oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED na terenie Miasta Słupska i partnerskich samorządów" Miasto Słupsk (lider); partnerzy: Gmina Miasto Ustka; Gmina Kobylnica; Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk
U.442.2016 13.10.2016 do dnia 31.10.2016 24.600,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na  na wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy pętli autobusowej w ciągu drogi krajowej Nr 21 wraz z budową ciągów pieszo - jezdnych w miejscowości Kwakowo AMW Biuro Projektów Słupsk
U.431.2016 17.10.2016 na czas nieokreślony czynsz dzierżawny w wysokości 627,07 zł za rok K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy gruntu o pow. 0,4300 ha położonego w obrębie ewidencyjnym Lubuń celem budowy i utrzymania drogi Nadleśnictwo Leśny Dwór
U.533.2016 18.10.2016 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia do 400 zł brutto Straż Gminna - .M.Grzybowski Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica (szczenię) M.Pr.
U.444.2016 19.10.2016 do dnia 30.11.2016 wynagodzenie ryczałtowe brutto 85.239,00 zł Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia boiska do piłki nożnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie sportowo - rekreacyjnym w Kwakowie BONA Zenon Zakrzewski Gdańsk
U.432.2016 20.10.2016 do dnia 31.08.2017 wynagrodzenie brutto 14.883,00 zł Ł.Malinowski Umowa na usługi projektowe dot. wykonania koncepcji projektowej i dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dot.: rozbudowy układu drogowego obejmującego ulicę Szczecińską w Kobylnicy i ulicę Słupską w Bolesławicach z zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu;  Pracownia Projektowa ELBI Koszalin
U.447.2016 21.10.2016 bez zmian zmiana :Gmina Kobylnica zobowiązuje się do przakazania dotacji w wysokości 345,72 zł miesięcznie za 2 uczniów I.Bekiesza Aneks Nr 1 do Porozumienia  z dnia 23.11.2015  w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko - augsburskiej w Słupsku Miasto Słupsk
U.435.2016 25.10.2016 aneks obowiązuje od 25.10.2016 zmiana: 1.072.709,42 brutto Ł.Malinowski Aneks Nr 2 do Umowy z dnia 16.06.2015r. na  roboty budowlane dot. budowy ulicy Chabrowej w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i Etap III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana dot. zwiększenia zakresu rzeczowego zadania w ramach etapu II Krężel Sp. z o.o.
U.439.2016 25.10.2016 realizacja zadania do 31.10.2016 dotacja do kwoty 6.994,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" I.B.Ś.
U.448.2016 25.10.2016 realizacja zadania do 31.10.2016 dotacja do kwoty 6.994,00 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" B.M.-Ś. T.Ś.
U.450.2016 25.10.2016 do 31.12.2018 bez zmian A.Tantała  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 19.12.2014 na określenie zasad i warunków oraz zakresu obowiązków stron  dot. budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w tym budową odcinka sieci wodociągowej wraz z zasuwami i hydrantami; budową urządzeń kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi wewnętrznej; budową drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Witosa w Kobylnicy; budową oświetlenia drogowego; - właściciele zobowiązują się do wykonania i uzgodnienia z Gminą koncepcji i dokumentacji projektowych - zmiana: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w obrębie zakładu KRAT-MET S.J. w Kobylnicy; budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Witosa - wzdłuż nieruchomości na których jest połozony KRAT-MET S.J. w Kobylnicy

A.Sz.

D.Sz.

M.N.

U.451.2016 27.10.2016 do dnia 28.02.2018 Gmina zapłaci za odpłatne przeniesienie praw własności do łącznej wysokości 140.270 zł A.Tamtała Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową urządzeń odwodnienia dróg odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej na działkach nr 80, 640 w Kobylnicy

INVEST HOUSE Łukasz Chruścicki

U.441.2016 02.11.2016 do dnia 30.12.2017 opłata za przyłączenie 59,23 zł netto Ł.Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie zewnętrzne w m. Kobylnica ul. Witosa Energa - Operator S.A.
U.511.2016 02.11.2016 do dnia 18.11.2016 25.440,00 zł brutto A.Treder Zlecenie  dot. wymiany oświetlenia na placu zabaw w m. Kuleszewo oraz budowy oświetlenia terenu sportowo rekreacyjnego w m. Zagórki ELEKTROPROJEKT Słupsk
U.461.2016 04.11.2016 do dnia 31.05.2017 115.621,50 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy hal sportowych przy szkołach podstawowych w Kwakowie i Kończewie M-K Projekt D.Mołdrzyk 
U.512.2016 04.11.2016 do dnia 28.11.2016 2.244,75 zł brutto A.Treder Zlecenie na dostawę ławek łódzkich szt 5  P.P.H.U. REKORD Konstantynów Łódzki
U.497.2016 14.11.2016 do dnia 18.11.2016 8.118,00 zł brutto A.Treder Zlecenie  na wykonanie robót budowlanych dotyczących naprawy witaczy Gminy Kobylnica zlokalizowanych przy ul. Głównej  i przy ul. Szczecińskiej w Kobylnicy Roman Szarek Wydawnictwo Reklama
U.483.2016 09.11.2016 zmiana: do dnia 30.11.2016 zmiana: 67.650,00 zł brutto M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do Umowy  z dnia 10.06.2016 na wykonanie dokumentacji projrektowo - kosztorysowej  na zadanie "Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie - zmiana:zwiększony zakres rzeczowy wykonania dokumantacji ARAMIX Biuro Projektowe Sokołów Podlaski
U.440.2016 10.11.2016 do dnia 30.01.2017 wynagrodzenie o faktyczne wykonane i odebrane roboty M.Rzepczyński Umowa dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" -wykonanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymage uzyskanie pozwolenia na budowę HYMON ENERGY      Sp. z o.o.
U.445.2016 14.11.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 przewidywane łączne wynagrodzenie wyniesie brutto 140.255,80 zł A.Treder Umowa na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów znajdujących się na terenie gminy Kobylnica  Energa - Obrót S.A.
U.446.2016 14.11.2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017 przewidywane łączne wynagrodzenie wyniesie brutto 68.941,58 zł A.Treder Umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego się na terenie gminy Kobylnica  Energa - Obrót S.A.
U.479.2016 14.11.2016 6 m-cy wynagrodzenie ryczałtowe 18.000 zł brutto I.Mieczkowska Umowa na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kobylnica STRADA Biuro Projektowe  Słupsk
U.522.2016 14.11.2016 od 01.01.2017 zmiana: Gmina Kobylnica przekaże dotację celową  Miastu Słupsk w wysokości 284.700 zł brutto na cały rok budżetowy P.Korsak Aneks nr 1 /2016 do umowy 2/K/2015 z dnia 30.11.2015 zawarta z Miastem Słupsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica - zmiana dot. km na trasie nr 10 i zmiany stawki za wozokilometr Miasto Słupsk
U.494.2016 15.11.2016 do dni a15.11.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 78.999,90 zł A.Treder Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy zniszczonego chodnika na powierzchni 32 m.kw., przebudowy zniszczonej brukowej nawierzchni drogi na powierzchni 303 m.kw. oraz odbudowy zniszczonej kanalizacji deszczowej na długości 52 mb wraz z wymianą dwóch studni ściekowych betonowych o średnicy 500 mm oraz jednej studni VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknieciem rutą teleskopową na drodze gminnej połozonej na działce nr 212 w obrebie Sierakowo  KRĘŻEL Sp. z o.o.
U.513.2016 16.11.2016 do 16.12.2016 32.800,00 zł brutto A.Treder Umowa na okresowy przegląd budowlany roczny, okresowe przeglądy budowlane 5-letnie budynków określonych w zał. nr 1 do umowy; świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu zamówienia  Obsługa Inwestycji Budowlanych Kobylnica
U.476.2016 18.11.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 19.01.2016 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kurier Sołecki" - zmiana załącznika nr 1 do umowy "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego". Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica
U.449.2016 22.11.2016   1 dzień: 23.11.2016 czynsz za dzierżawę 311,40 zł + 23% VAT  K.Węgrzyńska  Umowa dzierzawy nieruchomości o pow. 31,14 m.kw. w m. Kruszyna na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "EL-SYSTEM" Słupsk
U.452.2016 22.11.2016 zakończenie robót budowlanych przez Właściciela do dnia 31.12.2017 odpłatne przejecie przez Gminę praw własności w wysokości 56.250,00 zł A.Tantała Umowa przyłączeniowa  w sprawie określenia zakresu obowiązkow stron Umowy związanych z budową urządzenia wodociągowego tj. odcinka sieci wodociągowej - od działki nr 643 (ul. Jana Kilińskiego) do działku nr 1535 w Kobylnicy PPH MIREX Słupsk
U.453.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 19.904,20 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.R. P.
U.454.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 30.243,01 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.E.S.
U.455.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D.P.W.
U.456.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

J.B. - T.J.T.

U.457.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT B.Z W.
U.458.2016 22.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT R.P.
U.478.2016 22.11.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 29.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Integracja społeczna - poprzez uczestnictwo w zawodach i zajęciach sportowych w 2016 roku"  - zmiana załącznika nr 1 do umowy "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego". Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Kuleszewie
U.514.2016 22.11.2016 do dnia 28.11.2016 7.999,92 zł brutto A.Treder Zlecenie na wykonanie altany drewnianej na cele rekreacyjne w m. Kczewo na placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej Józef Kozłowski Tychowo 
U.575.2016 22.11.2016 od dnia zawarcia aneksu bez zmian A.Janeczko-Skrzeczkowska Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.11.2016 na  dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów znajdujących się na terenie gminy Kobylnica: zmiana danych odbiorcy/płatnika Energa - Obrót S.A.
U.576.2016 22.11.2016 od dnia zawarcia aneksu bez zmian A.Janeczko Skrzeczkowska Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.11.2016 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego się na terenie gminy Kobylnica: zmiana danych odbiorcy/nabywcy( w związku z powstaniem Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy) Energa - Obrót S.A.
U.459.2016 23.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 30.243.01 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.K.S.
U.460.2016 23.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.J.P.
U.462.2016 23.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT D.D.P.
U.475.2016 23.11.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 19.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć sportowych judo oraz przygotowanie i udział w zawodach judo zawodników z terenu Gminy Kobylnica w 2016" - zmiana załącznika nr 1 do umowy "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego". Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kończewo
U.521.2016 23.11.2016 do dnia 30.04.2017 178.136,44 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na roboty budowlane dot. na przebudowie chodnika na odcinku Słonowice- Dobrzęcino wraz z budową oświetlenia drogowego i z wykonaniem inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej Krężel Sp.z o.o.
U.463.2016 25.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 10.728,17 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT U.Z.K.
U.464.2016 25.11.2016 do dnia 30.11.2016 kwota za zwiększony zakres robót 14.000,00 zł brutto M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 21.07.2016 na zagospodarowanie terenu części dz. nr 107 obręb Sierakowo Etap I w ramach zadania pn.: "Sierakowo buduje miejsce spotkań" na terenie zlokalizowanym przy istniejącycm boisku w Sierakowie - zmiana: zwiększenie zakresu robót Józef Kozłowski Tychowo
U.477.2016 25.11.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 28.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie siatkówki" - zmiana załącznika nr 1 do umowy "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego". Uczniowski Klub Sportowy "PIAST - B"
U.467.2016 28.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 10.728,17 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.Bu.-L. M.L.
U.468.2016 28.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.Ż.
U.469.2016 28.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT I.J.N.
U.470.2016 28.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 33.101,87 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.I.Ż.
U.484.2016 28.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 12.816,89 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T.J.K.
U.530.2016 28.11.2016 do dnia 20.12.2016 17.998,82 zł brutto (14.633,19 zł netto) A.Treder Zlecenie na wykonanie prac związanych z realizacją I etapu zagospodarowania terenu w m. Widzino na dz. nr 156, celem urządzenia skweru - parku FLOREX Sp.z o.o.  Zakład Urządzania   i Konserwacji Zieleni
U.532.2016 28.11.2016 do dnia 30.04.2017 8.794,50 zł brutto A.Treder Zlecenie  na dostawę wiat stadionowych - szt. 2 Wrząca - teren rekreacyjno - sportowy GOLTMAR M.Margolt
U.471.2016 29.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 12.816,89 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.P.
U.472.2016 29.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 12.816,89 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT L.W.
U.480.2016 29.11.2016 zmiana Gmina zrealizuje zadanie do dnia 21.12.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy z dnia 29.04.2016 określającej zakres obowiązków stron Umowy związanych z budową urządzeń sanitarnych: odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kończewie; Właściciel zobowiązuje się do wykonania i nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej  - zmiana Gmina zrealizuje zadanie do dnia 21.12.2016 T.H.
U.481.2016 29.11.2016 do dnia 16.12.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 40.590,00 zł  M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 07.08.2015r. na roboty budowlane  dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica ul. Zielona, ul. Rzeczna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana: dodaje się budowę odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami dz. nr 1055/13 (ul. Kalinowa), 1056/1, 1056/7 Firma Usługowo - Handlowa Cz.Łukasiewicz 
U.491.2016 29.11.2016 zmiana: do 21.12.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 21.09.2016 o roboty budowlane  polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica  w m. Kończewo  wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana terminu realizacji zadania Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. Sławno
U.524.2016 29.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.Z.G.
U.465.2016 30.11.2016

do 31.12.2017

łączne wynagrodzenie wynosi 1.798,00 zł brutto J.Kralski Umowa w sprawie określenia praw i obowiązków w zakresie świadczenia przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług informatyczych w ramach serwisu Witkac.pl Witkac Sp. z o.o.
U.466.2016 30.11.2016 od dnia 30.11.2016 do dnia 29.11.2018 czynsz za dzierżawę gruntów wynosi rocznie 406 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości polożonej we Wrzącej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka numer 103 o pow. 2,03 ha na cele rolne M.B.
U.473.2016 30.11.2016 od dnia 30.11.2016 do dnia 29.11.2018 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 550,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 44 o pow. 1,73 ha położona w obrębie geodezyjnym Widzino - na cele rolne M.Sz.
U.474.2016 30.11.2016 od dnia 30.11.2016 do dniA 29.11.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 530,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 132 o pow. 2,6431 ha położona w obrębie geodezyjnym Zajączkowo na cele rolne M.Z.
U.482.2016 30.11.2016 od dnia 30.11.2016 do dnia 29.11.2017 czynsz dzierżawny wynosi rocznie 50,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 0,2861 ha na cele rolne J.K.
U.485.2016 30.11.2016 od dnia 30.11.2016 do dnia 29.11.2019 czynsz dzierżawny wynosi rocznie 100,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej ww Wrzącej o pow. 0,5 ha na cele rolne G.J.P.
U.498.2016 30.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.J.J.
U.523.2016 30.11.2016 wykonanie przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy 6.000,00 zł netto K.Węgrzyńska Umowa  w sprawie dostawy, instalacji na serwerach bazy danych i aplikacji oraz uruchomienia oprogramowania umożliwiającego prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Kobylnica GEOMATYKA-KRAKÓW 
U.525.2016 30.11.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 9.222,30 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT J.Z.B.
U.590.2016 30.11.2016  od 30.11.2016      do 29.11.2017 czynsz dzierżawnywynosi rocznie 40,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 16 m.kw. na cele rolne A.H.
U.486.2016 01.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.S.K.
U.515.2016 01.12.2016 od dnia 02.12.2016 do dnia 01.12.2018 za całość usługi 45.460,80 zł brutto Z.Lesiecki Umowa  na wykonanie konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej i Witosa w Kobylnicy Zakład Usług Inżynieryjnych "TRAFIC"
U.534.2016 01.12.2016 od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 324 zł brutto za jedną faktycznie przeprowadzoną interwencję z udzieleniem pomocy na miejscu zdarzenia, sterylizacja 108 zł brutto, kastracja 54 zł brutto Straż Gminna Umowa w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierzat oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek/kotów  A.Kozak Lekarz Weterynarii
U.490.2016 02.12.2016 realizacja zadania przez Gminę do 31.01.2017 dotacja do kwoty 48.000,00 zł K.Dalszewska Umowa na dofinansowanie realizacji zadania p.n.  ,,Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" na wydatki i zakupy inwestycyjne  WFOŚiGW Gdańsk
U.499.2016 02.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 19.904,20 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT K.R.O.
U.500.2016 02.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 30.243,01 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.M.O.
U.508.2016 02.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.L.K.
U.487.2016 05.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.P.
U.488.2016 05.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 19.904,20 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.R.F.
U.520.2016 06.12.2016 zmiana: do dnia 16.12.2016 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 2 do z dnia 10.06.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na zadanie "Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie - zmiana:terminu wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji ARAMIX  Biuro Projektowe
U.492.2016 07.12.2016 od 07.12.2016 do 13.01.2017 Gmina przekaże 500 zł brutto K.Lemańczyk Umowa na sponsorowanie konkursu ekologicznego "Wspólnie dbamy o srodowisko" dla dzieci w wieku od 10 do 19 lat z terenu miasta Słupska oraz Gmin Kobylnica i Słupsk PGK Sp. z o.o.
U.501.2016 07.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT A.K., D.K
U.549.2016 07.12.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 29.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji" - zmiana punktu IV ofery Kalkulacji kosztów UKS "SPARTA" Sycewice
U.550.2016 08.12.2016 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 29.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizowanie zawodów i imprez sportowych"  - zmiana załącznika nr 1 do umowy "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego". Klub Sportowy GRANIT Kończewo
U.559.2016 08.12.2016 01.12.2016 31.08.2017 Gmina Dębnica Kaszubska zobowiązuje się do przekazania Gminie Kobylnica dotacji w wysokości 734,98 zł miesięcznie na jedno dziecko będące mieszkańcem Dębnica Kaszubska I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Dębnica Kaszubska
U.493.2016 09.12.2016 zapłata kwoty nastąpi w 2016 po spełnieniu obowiązków Wlaściciela należność za przeniesienie do kwoty 6.956,99 zł(na podstawie kosztorysu powykonawczewgo) A.Tantała Aneks Nr 1 do Umowy przyłączeniowej  z dnia 05.02.2014 w sprawie określenia obowiązków Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym działki Nr 190 w Widzinie K.S.
U.502.2016 09.12.2016  do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto  W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT   H.G.
U.503.2016 09.12.2016  do dnia 10.12.2029  koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto  W.Ziarkowska  Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT   P.B.
U.504.2016 09.12.2016 do dnia 10.12.2029  koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 27.635,48 zł netto  W.Ziarkowska  Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT   A.M.
 U.505.2016 09.12.2016 do dnia 10.12.2029  koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto   W.Ziarkowska    Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT  U.B.S.
U.506.2016 09.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 23.584,08 zł netto W.Ziarkowska  Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T.H.
U.507.2016 09.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 16.610,67 zł netto W.Ziarkowska  Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT T.J.J.
U.551.2016 09.12.2016 zmiana: od 15.01.2016 do 23.12.2016 bez zmian J.Kralski Aneks Nr 2 do umowy z dnia 28.01.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie siatkówki" - zmiana terminu realizacji zadania UKS "PIAST-B" Kobylnica
U.516.2016 12.12.2016 do 30.04.2017 12.945,75 zł brutto A.Treder Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych fitness i zabawowych na placach zabaw i rekreacji w m. Kobylnica ul. Polna i Widzino ul. Rzeczna Józef Kozłowski Tychowo
U.529.2016 12.12.2016 do 27.12.2016 5.600,00 zł brutto A.Treder Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy istniejącego placu zabaw i rekreacji w m. Kobylnica przy ul. Polnej (działka nr 28/7); świadczenie na każde żądanie usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych   Usługi Projektowe "WP PROJEKT" P.Wrześniak Kobylnica
U.556.2016 12.12.2016 do 20.12.2016 1230,00 zł brutto A.Treder Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 307 w Kobylnicy, ul. Glówna 36a Firma Usługowa "SJ-System" Widzino
U.517.2016 14.12.2016 od dnia 01.09.2016 do dnia 31.08.2017 Gmina Kobylnica zobowiązuje się do przakazania dotacji w wysokości 95,07 zł miesięcznie za 1 ucznia I.Bekiesza Porozumienie  w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku Miasto Słupsk
U.519.2016 14.12.2016 od dnia 01.09.2016 do dnia 31.08.2017 Gmina Kobylnica zobowiązuje się do przakazania dotacji w wysokości 138,48 zł miesięcznie za 2 uczniów I Bekiesza Porozumienie  w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko - augsburskiej w Słupsku Miasto Słupsk
U.495.2016 15.12.2016 w terminie do dnia 31.12.2016 Gmina nabywa urządzenie będące przedmiotem Umowy za kwotę brutto 6.956,99 zł A.Tantała Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych  wybudowanych na terenie miejscowości Widzino K.S.
U.496.2016 15.12.2016 w terminie do dnia 31.12.2016 Gmina nabywa urządzenie będące przedmiotem Umowy za kwotę łączną brutto 25.000,00 zł A.TAntała Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie miejscowości Widzino

D.Sz.-G.J.G.        W.M. Sz.


U.518.2016 15.12.2016 usługa dowozu do szkół: w okresie zajęć szkolnych od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017  oraz ferii zimowych od dnia 16.01.2017 do 27.01.2017 (dni robocze) Zad. 1 - 6.507,71 zł
Zad. 2 - 8.582,43 zł
Zad. 3 - 11.772,04 zł
A.Janeczko-Skrzeczkowska Umowa  na usługę dowozu uczniów do szkół z obwodów szkoł Gminy Kobylnica w 2017 roku (Zadania Nr 1-3)

Przedsiębiorstwoi Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

U.528.2016 15.12.2016 do dnia 27.12.2016 1.150,00 zł brutto A.Treder Umowa  na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy  skweru rekreacyjnego w m.Słonowice (działka nr 29,31); świadczenie na każde żądanie usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych  

Usługi Projektowe "WP PROJEKT" P.Wrześniak Kobylnica

U.538.2016 15.12.2016 zmiana: termin zakończenia realizacji całego przedmiotu Umowy do dnia 17.02.2017 bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do Umowy  z dnia 15.12.2016 dot. budowy drogi gminnej ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana dot. zakończenia realizacji całego przedmiotu Umowy

EKO-INSTAL Bytów

U.578.2016 15.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Treder Aneks nr 1 umowy z dnia 07.08.2015 w sprawie sukcesywnej dostawy betonu; zmiana danych nabywcy/odbiorcy

NORDBETON Sp. z o.o.

U.509.2016 16.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 27.635,48 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT

U.K.Sz.

U.510.2016 16.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 18.794,42 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.D.P.
U.526.2016 16.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 12.816,89 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT Z.S., A.S.-Cz.  A.J.
U.527.2016 19.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 19.904,20 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT E.T.C.
U.535.2016 20.12.2016 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia 600 zł brutto Straż Gminna-M.Grzybowski Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica K.S.
U.564.2016 20.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 400 zł netto + 8% VAT za odbiór i utylizację jednej sztuki Straż Gminna Umowa w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok martwych zwierząt lub ich części BAKUTIL Zakład Rolniczo Handlowo - Usługowy
U.531.2016 21.12.2016 do dnia 10.12.2029 koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 12.816,89 zł netto W.Ziarkowska Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT M.B.P.
U.541.2016 21.12.2016 - - A.Tantała Aneks nr 2 do umowy  z dnia 18.03.2015 w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową drogi wewnętrznej i dróg gminnych stanowiących dojazd do budowania osiedla mieszkaniowego; budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi wewnętrznej i z dróg gminnych stanowiących dojazd o budowanego osiedla mieszkaniowego; budową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnetrznej i dróg gminnych stanowiących dojazd do budowanego osiedla mieszkaniowego - zmiana sposobu i terminu rozliczenia zadania A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.579.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Treder Aneks nr 1 do umowy z dnia 01.12.2016 w sprawie wykonania konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych; zmiana danych nabywcy/odbiorcy Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC
 U.581.2016 21.12.2016  od 01.01.2017  bez zmian  A.Treder  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 17.08.2016r. dot. wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych; zmiana danych nabywcy/odbiorcy  KRĘŻEL Sp. z o.o.
 U.582.2016 21.12.2016  od 01.01.2017  bez zmian   A.Treder  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 01.09.2016r. dot. sukcesywnej dostawy kruszywa drogowego; zmiana danych nabywcy/odbiorcy   KRĘŻEL Sp. zo.o.
 U.583.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian  A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 08.01.2016r. - naprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych; zmiana danych nabywcy/odbiorcy LEMAR L. Bigus
 U.584.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian  A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.06.2016r. dot. zimowego utrzymania dróg gminnych; zmiana danych nabywcy/odbiorcy KRĘŻEL Sp. zo.o.
U.585.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian  A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 31.12.2015r. dot. remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych; zmiana danych nabywcy/odbiorcy FURGES Sp. z o.o.
U.586.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian  A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 11.12.2015r. dot. utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gm. Kobylnica; zmiana płatnikiem faktur Centrum Usług Wspólnych Energa-Oświetlenie Sp. z o.o.
U.587.2016 21.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian  A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 13.04.2016r. - opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, placów zabaw; zmiana danych nabywcy/odbiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
U.588.2016  21.12.2016  od 01.01.2017  bez zmian   A.Treder  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 09.06.2015r. świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kobylnica; zmiana danych nabywcy/odbiorcy   ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o.
U.401.2017 21.12.2016 od dnia 07.12.2017 do dnia 31.12.2017 2300,00 zł brutto M.Gostomczyk Aneks do Umowy zlecenia  z dnia 13.01.2016 na wykonanie zadań komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.S.
U.566.2016 22.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 1 do umowy Nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 z dnia 16.07.2015 na świadczenie usługi sprawowanie inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej w latach 2015-2017, zmiana: w sprawie wystawiania faktur nabywca/odbiorca i osób do kontaktu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "UNO" Koszalin
U.571.2016 22.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 2 do umowy na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanyh (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży - zmiana: w wystawianiu faktur i osób do kontaktu Zbigniew Frankowski
U.336.2018 22.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 10.03.2015 na usługę dot. Zad. Nr 4: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży: drogowej - zmiana: w sprawie wystawiania faktur nabywca/odbiorca i osób do kontaktu  O-Projekt Katarzyna Ożarek
U.558.2016 23.12.2016 okres realizacji Projektu - K.Dalszewska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pn. "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"  Gmina Kobylnica (partner wiodący); partnerzy: Gmina Miasto Ustka; Gmina Dębnica Kaszubska; Miasto Słupsk; Gmina Słupsk; Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Gmina Kobylnica Gmina Miasto Ustka Gmina Dębnica Kaszubska               Miasto Słupsk     Gmina Słupsk   Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
U.567.2016 23.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Janeczko - Skrzeczkowska Aneks Nr 1 do umowy z dnia 21.12.2015 na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Gminy Kobylnica oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w latach 2016-2018; zmiana: wystawianie faktur i osoby do kontaktu SCAWIN Kobylnica
U.568.2016 24.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 opłata dostępowa do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki w wysokości 1013,52 zł brutto za m-c D.Klimowicz Umowa o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki na poziomie "złoty +" Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. Gdynia
U.569.2016 24.12.2016 01.01.2017 31.12.2017  miesięczny czynsz najmu wynosi: 10 zł za urządzenie stacjonarne; 25 zł za urządzenie mobilne D.Klimowicz Umowa najmu ( w ramach przystąpienia do powszechnego Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki)  urządzeń abonenckich: telefony stacjonarne, telefony komórkowe w ilości zgodnej z liczbą Podopiecznych obejmowanych usługą Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. Gdynia
U.563.2016 28.12.2016 od 01.01.2017 - G.Zaniewski Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 23.06.2016 dot. obsługi prawnej UG Kobylnica ELPOD Kancelaria Doradcy Podatkowego - Radcy Prawnego Słupsk
U.539.2016 29.12.2016 od dnia 29.12.2016 do dnia 31.12.2017 Zad. Nr 1 - 32.461,41 zł brutto
Zad. Nr 2 - 17.438,90 zł brutto
Zad. Nr 3 - 208.829,99 zł brutto
E.Krajnik Umowa na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (zad. 1), materialów papierniczych do sprzętu drukujacego i urządzeń kserograficznych (Zad. Nr 2) oraz materialow eksploatacyjnych i tonerow (Zad. Nr 3) dla potrzeb UG Kobylnica oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica na 2017 RODAN Sp. z o.o.
U.552.2016 29.12.2016 od dnia 11.01.2017 do dnia 10.01.2018 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 100 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntow jako działka o numerze 774 o pow. 0,43 m.kw. położona w obrębie geodezyjnym Kobylnica - na cele rolne W.W.
U.553.2016 29.12.2016 od dnia 29.12.2016 do dnia 28.12.2018 czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych wynosi miesięcznie 27,00 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości  o pow. 17,5 m.kw. położonej w obrębie geodezyjnym Kruszyna - nieruchomość będąca przedmiotem umowy będzie wykorzystywana jako grunty zajęte pod garaż  J.L.
U.554.2016 29.12.2016 od dnia 29.12.2016 do dnia 28.12.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 2.496 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy  nieruchomości oznaczonych na mapie ewidencyjnej gruntów jak działki nr 885/2 o pow. 2,53 ha, nr 892 o pow. 1,04 ha, nr 891 o pow. 3,42 ha, nr 888 o pow. 1,41 ha, nr 887 o pow. 1,83 ha, 894 o pow. 1,44 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kobylnica -  na cele rolne J.G.
U.555.2016 29.12.2016 od dnia 29.12.2016 do dnia 28.12.2019 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 330,00 zł  K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy  nieruchomości położonej w Widzinie  o pow. 1,10 ha  na cele rolne E.B.
U.557.2016 29.12.2016 Zadanie Nr 1 - do dnia 31.12.2015
Zadanie Nr 2 - do dnia 31.05.2017
bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 2 do umowy  z dnia 10.08.2015 na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z o.o. Kobylnica
U.560.2016 29.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 wynagrodzenie ryczałtowe netto 3500,00 zł A.Treder Umowa o zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Słonowicach i Zębowie Przedsiębiorstwo Usługowe "KALLA" Słupsk
U.577.2016 29.12.2016 od dnia zawarcia aneksu bez zmian A.Janeczko-skrzeczkowska Aneks Nr 2 do umowy z dnia 14.11.2016 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego się na terenie gminy Kobylnica: zmiana danych odbiorcy/nabywcy( w związku z centralizacją VAT-u) Energa-Obrót S.A.
U.589.2016 29.12.2016 od 01.01.2017 bez zmian A.Treder Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.08.2015r. - konserwacja i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.u; zmiana:płatnikiem faktur Centrum Usług Wspólnych

ENGIE EC Serwis

Sp. z o.o.

U.540.2016 30.12.2016 bez zmian zmiana: dotacja do kwoty 4.643,16 zł po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie K.Dalszewska Aneks Nr 1 do Umowy  z dnia 31.08.2016 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Kobylnica w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016" G.K.E.K.
U.542.2016 30.12.2016 - Gmina nabyła urządzenia na łączną kwotę brutto 984,00 zł A.Tantała Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji deszczowej wybudowanych na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.543.2016 30.12.2016 - Gmina nabyła urządzenia na łączną kwotę brutto 369,00 zł A.Tantała Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia nakładów na wybudowanej drogi na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.544.2016 30.12.2016 - Gmina nabyła urządzenia na łączną kwotę brutto 1968,00 zł A.Tantała Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.545.2016 30.12.2016 kwota 1.116,00 zostanie wypłacona do dnia 28.02.2019 Gmina nabywa urządzenia na łączną kwotę brutto 2.100,00 zł ( wypłaciła już kwotę 984,00 zł) A.Tantała Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.546.2016 30.12.2016 kwota 26.494,21 zł  zostanie wypłacona do dnia 28.02.2019 Gmina nabywa urządzenia na łączną kwotę brutto 27.478,21 zł (wypłaciła już kwotę 984,00 zł) A.Tantała Umowa  w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji sanitarnej wybudowanych na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.547.2016 30.12.2016 kwota 109.016,00 zł  zostanie wypłacona do dnia 28.02.2020 Gmina nabywa urządzenia na łączną kwotę brutto 110.000,00 zł(wypłaciła już kwotę 984,00 zł) A.Tantała Umowa  w sprawie odpłatnego przejęcia nakładów na  wybudowanej drogi na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.548.2016 30.12.2016 kwota 60.891,00 zł płatna do dnia 28.02.2019 Gmina nabywa urządzenia na łączną kwotę brutto 61.875,00 zł (wypłaciła już kwotę 984,00 zł) A.Tantała Umowa  w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji deszczowej wybudowanych na terenie miejscowości Bolesławice A.R.Wolak - INVEST s.c.
U.561.2016 30.12.2016 bez zmian zmiana: koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 17.325,60 zł netto W.Ziarkowska Aneks Nr 1 do umowy z dnia 25.11.2016 w sprawie współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT U.Z. K.
U.565.2016 30.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 dostarczenie psa 1300 zł brutto (szczenię 800 zł brutto), kota 600 zł brutto (kocię 300 zł brutto) Straż Gminna Umowa  w zakresie przeprowadzenia interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylnica Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsku
U.570.2016 30.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 miesięczna stawka czynszu wynosi 214,20 zł oraz należny podatek Vat + opłata z tytułu dostawy gazu 18,61 zł/m-c A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 30,60 m.kw., zlokalizowanego na parterze w budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 1C w Kobylnicy, na cele magazynowe związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności gospodarczej tj. prowadzenie archiwum danych i umów związanych z  obsługą sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica Zakład Instalacji Sanitarnych, Ogrzewczych i Gazowych 'VIRAX" Kobylnica
U.572.2016 30.12.2016 01.01.2017 31.12.2018 czynsz za m-c wynosi 29,34 zł + VAT A.Treder  Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 14,67 m.kw. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy  Gabinet Fizjoterapii i Osteopatii Ewa Fursewicz
U.573.2016 30.12.2016 01.01.2017 31.12.2018

czynsz za m-c wynosi 40,40 zł + VAT

A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 40,40 m.kw. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy Indywidualna Praktyka Lekarska Maria Bajda - Kozioł
U.574.2016 30.12.2016 01.01.2017 31.12.2017

czynsz za m-c 189,35 zł + VAT

A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 37,87 m.kw. w m. Zębowo na cele związane z prowadzeniem działalności handlowej Sklep Spożywczo-Przemysłowy R.Dybowski

Powiadom znajomego