W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Rejestr umów i porozumień zawartych w 2015 roku

Numer  Data zawarcia
Okres obowiązywania
Kwota
Osoba przekazująca
Określenie Przedmiotu Umowy
Nazwa Podmiotu
 U.27.2015  01.01.2015  od dnia 02.01.2015    do 31.12.2015         -------  Ewelina Makar  Umowa Nr GKM-KB.7151.1.2015 użyczenia pomieszczeń w budynku komunalnym tj. pomieszczenie zlokalizowane na piętrze budynku przy ul. Głównej 1C w miejscowości Kobylnica tj. świetlicy z przeznaczeniem na prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu  SON.Sp. z o.o.
 U.29.2015  02.01.2015  02.01.2015  do 31.12.2015  1300,00 zł brutto za dostarczenie psa; 800 zł brutto za szczenię; 600 zł brutto za dostarczenie kota; 300 zł brutto za dostarczenie kocięcia  Katarzyna Lemańczyk  Umowa w zakresie przeprowadzenia interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylnica nr sprawy GPŚ.6140.5.2014.PE  OTOZ Animals Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
 U.9.2015  02.01.2015  01.01.2015  do 31.12.2015

 wynagrodzenie    w wysokości 500,00 zł brutto

 Mariola Gostomczyk  Umowa na świadczenie usług BHP nr 62/2/2015, prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jako organ kontrolny i doradczy Zlecającego  LEDOR
 U.26.2015  05.01.2015  termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.01.20156  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3.468,59 zł (netto 3.211,66 zł)  Ewelina Makar  umowa Nr GKM-KB.2510RB.1.2015 o wykonanie robót zduńskich w komunalnym lokalu mieszkalnym w m. Reblino ul. Dębowa 5c  ZDUNMAX  Wiesław Marglarczyk
 U.37.2015  05.01.2015 od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina udziela dotacji celowej w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  Iga Bekiesza  Umowa Nr 1/GZEAGS/2015 na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce  na terenie Gminy Kobylnica  KREDKA Zespół  Placówek Edukacyjnych
 U.38.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina udzieli dotacji celowej w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  Iga Bekiesza   Umowa Nr 2/GZEAGS/2015 na dofinansowanie opieki na d dziećmi w wieku do 3 lat dla prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica  FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI
 U.39.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina udzieli dotacji celowej w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  Iga Bekiesza  Umowa Nr 3/GZEAGS/2015 na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat dla prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica  Niepubliczny Żłobek "Franio" Angelika Opalińska
 U.40.2015  05.0.12015  od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 616,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola  Iga Bekiesza  Umowa Nr 4/GZEAGS/2015 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia   Niepubliczny Dom Przedszkolaka Halina Kożluk
 U.41.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015   do dnia 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 616,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola   Iga Bekiesza  Umowa Nr 5/GZEAGS/2015  na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  KREDKA Zespół Placówek Edukacyjnych
 U.42.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015   do dnia 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości 616,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola  Iga Bekiesza  Umowa Nr 6/GZEAGS/2015 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Przedszkole Niepubliczne"Mali Odkrywcy"
 U.43.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji dla Słonecznikowego przedszkola w Sycewicach w wysokości 616,0,4 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola  Iga Bekiesza  Umowa Nr 7/GZEAGS/2015 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI
U.44.2015  05.01.2015  od dnia 01.01.2015    do dnia 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji dla Słonecznikowego Przedszkola w Kobylnicy w wysokości 616,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola  Iga Bekiesza  Umowa Nr 8/GZEAGS/2015 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI
 U.94.2014  05.01.2015  do 07.01.2015  po 500 zł brutto  Jacek Skępiec  Udział w posiedzeniu Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku energetyczno- przemysłowego Darżyno; zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice  Mariola Rosa   Iwona Mieczkowska Jolanta Rekowska Jacek Skępiec  Marek Hanowski Katarzyna Rokosz-Cholewińska     Maria Jolanta Więcek
U.365.2015 06.01.2015 bez zmian (od dnia 07.11.2014 do dnia 06.11.2017) czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 94,00 zł K.Węgrzyńska Aneks Nr 1 do Umowy dzierżawy  z dnia 07.11.2014r. nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 93/2 o pow. 0,47 ha położona w obrębie geodezyjnym Zagórki na cele rolne R.G.
 U.13.2015  08.01.2015

 wniosek o płatność należy złożyć w terminie od dnia 15.01.2015   do dnia 25.01.2015

 bez zmian (gminie zostanie przyznana pomoc o wysokości 25.000 zł)  Karolina Dalszewska  Aneks Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 01490-6930-UM1143049/13 z dnia 18.05.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - "Budowa placu fitness w Bzowie" - zmiana terminu złożenie wniosku o płatność  SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.12.2015  08.01.2015  po zakończeniu realizacji całości operacji - wniosek składa się w terminie       od dnia 15.12.2014   do 31.12.2014  Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 74.395,00 zł  Karolina Dalszewska  Aneks Nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM1130290/12 z dnia 29.04.2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 - Budowa przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnia - zmiana wysokości przyznanej pomocy i terminu dostarczenia wniosku o płatność  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.14.2015  09.01.2015

 od dnia 9.01.2015    do dnia 31.12.2015

 250 zł netto+8% VAT za odbiór i utylizację jednej sztuki (podjazd)  Katarzyna Lemańczyk  Umowa w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia zwłok martwych zwierząt lub ich części GPŚ.6140.01.2015.PE  NEUTIL J. i P.  Kotarski
 U.30.2015  12.01.2015  01.01.2015  do 31.08.2015  536,48 zł za jedno dziecko  Iga Bekiesza GZEAGA  porozumienie Nr 1/PN/2015 z dnia 12.0.1.2015 w sprawie pokrycia kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Słupsk  GMINA SŁUPSK POWIAT SŁUPSK
 U.10.2015  12.01.2015  01.01.2015  do 31.12.2015

 1.Za każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy 210zł+23%VAT
2. Za projekt zmiany jednej decyzji lokalizacji inwestycji 105zł+23%VAT    3.Za opinię urbanistyczną wynagrodzenie netto w wysokości 55zł+23%VAT    

 Katarzyna Rokosz-Cholewińska  Umowa Nr GPŚ-PA/271/1/2015 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych w obrębie granic administracyjnych Gminy Kobylnica BIURO PROJEKTÓW M. ROSA
 U.17.2015  12.01.2015  od dnia 12.01.2015   do dnia 31.12.2015  270 zł brutto za jedna faktycznie przeprowadzoną interwencję z udziałem pomocy na miejscu zdarzenia  Katarzyna Lemańczyk  Umowa w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek/kotów GPŚ.6140.3.2015.PE  A. K.
 U.68.2015  12.01.2015  termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.01.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 14.377,47 zł (netto 11.689,00zł)  Ewelina Makar  Umowa Nr GKM-KB.2510.RB-2.2015 o roboty budowlane dot. izolacji ścian piwnicy budynku użytkowego w Sycewicach przy ul. Pocztowej 5  Firma "SZKUDNIEWSCY" Sp. cywilna Teresa Szukdniewska i Andrzej Szkudniewski
 U.15.2015  13.01.2015  od dnia 13.01.2015   do dnia 12.01.2016  czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 304,00 zł  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy Nr GPŚ.PU.6845.82.2014 nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 122/3 o pow. 1,52 ha położona  w obrębie geodezyjnym Wrząca na cele rolne  J. P.
 U.16.2015  13.01.2015  od dnia 13.01.2015   do dnia 12.01.2017  czynsz za dzierżawę wynosi miesięcznie 30.00 zł+23% VAT  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy Nr GPŚ.PU.6845.81.2014 nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze  128/10 o pow. 20 m.kw. położona w obrębie geodezyjnym Łosino jako grunty zajęte pod garaż  M. Sz.
 U.45.2015  13.01.2015  od dnia 01.01.2015   do 31.12.2015  Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w"Frania" dotacji w wysokości 616,04 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola  Iga Bekiesza  umowa Nr 9/GZEAGS/2015 na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia  Niepubliczne Przedszkole "Franio"w Bolesławicach Angelika Opalińska
 U.86.2015 19.01.2015 Budowa przełącza w terminie 5 miesięcy  1611,79 zł brutto  Marek Rzepczyński Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowo-rekreacyjnych w Kuleszewie  ENERGA-OPERATOR S.A.
U.286.2015 19.01.2015 termin realizacji zadania do 31.12.2015 dotacja celowa 180.000 zł A. Łabik Umowa w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 2015r. Wojewoda Pomorski
 U.28.2015  20.01.2015  od dnia 01.01.2015    do 31.08.2015  Gmina Kobylnica zobowiązuje się do przekazania Miastu Słupsk dotacji celowej w wysokości 92,06 zł miesięcznie za 1 ucznia (łącznie 736,48 zł)

 Iga Bekiesza

    GZEAGS

 POROZUMIENIE NR 5/g/2015w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku  Miasto Słupsk
U.505.2015 21.01.2015 bez zmian bez zmian

D.Gomółka

Aneks nr 2 do um. sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014r. - oświetlenie uliczne - dodano punkt poboru energii PGE Obrót S.A.
 U.31.2015  22.01.2015  Gmina zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez pełnomocnika dokumenty w następujących terminach: 1. po zakończeniu realizacji całości operacji - terminie od dnia 15.0.3.2015   do dnia 31.0.32015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 67,541 zł)  Karolina Dalszeswka  Aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00404-6930-UM1130572/14  z dni a 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013- "Budowa placu zabaw w Bzowie" - zamiana dot. terminu składania wniosków  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.33.2015  22.01.2015  Gmina zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez pełnomocnika dokumenty w następujących terminach: 1. po realizacji całości operacji - w terminie  od dnia 15.03.2015   do dnia 31.03.2015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 77.847 zł)  Karolina Dalszewska  Aneks Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00405-6930-UM11305577/14 z dnia 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013- "Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Żelki - etap I" - zmiana terminu składania wniosku o płatność  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.32.2015  22.01.2015  Gmina zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez pełnomocnika dokumenty w następujących terminach:     1. po zakończeniu realizacji całości operacji - terminie     od dnia 15.03.2015   do dnia 31.03.2015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości   95.170 zł)  Karolina Dalszewska  Aneks Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00406-6930-UM1130576/14 z dnia 22.12.2014 z dnia 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata2007-2013 - "Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kwakowie - etap I" - zamiana terminu składania wniosku  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.18.2015  22.01.2015  od dnia 01.01.2015   do dnia 31.12.2015  25 zł brutto w przypadku osoby zatrudnionej lub mającej podjąć zatrudnienie na czas określony 40 zł brutto w przypadku osoby zatrudnionej lub mającej podjąć zatrudnienie na czas nieokreślony  Mariola Gostomczyk  Umowa zlecenie OK.2150.1.2015 na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kobylnica i wydanie stosownych zaświadczeń oraz wykonywanie  innych badań i kierowanie na badania specjalistyczne

 Prywatna Praktyka lekarska Janusz Łakomski

 U.214.2015 23.01.2015   od 01.01.2015 do 31.12.2015   wynagrodzenie brutto 400 zł  Mariola Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Lulemino  W. J.
 U.215.2015 23.01.2015 

 od 01.01.2015 do 31.12.2015 

 wynagrodzenie brutto 400 zł  Mariola Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Lubuń  W. S.
 U.217.2015 23.01.2015  od 01.01.2015 do 31.03.2015   wynagrodzenie brutto 550 zł  M. Gostomczyk   Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Sycewice Cz. K.
 U.72.2015 26.01.2015  termin wykonania zlecenia do dnia 28.0.2015  zlecenie w wysokości 12.750,78 zł brutto (netto 10.366,49 zł)  Zdzisław Lesiecki  Zlecenie (GKM-KW.7021.RB.1.2015) na wykonanie robót budowlanych dotyczących odbudowy zniszczonych studni oraz odcinka sieci kanalizacji burzowej w drodze gminnej ulicy Sportowej w Kobylnicy  Krężel Sp. z o.o
 U.210.2015 26.01.2015 

 od 01.01.2015 do 31.12.2015 

 wynagrodzenie brutto 400 zł  M.Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Lulemino  A. T.
 U.211.2015 26.01.2015    od 01.01.2015 do 31.12.2015   wynagrodzenie brutto 550 zł   M.Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Wrząca  K.K.
 U.212.2015 26.01.2015   od 01.01.2015 do 31.12.2015  wynagrodzenie brutto 550 zł   M.Gostomczyk   Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Sierakowo  M. K.
 U.213.2015  26.01.2015  od 01.01.2015 do 31.12.2015   wynagrodzenie brutto 550 zł  M.Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Wrząca  A. J.
 U.216.2015  26.01.2015  od 01.02.2015 do 31.12.2015   wynagrodzenie brutto 550 zł   M.Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Sierakowo  T. F.
 U.219.2015 26.01.2015   od 01.01.2015 do 31.12.2015  wynagrodzenie brutto 2000 zł  M.Gostomczyk  Umowa zlecenia dot. przyjęcia do wykonania zadania komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu koordynacji przedsięwzięć dotyczących przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach  R. S.
 U.87.2015  27.01.2015  od 01.02.2015 do czasu rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pracy kwoty wg złożonych wniosków Iga Bekiesza Umowa w sprawie trybu przekazania w 2015r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia Wojewoda Pomorski
 U.91.2015  27.01.2015    6.000,00 zł do posiadanych udziałów  J. Skępiec  Porozumienie dot. ustalenia zasad i warunków nabycia przez Gminę Kobylnica do zasobów komunalnych, nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego tj. dróg gminnych  E. Sz.

A. N.

R.N..

R.N.

 U.98.2015  27.01.2015    9.000,00 zł  J. Skępiec  Porozumienie dot. ustalenia zasad i warunków nabycia przez Gminę Kobylnica do zasobów komunalnych, nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego tj. dróg gminnych  M.G.
 U.99.2015  27.01.2015    5.900,00 zł  J.Skępiec  Porozumienie dot. ustalenia zasad i warunków nabycia przez Gminę Kobylnica do zasobów komunalnych, nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego tj. dróg gminnych  I.E.K.
 U.100.2015  27.01.2015    45.000,00 zł  J.Skępiec  Porozumienie dot. ustalenia zasad i warunków nabycia przez Gminę Kobylnica do zasobów komunalnych, nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego tj. dróg gminnych  W.Ż.
 U.35.2015  29.01.2015  od dnia 29.01.2015   do dnia 28.01.2017  czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 840,00+ 23%VAT  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nr  GPŚ.PU.6845.1.2015 nieruchomości: działka 928 o pow. 4 m.kw  położona w Kobylnicy: 668 o pow. 8 m.kw. położona w Kobylnicy: 4/50 o pow. 4 m.kw. położonej w Sycewicach PGR: 54 o pow. 4 m.kw położona w Kuleszewie: 77//1 o pow. 8m.kw położonej w Łosinie - na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. ustawienie pojemników metalowych na odzież używaną  Usługi Transportowe Robert Góra
 U.36.2015  29.01.2015  od dnia 29.01.2015   do dnia 28.01.2018  czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 1.500,00 zł  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nr GPŚ.PU.6845.2.2015 nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 195/3 o pow. 5 ha w obrębie geodezyjnym Widzino  A. D.
 U.34.2015  30.01.2015  Gmina zobowiązuje się złożyć osobiście lu przez pełnomocnika wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur w następujących terminach: po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia 15.0.12015    do dnia 25.01.2015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 61.139 zł)  Karolina Dalszewska  Aneks Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00273-6930-UM1130365/13 z dnia 30.09.2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013- Budowa przystani wędkarskiej w miejscowości Zbyszewo- zmiana terminu składania wniosku o płatność  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 U.133.2015  02.02.2015  od 02.02.2015 do 23.02.2019  czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 1400,00 zł + VAT   K. Węgrzyńska  Aneks Nr 2 do umowy dzierżawy POLKOMTEL 06 zawartej 19.04.2001r. w sprawie dzierżawy części działki w Widzinie  POLKOMTEL        Sp. z o.o.
 U.141.2015  02.02.2015  od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy  5.000 zł brutto  Ł. Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  I.J.S.
 U.142.2015  02.02.2015   od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy  3.830 zł brutto  Ł. Malinowski  Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  T.J.K.
 U.143.2015  02.02.2015  od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy   wkład finansowy  3.800 zł brutto  Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  E.M.M.
 U.144.2015  02.02.2015  od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy  3.100 zł brutto  Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  E.A.W.
U.145.2015   02.02.2015   od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy

  wkład finansowy 

6.500,00 zł brutto

 Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  M.J. S.
 U.146.2015 02.02.2015    od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy   wkład finansowy 

1.000,00 zł brutto

 Ł. Malinowski    Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  E.W.D.
 U.147.2015 02.02.2015     od 02.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy   wkład finansowy 

1.000,00 zł brutto

 Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  L.J. G.
 U.148.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

 Ł.Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  G.T. Sz.
 U.149.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

  Ł.Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  I.J.G.
 U.150.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

  Ł.Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  B.R. K.
 U.151.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

 Ł.Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej

 D.J.K.

  U.152.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

6.500,00 zł brutto

 Ł.Malinowski  Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  A.L.
 U.153.2015  03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy   wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

 Ł.Malinowski  Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  H.J.L.
 U.154.2015 03.02.2015   od 03.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 

4.300,00 zł brutto

  Ł.Malinowski  Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego w technologii z kostki betonowej  I.D.B.
U.288.2017 03.02.2015 do 31.12.2017 odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności za kwotę nie większą niż 13.200 zł  A.Treder Umowa przyłączeniowa  określająca zakres obowiązku Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach R.M.
 U.79.2015  04.02.2015  

całkowity koszt projektu 1.281.974,00 

 Marta Prezlata Umowa partnerska w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"

 Miasto Słupsk - lider

Partnerzy:

Gmina Miasto Ustka

Gmina Damnica

Gmina Dębnica Kaszubska

Powiat Słupski 

 U.46.2015  11.02.2015  wykonanie protokolarne odebranie Dokumentacji do dnia (termin wykonania i protokolarnego odbioru części Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę         do dnia 17.04.2015) bez zmian (kwota brutto w wysokości 147.600,00 zł) (netto 120.000,00 zł)  Marek Rzepczyński  Aneks Nr 2 do Umowy Nr GIF-IR.272U-1.23.2014 z dnia 11.08.2014 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn:"Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Kobylnica" oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetyowego LEMUR- energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz ze sprawowaniem funkcji  nadzoru autorskiego- zmian terminu wykonania dokumentacji  SIERGIEJ Studio Architektury Grzegorz Siergiej
 U.80.2015  12.02.2015  od 01.02.2015 do 31.12.2015  środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone  przez strony we własnych budżetach w 2015 r.  Dorota Klimowicz Porozumienie w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy

 Miasto Słupsk

Gmina Słupsk 

 U.88.2015  12.02.2015  od dnia 01.01.2015  Gmina Słupsk przekaże dotację w wysokości 536,48 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Słupsk  Iga Bekiesza  Aneks Nr 1/2015 do Porozumienia Nr 14/GZEAGS/2014 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  Gmina Słupsk
 U.89.2015  12.02.2015  od dnia 01.01.2015  Gmina Kępice przekaże dotację w wysokości 536,48 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kępice  Iga Bekiesza  Aneks Nr 1/2015 do Porozumienia Nr 15/GZEAGS/2014 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  Gmina Kępice
 U.90.2015  12.02.2015  od dnia 01.01.2015  Gmina Postomino przekaże dotację w wysokości 536,48 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Postomino  Iga Bekiesza  Aneks Nr 1/2015 do Porozumienia Nr 16/GZEAGS/2014 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  Gmina Postomino
 U.92.2015  12.02.2015  od 12.02.2015 do 12.03.2015  2,00 zł brutto za dostarczenie jednej decyzji  Ewa Sobczuk  Zlecenia polegające na dostarczeniu decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości  E. B. U. Cudziło   Piotr Drapalski   A. D. M. Dz. Aleksander Grygier L. J. K. K.        Ewa Koleśnikow Mariusz Narodzonek Adam Nowodworski Marek Olech Jarosław Piątek A. P. M. P. Alina Tatar Kazimiera Tates A. U.   Józef Wilkos     Iwona Rosołek  Tobiasz Walawicz Joanna Maroszek
 U.93.2015  12.02.2015  od 16.02.2015 do 12.03.2015  2,00 zł brutto za dostarczenie jednej decyzji  Ewa Sobczuk  Zlecenia polegające na dostarczeniu decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości  Marian Wolański I. K.
 U.109.2015  12.02.2015  od 01.01.2015  Gmina Dębnica Kaszubska zobowiązuje się do przekazania Gminie Kobylnica dotacji w wysokości 536,48 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Dębnica Kaszubska  I.Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego dnia 10.09.2014 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  Gmina Dębnica Kaszubska
 U.110.2015  12.02.2015   od 01.01.2015  Miasto Słupsk zobowiązuje się do przekazania Gminie Kobylnica dotacji w wysokości 536,48 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Słupsk  I.Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego dnia 10.09.2014 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  Miasto Słupsk
 U.52.2015  13.02.2015  od dnia 15.03.2015   do dnia 20.04.2015  Dotacja w wysokości 1.560,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/16/2015 wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: II Halowy Turniej Piłki Nożnej "Mikołajki - Kobylnica 2015" im. Zbyszka Żynisa   UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BYKI"
 U.53.2015  13.02.2015  od dnia 15.11.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 2.500,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/1/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:V halowy Turniej Piłki Nożnej "Mikołajki - Kobylnica 2015'' im. Zbyszka Żynisa  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ''BYKI''
 U.54.2015  13.02.2015  od dnia 01.02.2015    do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 20.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr Oc.524/7/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Przygotwanie  techniczne i merytoryczne zespołu Cheerleaders hit Kobylnica do reprezentowania Gminy Kobylnica (udział w grand Prix i Mistrzostwach Polski 2015. Wyjazd dzieci z Gminy Kobylnica na zimowisko Taneczno- narciarskie 01-08.02.2015. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Kobylnica (Warsztaty taneczne0. Organizacja imprez masowych dla dzieci z Gminy Kobylnica (Mikołajki 2015)  Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego CHEERLEADERMAXI
 U.55.2015  13.02.2015  od dnia 19.01.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 25.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/8/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach juniorów starszych i III ligi"  Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki
 U.56.2015  13.02.2015  od dnia 19.01.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 23.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa nr OC.524/9/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, zajęć,zawodów sportowych m.in. przez organizacje  i kluby sportowe funkcjonujące w szkołach na terenie gminy Kobylnica  Uczniowski klub Sportowy "SPARTA"
 U.57.2015  13.02.2015  od dnia 01.02.2015   do dnia 15.08.2015  dotacja w wysokości 28.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/10/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada taneczna. Ogólnopolski turniej Tańca Sportowego"  PAKTAN Słupski Klub Tańca Sportowego
 U.58.2015  13.0.2.2015  od dnia 01.02.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 16.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/11/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego i sportowego w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobylnica"  PAKTAN Słupski Klub Tańca Sportowego
U.59.2015  13.02.2015  od dnia 04.05.2015   do dnia 30.06.2015  dotacja w wysokości 12.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/12/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wycieczka po kresach wschodnich"  STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ AKTYWNYCH SENIORÓW
 U.60.2015  13.02.2015  od dnia 01.03.2015   do dnia 30.11.2015  dotacja w wysokości 13.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/13/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Młodzi duchem"  STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ AKTYWNYCH SENIORÓW
 U.61.2015  13.02.2015  od dnia 01.05.2015   do dnia 10.10.2015  dotacja w wysokości 20.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/15/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Świetlica środowiskowa w Kwakowie - a letni wypoczynek pod żaglami"  Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie
 U.62.2015  13.02.2015  od dnia 19.01.2015   do dnia 30.04.2015  dotacja w wysokości 10.400,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/3/2015 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma  "Kuriera Sołeckiego"  Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica
 U.63.2015  13.02.2015  od dnia 02.03.2015   do dnia 30.06.2015  dotacja w wysokości 1.100,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/4/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Prewencja ale inaczej 2015 - na wesoło, sportowo"  BEZPIECZNY REG. SŁUPSKI
 U.64.2015  13.02.2015  od dnia 04.05.2015   do dnia 31.05.2015  dotacja w wysokości 15.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/5/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego  pod nazwą: "Organizacja XIV Biegu Olimpijskiego Kwakowo 2015"  OLIMPIJCZYK Uczniowski Klub sportowy
 U.65.2015  13.02.2015  od dnia 02.11.2015    do dnia 15.11.2015  dotacja w wysokości 3.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/6/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Organizacja XVI Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Kobylnica"  OLIMPIJCZYK Uczniowski Klub Sportowy
U.481.2015 13.02.2015 od 19.01.2015 do 10.12.2015 dotacja w wysokosci 18.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, ktorych celem jest przygotowanie zawodników Gminnych Klubów Sportowych do sportowej rywalizacji w roku 2015" Uczniowski klub Sportowy "Orzeł" Kończewo
 U.47.2015  13.02.2015  od dnia 13.02.2015   do dnia 31.12.2015  wartość przedmiotu Umowy wynosi 361.005,00 zł brutto (netto 37.153,00 zł)  Zdzisław Lesiecki  Umowa Nr GKM-KW.272.D1.2.2015 na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2015-2016 wraz z transportem i rozładunkiem  Krężel Sp. z o.o.
 U.155.2015  17.02.2015   od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 6.500,00 zł brutto Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  G.P. G.
 U.156.2015  17.02.2015  od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy

 wkład finansowy 4.300,00 zł brutto

 Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  G.P. G.
 U.157.2015  17.02.2015  od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 4.300,00 zł brutto  Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  B.Z.W.
 U.223.2015 17.02.2015    od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 6.500,00 zł brutto   Ł. Malinowski    Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  M.G.
 U.224.2015 17.02.2015  od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 5.570,00 zł brutto   Ł.Malinowski    Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  E.J.
 U.225.2015 17.02.2015  od 16.02.2015 do końca realizacji przedmiotu umowy  wkład finansowy 6.500,00 zł brutto  Ł.Malinowski    Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  E.P.
 U.66.2015  19.02.2015  od dnia 01.02.2015   do dnia 30.11.2015  dotacja w wysokości 8.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/117/2015 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą:"Organizacja cyklu imprez; II TURNIEJOWE POTYCZKI"  Piast - B
 U.67.2015  19.02.2015  od dnia 02.03.2015   do dnia 30.06.2015  dotacja w wysokości 2000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/18/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Czysta Gra 2015"  BEZPIECZNY REG. SŁUPSKI
 U.75.2015  19.02.2015  od dnia 19.01.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 20.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/21/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej i ich integracja"  Klub Sportowy "Sokół"
 U.76.2015  19.02.2015  od dnia 19.01.2015    do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości 23.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/22/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:Aktywizacja społeczności wiejskiej w rozgrywkach piłkarskich oraz krzewienie kultury fizycznej zgodnie ze statusem"  KLUB SPORTOWY "SŁUPIA" KWAKOWO
U.467.2015 19.02.2015 od 19.01.2015 do 10.12.2015 dotacja w wysokości 30.000 zł Jan Kralski  Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży mieszkańców gminy Kobylnica. Popularyzacja piłki nożnej. Organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kobylnica przez K.S. "Słupia" w Kobylnicy" Klub Sportowy "Słupia" Kobylnica
U.468.2015 19.02.2015 od 01.03.2015 do 10.12.2015 dotacja w wysokości 6.500 zł  Jan Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kobylnica na rowery" Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" Słupsk
 U.106.2015   20.02.2015  do 16.03.2015   7.843,67 zł brutto  E.Makar   Umowa dot. remontu pokoi biurowych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica   Firma "Szkudniewscy" Słupsk
 U.69.2015  20.02.2015  termin realizacji przedmiotu umowy określa się do dnia 20.03.2015  bez zmian( wynagrodzenie brutto 10.455,00 netto 8.500,00 zł)  Marta Prezlata  Aneks Nr 1 do umowy Nr GIF-IF.7012.U-48.2014 z dnia 05.12.2014r. na wykonanie aktualizacji "Audytu energetycznego modernizacji systemu oświetlania ulicznego na terenie Gminy Kobylnica''  wraz z obsługą procesu przetargowego i świadczeniem usług biegłego w zakresie sporządzonego audytu  UNI-ESCO Inwestycje Samorządowe
 U.48.2015  23.02.2015  od dnia 28.02.2015    do 31.12.2015  wynagrodzenie umowne wynosi brutto 45.698,19 zł (netto 37.153,00zł)  Karolina Sikorska Umowa Nr GIF.IZ.272.U-2.3.2015 na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży;ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (Zadanie Nr 1-4) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r.- Umowa dot. Zad. Nr 1; sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych(w tym remontowych)w branży ogólnobudowlanej  FRANKOWSKI ZBIGNIEW
 U.49.2015  23.02.2015  od 28.0.2.2015  do 31.12.2017  wynagrodzenie umowne brutto 79.704,00(netto 64.800,00 zł)  Karolina Sikorska Umowa Nr GIF.IZ.272.U3.4.2015 na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (Zadania nr 1-4) opublikowanego w biuletynie zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r. - Umowa dot. Zad. Nr 2: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym remontowych) w branży sanitarnej  REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI
 U.50.2015  23.02.2015  od 28.02.2015 do 31.12.2017  wynagrodzenie umowne w kwocie brutto 78.070,81 (netto 63.472,20zł)  Karolina Sikorska  Umowa Nr GIF.IZ.272.U4.5.2015 na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (zadanie Nr 1-4) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.01.2015r.- Umowa dot. Zad. Nr 3: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych (w tym usług remontowych) w branży; elektrycznej  DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o
 U.51.2015  23.02.2015  od 28.02.2015 do 31.12.2017  wynagrodzenie umowne w kwocie brutto 70.823,40 (netto 57.580,00 zł)  Karolina Ożarek  Umowa nr GIF.IZ.272.U-5.6.2015 N na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na d wykonaniem robót budowlanych ( w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017(zadanie Nr 1-4) opublikowanego w biuletynie Zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r. - Umowa dot. Zad. Nr 4; sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych) w branży: drogowej  O-PROJEKT
 U.70.2015  24.02.2015  Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane    do dnia 20.04.2015  bez zmian (wynagrodzenie umowne wynosi brutto 17.247,00zł)  Karolina Sikorska  Aneks Nr 2 do umowy Nr GIF-IZ.272.U-3.4.2012 z dnia 02.04.2012 na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Gminy Kobylnica w branży elektrycznej do dnia 27.02.2015r.  REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI
 U.71.2015  24.02.2015  Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 27.02.2012 do dnia 27.02.2015 z tym że: Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane  do dnia 30.04.2015 (Przebudowa ulicy Polnej w Sycewicach - etap I) Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane do dnia 20.04.2015 (Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Lubuniu)  bez zmian (wynagrodzenie brutto 97.446,27 zł)  Karolina Sikorska  Aneks Nr 5 do Umowy Nr GIF-IZ.272.U-2.3.2012  z dnia 27.02.2015 na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, drogowej w latach 2012-2014  REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJ
 U.74.2015  25.02.2015  od dnia 25.02.2015   do dnia 24.05.2015  czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych i wynosi rocznie 558,00co daje 139,50 zł za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy Nr GPŚ.PU.6845.15.2015 nieruchomości położonej w Łosinie oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 51 o pow. 1,86 ha - na cele rolne  M. K.
 U.135.2015  25.02.2015  Umowa obowiązuje do Dnia Wykupu Obligacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023r.

 Za organizację, przeprowadzenie, obsługę emisji Obligacji oraz objęcie emisji gwarancją Bank otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7.500,00 zł brutto


 I. Hubert  Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
 U.73.2015  26.02.2015  od dnia 10.02.2015   do dnia 10.12.2015  dotacja w wysokości7.000,00 zł  Jan Kralski  Umowa Nr OC.524/19/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia  PCK SŁUPSK
 U.1.2015  26.02.2015      Karolina Sikorska Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 23.02.2015r. w części dot. Zadania Nr 1 :sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży ogólnobudowlanej  Z. F.
 U.82.2015  26.02.2015      Karolina Sikorska Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 23.02.2015r. w części dot. Zadania Nr 4 :sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży drogowej

 O-Projekt

Katarzyna Ożarek 

 U.174.2015 26.02.2015  termin wykonania zlecenia do 28.02.2015  koszt zlecenia 3.952,4 zł brutto   Z.Lesiecki Zlecenie na wykonanie prac związanych z wycinką drzew zlokalizowanych wzdłuż ciągu pieszego na ulicy Starowiejskiej w m. Łosino   FLOREX Słupsk
 U.77.2015  27.02.2015  termin wykonania i protokolarnego wydania dokumentacji do dnia 30.06.2015  bez zmian (brutto 4.9200 zł; netto 4000 zł)  Alicja Tantała  Aneks Nr 4 do umowy Nr GIF-IP.7012.U-34.2014  z dnia 02.09.2014 na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zajączkowie (działka nr 132) wraz z sięgaczami do działki nr 21/1 i 21/2; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego - zmiana terminu wykonania dokumentacji  SJ SYSTEM
 U.83.2015  27.02.2015      Karolina Sikorska Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 23.02.2015r. w części dot. Zadania Nr 2 :sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży sanitarnej  Rejonowy Zarząd Inwestycji
 U.101.2015  27.02.2015    7.210,00 zł  J.Skępiec  Porozumienie dot. ustalenia zasad i warunków nabycia przez Gminę Kobylnica do zasobów komunalnych, nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego tj. dróg gminnych  G.G.
U.291.2017 27.02.2015 do dnia 31.12.2016 odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności za kwotę nie większą niż 36.000,00 zł brutto A.Treder Aneks Nr 1 do Umowy przyłączeniowej z dnia 16.05.2014 określającej zakres obowiązku Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Łosinie M.P.P. P.A.S.
 U.84.2015  02.03.2015      Karolina Sikorska Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 23.02.2015r. w części dot. Zadania Nr 3 :sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży elektrycznej

 Development Design

Sp. z o.o.

 U.85.2015  02.03.2015  termin wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2015  Gmina przekaże dotację w wysokości 19,91% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż do kwoty 61.713,09 zł  Marta Prezlata Umowa w sprawie udzielenia z budżetu Gminy dotacji celowej  z przeznaczeniem na zewnętrzne i wewnętrzne prace renowacyjne kościoła filialnego pw. Św. Józefa w Kuleszewie  Parafia Rzymskokatolicka w Kwakowie
 U.95.2015  02.03.2015  do 02.03.2015  po 250 zł brutto  Jacek Skępiec  Udział w posiedzeniu Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny przy ulicach Źródlanej i Kalinowej w Kobylnicy M. R.    I. M. J. R. J. S.  M. H..K. R.-Ch.  
 U.96.2015  03.03.2015  od 03.03.2015 do 02.03.2018 rocznie czynsz wynosi 200 zł  Kinga Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrząca na cele rolne  Z. S.
 U.97.2015  03.03.2015 do 20.04.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 32.543,13 zł  Marek Rzepczyński  Umowa dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubuniu oraz budowy infrastruktury towarzyszącej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i świadectwa energetycznego  ELWOZ Sp. z o.o.
 U.102.2015  03.03.2015

 od 03.03.2015   do 02.03.2017

 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 486,00  K.Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubuń na cele rolne  M.O.
 U.103.2015 03.03.2015  od 10.04.2015 do 09.04.2016 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 240,00 zł   K. Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele rolne  A.C.
 U.111.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 584,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Słupsku  Miasto Słupsk
 U.112.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 1473,96 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.113.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 595,77zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.114.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 650,17 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.115.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 619,95 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Słupsku    Miasto Słupsk
 U.116.2015  05.03.2015  od 01.01.2015   Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 654,24 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica  I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.117.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 748,72 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica  I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.118.2015 05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 514,83 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica  I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.119.2015 05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 618,94 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica  I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.120.2015 05.03.2015  --------  ------   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Słupsku - dot. rozliczenia otrzymanej dotacji  Miasto Słupsk
 U.121.2015 05.03.2015  ----- ------    I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Słupsku - dot. rozliczenia otrzymanej dotacji  Miasto Słupsk
 U.122.2015 05.03.2015   od 01.01.2015   Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 604,74 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.123.2015 05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 577,52 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 23 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.124.2015 05.03.2015   od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 551,09 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.125.2015 05.03.2015   od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 613,44 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.126.2015 05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 609,89 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.127.2015 05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 755,82 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.128.2015 05.03.2015   od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 615,10 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.129.2015 05.03.2015   od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 559,25 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza   Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.130.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 563,60 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Słupsku   Miasto Słupsk
 U.131.2015  05.03.2015  od 01.01.2015  Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 570,28 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I. Bekiesza  Aneks Nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2014r. w sprawie pokrywania    kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Słupsku   Miasto Słupsk
U.469.2015 09.03.2015 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks nr 1 do umowy z dnia 19.02.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Prewencja ale inaczej 2015 - na wesoło, sportowo" - zmiana rachunku bankowego BEZPIECZNY REG. SŁUPSKI
U.470.2015 09.03.2015 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks nr 1 do umowy z dnia 19.02.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Czysta Gra 2015" - zmiana rachunku bankowego BEZPIECZNY REG. SŁUPSKI
 U.104.2015  10.03.2015  do 13.03.2015  3023,34 zł brutto  E.Makar  Zlecenie na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych w budynku UG Kobylnica  GRAWIB Kobylnica
 U.136.2015  10.03.2015

od 10.03.2015      

do 31.12.2017

wynagrodzenie brutto 115.792,20 zł (netto 94.140,00 zł)  K.Sikorska  Umowa na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (Zadania nr 1-4) opublikowanego w biuletynie zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r. - Umowa dot. Zad. Nr 2 i Nr 3: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym remontowych) w branży sanitarnej i elektrycznej  REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI
 U.137.2015  10.03.2015  

od 10.03.2015

do 31.12.2017 

wynagrodzenie brutto 45.698,19 zł (netto 37.153,00 zł)  K.Sikorska  Umowa na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (Zadania nr 1-4) opublikowanego w biuletynie zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r. - Umowa dot. Zad. Nr 1: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym remontowych) w branży ogólnobudowlanej  Z. F.
 U.160.2015  10.03.2015  od 10.03.2015

do 31.12.2017 

 wynagrodzenie brutto 70.823,40 zł (netto 57.580 zł)  K.Sikorska  Umowa na usługę dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robot budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 (Zadania nr 1-4) opublikowanego w biuletynie zamówień Publicznych Nr 11295-2015 w dniu 27.0.12015r. - Umowa dot. Zad. Nr 4: sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym remontowych) w branży drogowej  O-Projekt Katarzyna Ożarek
 U.226.2015  10.03.2015  od 10.03.2015 do końca realizacji umowy  wkład finansowy 5.570,00 zł  Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej  M.S.C.
 U.227.2015  10.03.2015    od 10.03.2015 do końca realizacji umowy   wkład finansowy 4.300,00 zł  Ł. Malinowski   Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

 A.Ł. S.


U.320.2015 10.03.2015 od 10.03.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 6.500,00 zł Ł. Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

 M.A.Ś.

 U.138.2015  11.03.2015  zawarta na czas nie oznaczony  Gmina zapłaci czynsz dzierżawny w wysokości  134 zł + VAT rocznie  J. Skępiec  Umowa dzierżawy gruntu o pow. 1,34 ha w obrębie Reblino w celu rekreacyjnym oraz utrzymania cmentarza  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka
 U.105.2015  11.03.2015  do 15.04.2015  8.118,00 zł brutto  E.Makar  Zlecenie na wykonanie usługi deratyzacji w komunalnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej  Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Bąba
 U.139.2015  12.03.2015  termin wykonania zlecenia do 2 tygodni od dnia przekazania w formie elektronicznej komplety dokumentów  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3.690,00 zł (netto 3.000 zł)  M. Prezlata  Zlecenie wykonania weryfikacji rezultatów monitorowania wielkości osiąganej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 dla 8 budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach: Kobylnica, Sycewice, Słonowice, Kwakowo  KRYNOS - Paweł Jabłecki Warszawa
 U.107.2015 13.03.2015   do 18.03.2015  2.125,44 zł brutto  E.Makar  Zlecenie na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych w budynku UG Kobylnica  GRAWIB Kobylnica
 U.108.2015  18.03.2015  ---  ---  A. Tantała  Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych; budową drogi wewnętrznej i dróg gminnych; budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej  A.R.Wolak - INVEST s.c.
 U.205.2015  18.03.2015  od 18.03.2015 do 17.03.2017  czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 360,00 + VAT  K.Węgrzyńska   Umowa dzierżawy części działek położonych w Bolesławicach i Reblinie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. ustawienie pojemników metalowych na odzież używaną  Usługi Transportowe Robert Góra
 U.132.2015  19.03.2015  23.03.2015  kwota brutto 1200,00 zł  K.Lemańczyk  Umowa zlecenie na wykonanie prezentacji w zakresie realizacji biogazowni na terenie Gminy Kobylnica  T. K.
 U.163.2015 20.03.2015   od 03.03.2015 do 10.12.2015 dotacja w wysokości 12.000,00 zł   J.Kralski  Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, zajęć, zawodów sportowych m.in. przez organizacje i kluby funkcjonujące w szkołach na terenie gminy Kobylnica  UKS "PIAST-B"
 U.140.2015  20.03.2015   termin realizacji przedmiotu umowy określa się do dnia 20.04.2015  bez zmian( wynagrodzenie brutto 10.455,00 netto 8.500,00 zł)  A.Tantała  Aneks Nr 2 do umowy Nr GIF-IF.7012.U-48.2014 z dnia 05.12.2014r. na wykonanie aktualizacji "Audytu energetycznego modernizacji systemu oświetlania ulicznego na terenie Gminy Kobylnica''  wraz z obsługą procesu przetargowego i świadczeniem usług biegłego w zakresie sporządzonego audytu  UNI-ESCO Inwestycje Samorządowe Jarosław Rejlich
 U.165.2015  20.03.2015  od 03.03.2015 do 10.12.2015  dotacja w wysokości 25.000zł   J.Kralski   Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność statutową UKS OLIMPIJCZYK w Kwakowie"  UKS "OLIMPIJCZYK" Kwakowo
 U.166.2015  20.03.2015  od 03.03.2015 do 10.12.2015  dotacja w wysokości 23.000,00 zł   J. Kralski   Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizowanie zawodów i imprez sportowych"  Klub Sportowy "GRANIT" Kończewo
U.256.2015 20.03.2015 do 27.03.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 29.030,46 zł

 Ł. MAlinowski  Umowa na wykonanie usługi aktualizacji systemu referencyjnego i projektu Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Kobylnica (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)  LEHMANN + PARTNER POLSKA  Sp. z o.o.
U.162.2015  24.03.2015  5 miesięcy od dnia zawarcia umowy   Opłata za przyłączenie 203,84 zł netto Ł.Malinowski   Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie zewnętrzne Kobylnica ul. Stefczyka   ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk
 U.173.2015 24.03.2015   od 11.06.2015 do 10.06.2017 -  K. Węgrzyńska  Umowa użyczenia nieruchomości położonych w miejscowości Sycewice o pow. 3,60 ha w celu umożliwienia uprawiania wędkarstwa amatorskiego i wypoczynku nad zbiornikiem  Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk - Koło Sycewice
 U.134.2015  25.03.2015  Umowa zawarta na okres 5 lat  -----  K.Węgrzyńska  Umowa na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości celem postawienia tablic reklamowo-informacyjnych  SZAREK Wydawnictwo Reklama Słupsk
 U.167.2015  26.03.2015   termin wykonania całości zlecenia do dnia 30.04.2015 wynagrodzenie brutto 23.837,40 zł   K. Sikorska   Zlecenie na wykonanie 2 wiat drewnianych na cele rekreacyjne w m. Runowo Sławieńskie, Zagórki  Józef Kozłowski
U. 158.2015  27.03.2015 termin wykonania zlecenia do dnia 08.05.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 35.411,79 zł (netto 28.790,07 zł)   M.Rzepczyński  Zlecenie na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubuniu  PPHU GRAWIB Kobylnica
 U.164.2015 26.03.2015  3 miesiące od zawarcia umowy   rekompensata części kosztów utrzymania psa nie więcej niż 600 zł brutto  K. Lemańczyk  Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica  A.B.
 U.159.2015  27.03.2015  termin wykonania zlecenia do dnia 08.05.2015   wynagrodzenie ryczałtowe brutto 13.619,86zł (netto 11.073,06 zł)   M.Rzepczyński  Zlecenie na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego do pomieszczeń remizy strażackiej w Lubuniu   PPHU GRAWIB Kobylnica
 U.171.2015 27.03.2015   do 15.11.2016  kwota dotacji do 1.935.982,00 zł  M.Kowalko  Umowa o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica", w formie dotacji ze środków NFOŚiGW  NFOŚiGW Warszawa
 U.172.2015 27.03.2015 

 01.04.2015-  20.12.2019

 kwota pożyczki do 3.087.668,00 zł  M.Kowalko  Umowa o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica", w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW  NFOŚiGW  Warszawa
 U.188.2015  28.03.2015  od dnia 21.02.2015 do 10.12.2015  dotacja w wysokości 8.000 zł  J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Szkoła młodych mistrzów pływania"   Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy
 U.189.2015  28.03.2015  od dnia 15.03.2015 do 10.12.2015  dotacja w wysokości 11.500 zł   J.Kralski  Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Festyn Rodzinny rodziców i dzieci uczących się w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy"  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy
 U.168.2015 30.03.2015  termin wykonania ekspertyzy do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy   wynagrodzenie brutto 3.075,00 zł E. Makar   Umowa o wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej budynku przy ul. Kolejowej 3 w Kobylnicy  Pracownia Projektowa "PROZET" Słupsk
 U.178.2015  30.03.2015   do 31.12.2015  nie więcej niż 10.000 zł K.Lemańczyk   Umowa dot. elektronicznego znakowania psów (czipowanie) Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Gdańsk 
 U.183.2015  30.03.2015  bez zmian (po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od dnia 15.03.2015   do dnia 25.03.2015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 25.000zł)  W.Ziarkowska  Aneks Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy Nr 01665-6930-UM1143453/14 z dnia 11.09.2014 w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 -"Budowa stanicy rowerowej i miejsca wypoczynkowego w miejscowości Kwakowo - etap I - aneks dotyczy zmiany załącznika nr 1 do umowy tj. zestawienia rzeczowo - finansowego operacji  Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 U.161.2015  31.03.2015  termin wykonania zlecenia do dnia 03.04.2015   wynagrodzenie  brutto 7.544,23 zł A.Treder   Zlecenie na wykonanie roboty remontowej polegającej na naprawie uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego 2 kpl. przy ul. Kilińskiego w Kobylnicy  ELSANCO Słupsk
 U.190.2015  01.04.2015  od dnia 10.04.2015 do 09.04.2016  czynsz za dzierżawę wynosi 150,00 zł rocznie K. Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Widzino na cele rolne  J. B.
U.295.2015 01.04.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2018 czynsz za dzierżawę wynosi 80,00 zł rocznie K. Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele rolne  K. W.
 U.169.2015  01.04.2015   -  na poczet kosztów budowy poszczególnych elementów infrastruktury technicznej Gmina zobowiązuje się do zapłaty kwoty łącznej w wysokości 40.805,00 zł brutto  A.Tantała

Aneks Nr 1 do umowy określającej zasady i warunki oraz zakres obowiązków Stron związanych z przejęciem przez Gminę działek obręb Kobylnica z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej; - właściciele zobowiązują się do wykonania i uzgodnienia z Gminą koncepcji i dokumentacji projektowych

 
 P.H.U. PARTNER S.C.
U.170.2015   01.04.2015  do dnia 20.04.2015 179,90 zł brutto +17,00 zł koszt przesyłki   K.Lemańczyk Zlecenie na wykonanie i przesłanie pułapki żywołownej w ilości 1 szt. niezbędnej do realizacji "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kobylnica"   R-MAX S.C. Krzywe
 U.179.2015 07.04.2015   od 26.04.2015  do 13.09.2015 bezpłatne   E.Makar  Umowa użyczenia pomieszczenia gospodarczego przy ul. Głównej 20 w m. Kobylnica na przechowywanie klatek dla gołębi  Polski Związek Hodowli  Gołębi Pocztowych Okręg Pomorza Środkowego z siedzibą w Chojnicach
 U.203.2015  07.04.2015  od 07.04.2015 do 31.12.2015 Zwrot kosztów za jazdy lokalne nastąpi w formie miesięcznego ryczałtu  M. Gostomczyk Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - miesięczny limit przebiegu kilometrów  na jazdy lokalne 300 km  S.Z.
 U.175.2015 08.04.2015 

do 30.12.2015

 Gmina Kobylnica zapłaci Zleceniobiorcy kwotę 22.743,00 zł brutto  D.Klimowicz  Umowa podpisana z Miastem Słupsk,Gminą Słupsk a Spółką Salus na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2002 i 2001 r.   SALUS Sp.zo.o.
 U.180.2015 10.04.2015  do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy   rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia wynosi 600 zł brutto  K.Lemańczyk  Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica  J. G.
 U.198.2015  10.04.2015  bez zmian

 bez zmian (kwota brutto w wysokości 147.600,00 zł)


 M.Rzepczyński  Aneks Nr 3 do Umowy Nr GIF-IR.272U-1.23.2014 z dnia 11.08.2014 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn:"Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Kobylnica" oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetyowego LEMUR- energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz ze sprawowaniem funkcji  nadzoru autorskiego- zmiana zapisu § 9 ust 1  SIERGIEJ Studio Architektury Grzegorz Siergiej
U.471.2015 10.04.2015 bez zmian

bez zmian

J.Kralski Aneks nr 1 do umowy z dnia 10.04.2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "II Halowy Turniej Piłki Nożnej "Wielkanoc - Kobylnica 2015" - zmina załącznika do umowy Uczniowski Klub Sportowy "Byki" Słupsk
 U.176.2015 13.04.2015   od 07.04.2015 do 06.01.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 406,00 zł   K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej we Wrzącej o pow. 2,03 ha na cele rolne  B. M.
 U.177.2015 13.04.2015  od  01.04.2015 do 30.06.2015   czynsz za dzierżawę wynosi 225 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy   K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 1 m.kw na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy   Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "PARAFFIN" Słupsk
 U.195.2015  13.04.2015

 od 25.04.2015 do 24.04.2015 

 czynsz za dzierżawę wynosi 200 zł rocznie  K.Węgrzyńska  Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Kobylnicy o pow. 1 ha na cele rolne  J. P.
U.298.2015 13.04.2015

 od 13.04.2015 do 12.04.2018

 czynsz za dzierżawę wynosi 340 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonych w Słonowicach o pow. 1,70 ha na cele rolne A.S.
U.460.2015 13.04.2015

od 13.04.2015

Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej nie wyższej niż 250.000,00 zł Ł. Malinowski Umowa na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo Powiat Słupski
 U.191.2015  15.04.2015  do dnia 31.07.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 110.552,40 zł  Ł. Malinowski Umowa na roboty budowlane dot. budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Topolowej, Wrzosowej i Akacjowej w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej   Zakład Handlowo - Usługowy ELEKTROPROJEKT Czesław Kubicz
 U.192.2015  15.04.2015  do dnia 31.07.2015   wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 41.269,99 zł   Ł. Malinowski  Umowa na roboty budowlane dot. przebudowy oświetlenia drogowego na ulicy Krętej w Reblinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 PM-INSTAL
P. Budnik, M.Kołwzan 

 U.201.2015 15.04.2015  do dnia 24.04.2015 koszt zlecenia 9.519,71 zł brutto   Z.Lesiecki  Zlecenie na wykonanie  oznakowania pionowego  Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski
 U.202.2015 15.04.2015   do dnia 30.04.2015  koszt zlecenia  4.920,00 zł brutto  Z.Lesiecki  Zlecenie na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy odcinka sieci kanalizacji burzowej w Lubuniu  ELWOZ Miechucino
 U.181.2015 17.04.2015   od 20.04.2015 do 30.04.2016 wynagrodzenie brutto 172.132,78 zł   A.Treder  Umowa na usługę w zakresie opróżniania koszy ulicznych, parkowych i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na placach zabaw i rekreacji, w Parku Wiejskim w Kobylnicy i na posesji UG Kobylnica oraz całoroczne utrzymanie przystanków znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnych
Sp. z o.o.
 U.182.2015  20.04.2015   termin wykorzystania dotacji 31.12.2015  dotacja do kwoty 15.079,74 zł  W.Ziarkowska Umowa w sprawie udzielenia z budżetu Gminy dotacji celowej na wymianę tynków oraz odtworzenie zegara słonecznego na ścianie wieży kościoła filialnego w Zębowie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Sycewicach
U.321.2015 21.04.2015 od 21.04.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 3.790,00 brutto Ł.Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej C.K.W.
 U.184.2015  22.04.2015  bez zmian(wniosek należy złożyć w terminie od dnia 15.03.2015   do dnia 31.03.2015)  Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 63.816,00 zł  W.Ziarkowska   Aneks nr 2 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00404-6930-UM1130572/14  z dni a 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013- "Budowa placu zabaw w Bzowie" - zmiana dot. kwoty przyznanej pomocy    Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 U.185.2015  22.04.2015  bez zmian (Gmina zobowiązuje się złożyć  dokumenty w następujących terminach:     1. po zakończeniu realizacji całości operacji - terminie     od dnia 15.03.2015   do dnia 31.03.2015)  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości   95.170 zł)  W.Ziarkowska  Aneks Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00406-6930-UM1130576/14 z dnia 22.12.2014 z dnia 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata2007-2013 - "Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kwakowie - etap I" - zmiana załącznika nr 1 do umowy tj. zestawienia rzeczowo - finansowego operacji  Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 U.186.2015  22.04.2015  bez zmian (Gmina zobowiązuje się złożyć dokumenty w terminie  w terminie  od dnia 15.03.2015   do dnia 31.03.2015  bez zmian (Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 77.847 zł)  W.Ziarkowska  Aneks Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00405-6930-UM11305577/14 z dnia 22.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013- "Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Żelki - etap I" - zmiana załącznika nr 1 do umowy tj. zestawienia rzeczowo - finansowego operacji  Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 U.232.2015  22.04.2015  termin wykonania i protokolarnego wydania dokumentacji do dnia 29.05.2015r. wynagrodzenie brutto 25.830,00 zł   M. Rzepczyński Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach (Etap I); świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego  Firma Usługowa SJ-SYSTEM Słupsk
 U.187.2015 23.04.2015   termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.07.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 72.240,00 zł  K.Sikorska  Umowa na roboty budowlane dot. budowy parkingu i drogi dojazdowej w obrębie cmentarza parafialnego w Kobylnicy  Zakład Robót Drogowych "Liberto" Judyta Wosik
U.322.2015 23.04.2015 od 23.04.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 4.300,00 brutto Ł.Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej M.S.
U.506.2015 23.04.2015 bez zmian bez zmian D.Gomółka Aneks Nr 2 do um. sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014r. - oświetlenie budynków - dodano punkt poboru en.elektrycznej PGE Obrót S.A.
 U.220.2015  24.04.2015 od 18.05.2015 do 21.05.2015   8.000 zł brutto  G.Zaniewski Umowa o przeprowadzenie szkolenia dla czterech grup pracowników samorządowych   Personal System   Joanna Rajang
U.507.2015 25.05.2015 bez zmian bez zmian D.Gomółka Aneks Nr 3 do um. sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014 - oświetlenie budynków - zmiana numerów dla punktów poboru energii elekt. PGE Obrót S.A.
 U.199.2015 27.04.2015   od 27.04.2015 do 26.04.2016  czynsz za dzierżawę wynosi 420,00 zł rocznie K. Węgrzyńska   Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Słonowiczki  o pow. 2,06 ha na cele rolne  A. Nowodworski
 U.235.2015 27.04.2015   od dnia 27.04.2015 do 26.04.2016   czynsz za dzierżawę wynosi 50,00 zł rocznie  K.Węgrzyńska   Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewo  o pow. 0,1751 ha na cele rolne  J.S.
 U.200.2015  28.04.2015  02.05.2015  kwota 950,00 zł
brutto
 E.Rosiak  Umowa o dzieło na poprowadzenie wraz z oprawą muzyczną festynu "Majówka we Wrzącej"  T. O.
 U.204.2015  28.04.2015  rozliczenie w terminie 3 miesięcy  rekompensata części kosztów utrzymania zwierzęcia nie więcej niż 600 zł brutto  K. Lemańczyk  Umowa adopcyjna  psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica  I.H.
 U.193.2015  29.04.2015

Zad. Nr 1 do 31.07.2015 

Zad. Nr 2 do 30.06.2015 

Zad. Nr 3 do 31.07.2015

Zad. Nr 4 do 30.06.2015 

 Zad.Nr 1 31.394,11 brutto

Zad. Nr 2 23.198,23 brutto

Zad. Nr 3 23.937,98 brutto

Zad. Nr 4 53.922,87 brutto 

 M.Rzepczyński  Umowa o roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica (Zad. Nr 1), Widzino (Zad. Nr 2), Reblinko (Zad. Nr 3), Kuleszewo (Zad. Nr 4) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej   Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz
 U.194.2015  29.04.2015   Zad. Nr 5 do 30.06.2015 Zad. Nr 5 18.128,17 zł brutto   M. Rzepczyński  Umowa o roboty budowlane  dot. przebudowy przyłączy wodociągowych w Kczewie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zad. nr 5) Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX  
 U.206.2015  29.04.2015  od 01.05.2015 do 30.04.2018  czynsz + opłaty eksploatacyjne ryczałtowe wynoszą 43,52 zł   E. Makar  Umowa najmu lokalu socjalnego o pow. 36,9 m.kw. w Kwakowie  R.J.
 U.209.2015  29.04.2015

od 13.04.2015

do 12.04.2017

 


 bezpłatnie  K.Węgrzyńska  Umowa użyczenia nieruchomości części działki  o pow. 2 m.kw. położonej w m. Kobylnica oraz działki  o pow. 2. m.kw. położonej w m. Łosino w celu postawienia na nich czterech pojemników metalowych na odzież używaną  PCK Gdańsk
 U.218.2015 30.04.2015  od 01.05.2015 do 31.12.2015   wynagrodzenie brutto 550 zł  M. Gostomczyk  Umowa zlecenie na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w OSP Sycewice  A. K.
 U.196.2015 30.04.2015   -  -  Z.Lesiecki  Porozumienie rozwiązujące umowę z dnia 31.12.2013r. dot. wynajmu pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica z powodu wykorzystania maksymalnej wartości brutto zamówienia  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Kobylnicy
 U.197.2015  30.04.2015  od 30.04.2015 do 30.04.2017  490.770,00 zł brutto (netto 399.000,00 zł)  Z.Lesiecki  Umowa o zamówienie publiczne  na usługę dot. wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica w latach 2015-2017  Krężel Sp. z o.o.
 U.228.2015  04.05.2015   do dnia 15.05.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 41.574,00 zł  K.Sikorska  Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych fitness w miejscowościach Dobrzęcino, Ścięgnica, Zagórki, Kończewo  Józef Kozłowski Tychowo
U.229.2015   04.05.2015  do dnia 29.05.2015   wynagrodzenie ryczałtowe brutto 18.766,11 zł  K.Sikorska  Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w m. Płaszewo, Żelki  Józef Kozłowski Tychowo
 U.221.2015  05.05.2015  od 08.05.2015 do 07.05.2015  bezpłatnie  K. Węgrzyńska  Umowa użyczenia części nieruchomości rolnej położonej w m. Zbyszewo o pow. 16,84 ha - wody stojące  Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Słupsk
U.252.2015  05.05.2015  do dnia 15.05.2015  wynagrodzenie brutto 29.999,70 zł  Z.Lesiecki Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na odnowieniu i odtworzeniu oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową na drogach gminnych na terenie Gminy Kobylnica Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski Słupsk
U.323.2015 05.05.2015 od 05.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 3.030,00 zł  brutto Ł.Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej M.A.P.
U.240.2015  06.05.2015 do dnia 05.06.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 6.444,46 zł  K.Sikorska  Zlecenie na dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką na placu zabaw i rekreacji w bzowie P.H.U. BONA Zenon Zakrzewski
U.309.2015 08.05.2015 od dnia 08.05.2015 do dnia 07.05.2018 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 3.330,00 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonych w płaszewie na cele rolne Adam Tates
 U.222.2015  13.05.2015  od 13.05.2015 na czas nieokreślony  bezpłatne  K. Węgrzyńska  Umowa użyczenia nieruchomości położonej w Lubuniu o pow. użytkowej 215,66 m.kw. tj. pomieszczeń stanowiących świetlicę wiejską  Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy
U.324.2015 13.05.2015 od 13.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 6.500,00 brutto Ł. Malinowski

Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

 J.Z.
U.325.2015 13.05.2015 od 13.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 5570,00 żłbrutto  Ł. Malinowski

Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

 S.Z.
U.326.2015 13.05.2015 od 13.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 5570,00 zł  brutto  Ł. Malinowski

 Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

 J.Z.

M.Z.

U.244.2015  14.05.2015 do dnia 29.05.2015  12.482,04 zł brutto Ł. Malinowski Zlecenie na wykonanie badań gruntowo - wodnych niezbędnych do opracowania Koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę dróg gminnych stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Studniarstwo, Hydrogeologia i geotechnika "EL JOT" Słupsk
U.327.2015 14.05.2015 od 14.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 5570,00 zł  brutto Ł.Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej

E. F.

K.W.

 U.234.2015 15.05.2015  od 18.05.2015 do 30.06.2015   opłata zgodnie z obowiązującymi cennikami  A.Walawicz  Umowa na wykonanie usługi pocztowej - druk bezadresowy  Poczta Polska S.A.
 U.236.2015  15.05.2015  do 18.06.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 33.498,23  E.Makar  Umowa o roboty budowlane dot. remontu lokalu mieszkalnego w Widzinie  Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Wysocki
 U.237.2015  15.05.2015  do dnia 12.06.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 4.047,17  E. Makar  Umowa o roboty budowlane dot. remontu kominów murowanych na dachu budynku komunalnego w Płaszewie  GLAZBUD Słupsk
U.241.2015  15.05.2015 od dnia 16.05.2015 do dnia 30.11.2015 wynagodzenie w miesięczne wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę A.Treder Umowa dot. pielęgnacji zieleni w parku Wiejskim przy ul. Nad Śluzą w Kobylnicy FLOREX Słupsk
U.245.2015  15.05.2015 do dnia 29.05.2015 2.976,60 zł brutto  K. Sikorska  Zlecenie na wykonanie gabloty wraz z dostawą i montażem w m. Kobylnica ELSI Słupsk
 U.230.2015  18.05.2015  od 13.05.2015 do 30.12.2015  dotacja w wysokości 26.910,73 zł  J. Kralski  Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kuriera Sołeckiego"  Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica
 U.233.2015 18.05.2015   do dnia 29.05.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1260,36 zł  E.Makar  Zlecenie na wykonanie zasilania WLZ budynku mieszkalnego oraz uruchomienie instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielnicy z zabezpieczeniami w komunalnym lokalu mieszkalnym w Widzinie  Instalatorstwo, dozór i pomiary elektryczne Ireneusz Firmowski
U.472.2015 18.05.2015 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 13.02.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna. Ogólnopolski turniej Tańca Sportowego" - zmiana załącznikas nr do umowy PAKTAN Slupski Klub Tańca Sportowego
 U.231.2015  19.05.2015   do dnia 02.10.2015 wynagrodzenie wyliczone będzie w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto   D.Gomółka  Umowa dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica w 2015r.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACH SYSTEM Wiesław Kuśnierski
U.328.2015 20.05.2015 od 20.05.2015 do końca realizacji umowy wkład finansowy 4000,00 zł  brutto Ł.Malinowski Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy dróg gminnych (Osiedle Kwiatowe), polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego w technologii z kostki betonowej W.J.
U.246.2015 22.05.2015 do dnia 05.06.2015 1.574,40 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie gabloty, bez konstrukcji, bez montażu i transportu ELSI Słupsk
U.262.2015 25.05.2015 od 25.05.2015 do 24.05.2017 Wartości wzajemnych usług objętych umową w okresie 24 miesięcy, Strony określiły na kwotę 15.000 zł + 23% Vat Z.Lesiecki Umowa barterowa w której Agencja zobowiązuje się wykonania i montażu 33 tablic informacyjnych o nazwach przystanków w Gminie Kobylnica, demontaż starych tablic i odnowienie 2 słupów ogłoszeniowych Agencja Wydawniczo-Reklama -Doradztwo Wiesław Głodek
U.275.2017 26.05.2015 do dnia 31.07.2015 12.500,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy pętli autobusowej w miejscowości Kuleszewo wraz ze złożoniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę R. G.
U.238.2015  29.05.2015 3 m-ce na przedstawienie faktur potwierdzających poniesienie kosztów Adoptującemu przysługuje rekompensata części kosztów nie więcej niż 600 zł brutto K.Lemańczyk Umowa adopcyjna psa złapanego na terenie Gminy Kobylnica E. C.
U.247.2015 29.05.2015 do dnia 15.06.2015 bez zmian (wynagrodzenie brutto 25.830,00 zł) M.Rzepczyński  Aneks Nr 1 do umowy na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach (Etap I); świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego SJ-SYSTEM Słupsk
U.263.2015 29.05.2015 zmiana: rozliczenie do dnia 31.12.2015 bez zmian (dotacja 2.800,00 zł) M.Prezlata  Aneks Nr 1 do umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-51.S/277/2014 WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobylnica. Dotacja przeznaczona jest w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
U.239.2015 01.06.2015 od 04.06.2015 do 05.06.2015 bezpłatne używanie K.Węgrzyńska Umowa użyczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sycewice Pgr o pow. 10 m.kw. na cele organizacji festynu parafianego Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Sycewicach
U.248.2015 02.06.2015 rok 2015 i 2016 Gmina udzieli dotacji w wysokości corocznie 3.000 zł W.Stech Umowa partnerska na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2015 i 2016 Powiat Słupsk
U.242.2015 03.06.2015 do dnia 15.06.2015  wynagrodzenie brutto 680,00 zł W.Ziarkowska Zlecenie na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w parku Reblino Taja Natalia Mróz
U.243.2015 03.06.2015 do dnia 15.06.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 738,00 zł W.Ziarkowska Zlecenie na wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej w parku Reblino Szarek Wydawnictwo Reklama
U.250.2015 09.06.2015 od dnia 01.06.2015 do dnia 31.05.2017 wynagrodzenie płatne co miesiąc, wg stawki określonej w umowie A.Treder Umowa o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kobylnica ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

U.254.2015

10.06.2015 od dnia 10.06.2015 do dnia 31.08.2015 dotacja w  wysokości 22.000,00 zł J.Kralski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wakacje bez używek" Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
U.249.2015 12.06.2015 od dnia 15.06.2015 do 14.08.2015 czynsz za dzierżawę wynosi 20 zł + VAT za cały okres dzierżawy K. Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 2 m.kw. w Kobylnicy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (handel detaliczny i obwoźny) G.Ch.
U.255.2015 15.06.2015 do 20.06.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 21.848,42 zł

 Z.Lesiecki Umowa Nr GKM-KW.7021.RB-4.2015 o roboty budowlane dotyczące przebudowy zatoki autobusowej na drodze gminnej ulicy Sportowej w Sycewicach przy Zespole Szkół Samorządowych  Furges Sp. z o.o.
U.276.2017 15.06.2015 do 31.07.2015

13.500,00 zł brutto

A.Treder Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy ulicy Dębowej położonej na działce 1054/11, budowy zatoki autobusowej usytuowanej na ulicy Kalinowej położonej na działkach 1181, 1053/3, 1053/2 w m. Kobylnicawraz z dojazdami do drogi krajowej oraz złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę R. G.
U.251.2015 16.06.2015 do dnia 31.05.2017 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1.031.730,16 zł (netto 838.805,01 zł) Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane dot. budowy ulicy Chabrowej w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i Etap III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej KRĘŻEL Sp. z o.o.
U.253.2015 16.06.2015 do dnia 30.06.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 40.590,00 zł Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane dot. rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Rzecznej w Kobylnicy ELEKTROPROJEKT Czesław Kubicz
U.257.2015 16.06.2015 od dnia 16.06.2015 do 15.06.2018 czynsz za dzierżawę 50,00 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 24. m.kw. w Kobylnicy na cele rolne K.M.
U.264.2015 16.06.2015 od 16.06.2015 do 15.06.2018 czynsz za dzierżawę 50,00 zł rocznie K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 24. m.kw. w Kobylnicy na cele rolne J.H.
U.464.2015 16.06.2015 do dnia 30.08.2017 za odpłatne przejęcie urządzeń Gmina wypłaci kwotę do łącznej wysokości 96.192,00 zł, natomiast właściciele zapłacą na rzecz Gminy kwotę nie mniejszą niż 12.600 zł A.Tantała Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową dróg wewnętrznych i drógi dojazdowej (ul. Cisowa) stanowiącej dojazd  do budowanego osiedla mieszkaniowego; budową urządzeń odwodnienia odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg wewnętrznych i z drogi dojazdowej; budową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budowanego osiedla mieszkaniowego J.S.P.
U.260.2015 19.06.2015 do dnia 26.06.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 959,40 zł K.Sikorska Zlecenie na wykonanie drewnianej tablicy ogłoszeniowej z daszkiem w m. Zębowo PPHU CERBER
U.265.2015 19.06.2015 do dnia 03.07.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3.690,00 zł Ł. Malinowski

Zlecenie na wykonanie badań gruntowo-wodnych niezbędnych do opracowania Koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn. "Obwodnica południowa dla Miasta Słupska" we wsi Kobylnica

 "EL JOT" Słupsk
U.272.2015 19.06.2015 zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się do 30.06.2016 w tym zakończenie robót budowlanych do dnia 30.11.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1.849.899,96 zł Ł. Malinowski

 Umowa dot. budowy dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica
U.258.2015 22.06.2015 umowa ulega rozwiązaniu z dniem 30.06.2015 - K.Sikorska Porozumienie rozwiązujące umowę zawartą w dniu 10.03.2015 dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej w latach 2015-2017 Rejonowy Zarząd Inwestycji Słupsk.
U.259.2015 22.06.2015 od dnia 22.06.2015 do 21.08.2015 czynsz dzierżawny 20,00zł +23%VAT za cały okres obowiązywania dzierżawy  K. Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomosci o pow. 2 m.kw. w Kwakowie na cele związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej G.Ch.
U.296.2015 22.06.2015 od dnia 22.06.2015 do dnia 21.06.2018 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 180,00 zł   K. Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomosci o pow. 0,0889 ha w Luleminie na cele rolne A.F.
U.359.2015 22.06.2015 od dnia 22.06.2015 do dnia 21.06.2018

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 570,00 zł  

K. Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości  o pow. 1,7066 ha połozone w obrębie geodezyjnym Widzino na cele rolne  
U.268.2015 23.06.2015 do 30.06.2015 2.000 zł brutto M. Rzepczyński

Umowa dot. wykonania robót w celu utrzymania funkcji urządzeń wodnych - konserwacji gruntowej zbiorników wodnych na działkach nr 80/45 oraz 83 w m. Reblino; świadczenie na każde żądanie usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego

 A. R.
 U.267.2015  24.06.2015  od 29.06.2015 do 06.07.2015  wynagrodzenie w wysokości 40.000 zł +23%VAT  K.Węgrzyńska

Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 3,1937 ha położonej w m. Kwakowo w celu prowadzenia kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy pn. "Disco Hit Festiwal Kobylnica 2015"

 WORLD MEDIA CORPORATION Sp. z o.o. Iława
U.273.2015 24.06.2015 do 14.08.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 5.080,61 zł

M. Rzepczyński

 Umowa na roboty uzupełnające dot. budowy sieci wodociągowej w Kobylnicy (działka nr 640), stanowiącej połączenie sieci wodociągowej w Słupsku (ul. Kołobrzeska/ działka nr 1/86) z siecią wodociągową w Kobylnicy (ul. Prof . Poznańskiego / działka nr 634/2) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej


Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz
U.269.2015 25.06.2015 od 01.07.2015 do 30.06.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 6.150,00 zł G.Zaniewski

Aneks do umowy z dnia 18.08.2014 o świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy Kobylnica

 ELPOD Kancelaria Doradcy Podatkowego - Radcy Prawnego
U.266.2015 26.06.2015 od 01.07.2015 do 30.06.2018 Czynsz + opłaty (usługi kominiar.) 26,39 zł/m-c E.Makar

Umowa najmu lokalu socjalnego o pow. użytkowej 30,80 m.kw. w Sycewicach

 B.B.
U.330.2015 26.06.2015

od 20.07.2015 do 19.07.2018

 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 4.086,00 zł  K.Węgrzyńska

Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 10,43 ha położona w obrębie geodezyjnym Żelkówko 

 A.T.
U.335.2015 26.06.2015

od 01.09.2015 do 15.03.2018 

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 759,00 zł  K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 3,27 ha położona w obrębie geodezyjnym Kończewo

 K.K.
U.371.2015 26.06.2015

od dnia 26.06.2015 do dnia 25.06.2016

czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 1.500,00 zł za część użytkowaną rolniczo oraz 20,00 zł + 23% VAT za cześc działki wykorzystwaną na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  K.Węgrzyńska

Umowa dzierżawy nieruchomości  o powierzchni 7,40 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuleszewo na cele rolne (73980 m.kw.) i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( 20 m.kw.)

B.K.
U.261.2015 29.06.2015 od 01.06.2015 do 30.06.2015 kwota dofinansowania bez zmian (640.634,54) W.Ziarkowska

Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie NR 00624-6173-SW1101816/12/15 dot. Programu Operacyjnego "Zrónoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Realizacja operacji pt. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Lubuń" - zmiana terminu rozliczenia zadania

 Samorząd Województwa Pomorskiego
U.274.2015 30.06.2015 do dnia 14.07.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 8.110,83 zł E.Makar

 Umowa dot. remontu istniejącej łazienki w lokalu komunalnym Nr 5 zlokalizowanym w budynku Nr 5 w m. Kobylnica


 Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo-Budowlane Dariusz Pełka
U.287.2015 30.06.2015 bez zmian (do 31.12.2015r.) dotację celową zwiększa się do wysokości 294.000 zł A.Łabik

Aneks Nr 1 do  Umowy z dnia 19.01.2015r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 2015r.

Wojewoda Pomorski
U.413.2015 30.06.2015 do dnia 31.08.2015 Koszt całego projektu wynosi 2.427.950,00 zl
Całkowite wydatki kwalifikowane udziału Gminy Kobylnica wynoszą 174.640,00 zł
M.Prezlata

Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 02.04.2014r. dot. realizacji Projektu pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" 

Miasto Słupsk Powiat Słupski Gmina Miasto Ustka Gmina Słupsk Gmina Kobylnica Gmina Ustka  Gmina Dębnica Kaszubska


U.270.2015 01.07.2015 do dnia 30.10.2015 wynagrodzenie brutto 8.610,00 zł M.Rzepczyński

Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach, celem uzbrojenia terenów osiedla Za Stawem (Etap II); świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego


SJ-SYSTEM Słupsk
 U.271.2015 01.07.2015  do 17.07.2015   wynagrodzenie brutto 4.551,00 zł  M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach w obrębie ulic Tęczowej i Słupskiej; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds.przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego


 SJ-SYSTEM Słupsk
U.275.2015 01.07.2015 bez zmian (zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się do 30.06.2016 w tym zakończenie robót budowlanych do dnia 30.11.2015) bez zmian (1.849.899,96 zł brutto) Ł.Malinowski

Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 19.06.2015r. dot. budowy dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - zmiana dot. kierownika robót budowlanych


KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica
U.276.2015 02.07.2015 3 miesiące od podpisania umowy rekompensata w wysokości 600 zł K.Lemańczyk

 Umowa adopcyjna suki złapanej na terenie Gminy Kobylnica

A.S.
U.277.2015 02.07.2015 15.07.2015 czynsz za dzierżawę wynosi 1000 zł + 23% VAT K. Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy  nieruchomości komunalnych w Słonowiczach, Słonowicach i we Wrzącej na cele związane z prowadoną działalnością gospodarczą - budowa sieci i przyłącza światłowodowego


 AgaNet Agata Goleniewska
U.310.2015 02.07.2015 do dnia 31.08.2015 wynagrodzenie brutto 12.300,00 zł Ł. Malinowski

 Zlecenie na wykonanie dzieła w postaci inwentaryzacji zieleni niezbędnej do opracowania Koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn. "Obwodnica południowa dla Miasta Słupska"na obszarze Gminy Kobylnica


 USŁUGI INWESTYCYJNE "KNITTER" Karnieszewice
U.278.2015 03.07.2015 do 30.04.2016  

Wartość projektu 170.000,00 zł w tym Gmina wpłaci wkład w wysokości 25.500,00 zł

 K.Lemańczyk

Umowa współpracy w ramch projektu "Natura znów się o(d)płaca"


 Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu
U.284.2015 03.07.2015 wypłata dofinansowania nastapi do 15.08.2015  Pożyczka w wysokości 63.920,00 zł oraz dotacji do kwoty 38.350,00 zł  M.Prezlata

 Umowa dofinansowania na realizację zadania p.n. Energooszczędne oświetlenie drogowe w Kobylnicy

Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
U.297.2015 03.07.2015 od dnia 03.07.2015 do dnia 31.12.2015 czynsz za dzierżawę wynosi 450,00 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 1 m.kw. położonej w Kobylnicy na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Paraffin" Śłupsk
U.279.2015 07.07.2015 12 miesięcy 1800 zł + VAT G.Zaniewski

Umowa o świadczenie usługi NOR-STA Start 

Argevide Sp. z o.o. Gdańsk
U.288.2015 07.07.2015 Umowa obowiązuje od 01.01.2015 dotacja celowa w wysokości 15.033,00 zł A. Łabik

 Umowa w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"

Wojewoda Pomorski
U.465.2015 07.07.2015 do 30.06.2018 Gmina wypłaci Właścicielom kwotę do łącznej wysokości 365.022,00 zł A.Tantała

Aneks nr 1 do umowy  z dnia 18.03.2015 w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową drogi wewnętrznej i dróg gminnych stanowiących dojazd do budowania osiedla mieszkaniowego; budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi wewnętrznej i z dróg gminnych stanowiących dojazd o budowanego osiedla mieszkaniowego; budową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnetrznej i dróg gminnych stanowiących dojazd do budowanego osiedla mieszkaniowego

A.R. W.
U.258.2017 10.07.2015 25.07.2015 500 zł brutto E.Rosiak

Umowa na poprowadzenie wraz z oprawą muzyczną Festynu rodzinnego w Widzinie

A.N.
U.280.2015 16.07.2015 od dnia 16.07.2015 do dnia 31.12.2017 Wynagrodzenie brutto 93.332,40 zł Ł.Malinowski

 Umowa na świadczenie usług dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: sanitarnej, elektrycznej w latach 2015-2017 (Zadania Nr 1 - 2)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "UNO" Koszalin
U.285.2015 16.07.2015 do dnia 14.08.2015 wynagrodzenie brutto 32.964,00 zł A.Tantała

 Umowa dot. wykonania opisu w części dotyczącej Gminy Kobylnica niezbędnego do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie Koncepcji programowo przestrzennej służącej przygotowaniu programu pod nazwą ''Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi"


 Firma Usługowa "SJ-SYSTEM" Słupsk
U.281.2015 17.07.2015 termin zakończenia do dnia 14.10.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

Zad. 1 - 45.510,00 zł

Zad. 2- 204.180,00 zł

M.Rzepczyński

 Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy systemu wodociągowego w rejonie ulicy Drzymały (Zad.1) oraz przebudowy rowu odwadniającego w obrebie ulic Krzywej, Parkowej i Drzymały w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zad. 2)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych
Sp. z o.o. w Kobylnicy

U.282.2015 17.07.2015 bez zmian (do dnia 31.05.2017) bez zmian (wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1.031.730,16 zł ) Ł.Malinowski

 Aneks Nr 1 do umowy  zawartej w dniu 16.06.2015r. dot. budowy ulicy Chabrowej w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i Etap III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - powołanie inspektora nadzoru

 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica

U.283.2015 17.07.2015 bez zmian (zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się do 30.06.2016 w tym zakończenie robót budowlanych do dnia 30.11.2015) bez zmian (wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1.849.899,96 zł) Ł.Malinowski

 Aneks Nr 2 do umowy  zawartej w dniu 19.06.2015r. dot. budowy dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i III oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej- powołanie inspektora nadzoru

 Krężel Sp. z o.o. Kobylnica

U.290.2015 17.07.2015 zmiana ( do dnia 07.08.2015) bez zmian (wynagrodzenie brutto 4.551,00 zł) M.Rzepczyński

 Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 01.07.2015r. na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach w obrębie ulic Tęczowej i Słupskiej; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds.przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego

 "SJ-SYSTEM" Słupsk

U.317.2015 20.07.2015 do 31.03.2016 wynagrodzenie brutto 359.532,41 zł A.Tantała

 Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych wybudowanych na działkach mieszczących się na ul. Paderewskiego, Rumiankowej, Krokusowej, Rataja, Toskańskiej i urządzeń kanalizacji sanitarnych wybudowanych na działkach mieszczących się na ul. Głowackiego, Krzywej, Witosa, Paderewskiego, Rataja, Toskańskiej w miejscowości Kobylnica


 PHU PARTNER S.C. Kobylnica

U.318.2015 20.07.2015 - nieodpłatne przejęcie A.Tantała

 Umowa nieodpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnych wybudowanych na terenie miejscowości Kobylnica


 PHU PARTNER S.C. Kobylnica

U.336.2015 21.07.2015 dotacja zostanie wypłacona po podpisaniu protokołu kontroli dotacja do kwoty  85.200,00 zł Ł.Malinowski

 Umowa o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku

U.280.2017 21.07.2015 do dnia 15.10.2015 28.695,00 zł brutto Ł.Malinowski

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy drogi gminnej w centrum miejscowości Lulemino wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

R. G.


U.289.2015

22.07.2015  do 19.10.2015  wynagrodzenie ryczałtowe brutto 118.645,80 zł  M.Rzepczyński

 Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową w Sycewicach w rejonie ulic Kościelnej i Za Stawem wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1 - 2)


 K. G. Pomiłowo

 U.319.2015

23.07.2015 do 31.03.2016 wynagrodzenie brutto 155.766,54 zł A.Tantała

 Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji deszczowej wybudowanych na terenie miejscowości Kobylnica w obrębie budowanego osiedla domów mieszkalnych DOLCE VITA


 PHU PARTNER S.C. Kobylnica

 U.291.2015

23.07.2015  termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 31.08.2015  wynagrodzenie brutto 5.535,00 zł  K.Sikorska

 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych placu zabaw i rekreacji w Ścięgnicy; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego


 Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk

 U.292.2015

23.07.2015  termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 31.08.2015 wynagrodzenie brutto 5.535,00 zł  K.Sikorska

 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy istniejącego placu zabaw i rekreacji w Kończewie ul. Kolejowa; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego

 Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk

 U.293.2015

23.07.2015 termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 30.09.2015 wynagrodzenie brutto 4.305,00 zł  K.Sikorska

 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy istniejącego placu zabaw i rekreacji w m. Płaszewo; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego

 Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk

 U.294.2015

23.07.2015 termin wykonania i protokolarnego wydania Dokumentacji do dnia 30.09.2015 wynagrodzenie brutto 4.920,00 zł  K.Sikorska

 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy istniejącego placu zabaw i rekreacji w m. Dobrzęcino; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego

 Usługi Projektowe Wojciech Podruczny Słupsk

 U.354.2015

23.07.2015 do dnia 30.09.2015 4.920,00 zł brutto K.Sikorska

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy istniejącego placu zabaw i rekreacji w miejscowości Zagórki; świadczenie na każde żądanie usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych


 Usługi Projektowe Wojciech Podruczny

 U.316.2015

27.07.2015 do dnia 31.07.2015 wynagrodzenie brutto 12.474,00 zł E.Makar

 Zlecenie na wykonanie prac zwiącanych z usunięciem barszczu Sosnowskiego rosnącego na terenie Gminy Kobylnica

 FLOREX Sp. z o.o. Słupsk

 U.299.2015

29.07.2015 wypłata kwoty dotacji nastąpi po złożeniu przez Gminę oświadczenia dotacja w wysokości 19.070,00 zł; D.Gomółka

 Umowa na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobylnica - edycja 2015"

Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 U.331.2015

30.07.2015 do dnia 25.08.2015 kwota brutto 5.848,65 zł A.Treder

 Zlecenie na dostawę wiaty przystankowej szklano - metalowej ORION szt. 1 wraz z jej montażem w m. Kobylnica przy ul. Kalinowej

 BUDOTECHNIKA Pilchowice

 U.302.2015

03.08.2015 do dnia 25.08.2015 wynagrodzenie brutto 5.368,95 zł K.Sikorska

 Zlecenie na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Bzowo

 AVIS Lublin

 U.303.2015

03.08.2015 do dnia 25.08.2015 wynagrodzenie brutto 6.752,70 zł K.Sikorska

 Zlecenie na dostawę i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Kończewo

 AVIS Lublin

 U.304.2015

03.08.2015 do dnia 25.08.2015 wynagrodzenie brutto 3.874,50 zł K.Sikorska

 Zlecenie na naprawę urządzenia - stożka na placu zabaw m. Sycewice

 AVIS Lublin

U.419.2015

03.08.2015 do 31.12.2015 opłata za przyłączenie wynosi 87,36 zł netto Ł.Malinowski

Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe Widzino

ENERGA_OPERATOR S.A.

 U.301.2015

05.08.2015 20.08.2015 Czynsz za dzierżawę wynosi 200 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości połozonej w Kończewie o pow. 20 m.kw. na cele budowy przyłącza wodociągowego

 M.Z.

U.278.2015

05.08.2015  od 05.08.2015 do 31.08.2015 8000,00 zł brutto Z.Lesiecki

Umowa na opracowanie kompleksowej inwentaryzacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kobylnica

K. S.

 U.308.2015

06.08.2015 do dnia 13.08.2015 3.138,93 zł brutto E.Makar

 Zlecenie na demontaż uszkodzonych okien połaciowych i montaż nowych okien na budynku socjalnym w Kwakowie

 Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Wysocki

 U.305.2015

07.08.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2017 wynagrodzenie brutto 582.405,00 zł Z.Lesiecki

Umowa na sukcesywną dostawę betonu towarowego na modernizację nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2015-2017 wraz z transportem i rozładunkiem


 NORDBETON Sp.z o.o.

 U.300.2015

07.08.2015 do 29.01.2016 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 73.655,60 zł M.Rzepczyński

 Umowa na roboty budowlane dot.  budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica ul. Zielona, ul. Rzeczna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

 Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz Cetyń

 U.306.2015

10.08.2015 do dnia 31.08.2016 wynagrodzenie brutto 2.091.000,00 zł Ł.Malinowski

 Umowa  na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych
Sp. z o.o. w Kobylnicy

U.446.2015

12.08.2015 do dnia 30.09.2015 bez zmian A.Tantała

Aneks Nr 1 do umowy dot. wykonania opisu w części dotyczącej Gminy Kobylnica  na wykonanie Koncepcji programowo przestrzennej służącej przygotowaniu programu pod nazwą ''Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi"

 Firma Usługowa SJ-SYSTEM Słupsk

U.289.2017

12.08.2015 do dnia 31.12.2017 odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności za kwotę nie większą niż 32.500,00 zł brutto A.Treder

Umowa przyłączeniowa  określająca zakres obowiązku Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach

A.P. - B.

 U.307.2015

13.08.2015 do dnia 30.09.2015 wynagrodzenie brutto 15.396,17 zł M.Rzepczyński

Umowa na roboty uzupełnające dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy, Bolesławicach i Kuleszewie na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej


 Firma Usługowo - Handlowa Czesław Łukasiewicz Cetyń

 U.337.2015

13.08.2015 od dnia 13.08.2015 do dnia 12.08.2018 czynsz wynosi rocznie 4.526,00 zł K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 15,63 m.kw. położonej m. Żelkówko na cele rolne

 A.W.

 U.311.2015

14.08.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2018 wynagrodzenie brutto 114.891,84 zł E.Makar

 Umowa na usługę dot. konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica


 Cofely EC Serwis Sp. z o.o. Słupsk

 U.315.2015

14.08.2015 do dnia 28.08.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 123,00 zł M.Prezlata

 Zlecenie na wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie drogowe w Kobylnicy"

 Szarek Wydawnictwa Reklama  Słupsk

 U.332.2015

14.08.2015 do dnia 10/09/2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 6.985,00 zł K.Sikorska

 Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na montażu linii kablowej NN oraz montaż rozdzielni wolnostojącej i oświetlenie wiaty w m. Wrząca

 ELEKTROPROJEKT Słupsk

 U.334.2015

14.08.2015 do dnia 31.08.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 22.755,00 zł Ł. Malinowski

 Umowa o roboty uzupełnające dot. budowy drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

 EUROLEDLIGHTING Słupsk

 U.355.2015

15.08.2015 do dnia 31.08.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 12.490,10 zł Z.Lesiecki

 Umowa na roboty budowlane dot. budowy peronu przy zatoce autobusowej zlokalizowanej na ulicy Kalinowej w Kobylnicy


 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp.z o.o. w Kobylnicy

 U.312.2015

18.08.2015  

umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do jej wykonania

 

Wynagrodzenie uzależnione od wykonywanych usług

 I.Hubert

 Umowa o świadczenie usług prawnych - doradztwo prawne w zakresie oceny zgodności z Konstytucją uregulowań ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

 Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bazylczuk -"BZK Legal & Tax" Warszawa

 U.313.2015

18.08.2015 do dnia 18.11.2015

Zad. Nr 2 - 68.880,00 zł brutto

Zad. Nr 3 - 39.360,00 zł brutto

M.Rzepczyński

Umowa na usługę dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego" (Zadanie Nr 2 - w budynku sali gimnastycznej w Słonowicach i sali gminastycznej w Kończewie i Zadanie Nr 3 - w budynku archiwum Urzędu Gminy w Kobylnicy i budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy)Zakład Innowacyjny

Technik Energetycznych

„PROMAT” Sp.z o. o

Chwaszczyno


 U.314.2015

24.08.2015  do 24.11.2015  

Zad. Nr 1: 134.070,00 zł brutto

M.Rzepczyński

 Umowa na usługę dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego" (Zadanie Nr 1) - Świetlice wiejskie w Bolesławicach, Kczewie, Kruszynie, Luleminie, Widzinie, Sycewicach


 ENEPROJEKT Adam Dziamski Poznań

 U.338.2015

24.08.2015 od 01.09.2015 do 31.12.2016 czynsz za m-c wynosi 29,34 oraz należny podatek VAT E.Makar

 Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 14,67 m.kw. zlokalizowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy przy ul. Głównej 54a

 Gabinet Fizjoterapii i Osteopatii

Ewa Furssewicz

 U.346.2015

24.08.2015 do dnia 15.09.2015 brutto 48.708,00 zł A.Treder

 Umowa o roboty budowlane dot. budowy drogowego oświetlenia solarno - hybrydowego na terenie Gminy Kobylnica

 EUROLEDLIGHTING Sp. z o.o.

 U.347.2015

24.08.2015 do dnia 15.09.2015 brutto 23.431,50 zł A.Treder

 Umowa o roboty budowlane dot. naprawy drogowego oświetlenia solarno - hybrydowego na terenie Gminy Kobylnica

 EUROLEDLIGHTING Sp. z o.o.

 U.329.2015

25.08.2015 do 30.09.2015 brutto 72.324,00 zł Ł.Malinowski

 Umowa dot. rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Malwowej i Konwaliowej w Kobylnicy

 ELEKTROPROJEKT Słupsk

 U.333.2015

25.08.2015 do dnia 02.09.2015 brutto 9.348,00 zł A.Treder

Zlecenie na dostawę pomp KADOR wraz z odsprzętem do m. Kobylnica 

 REMO-POMP Zakład Ślusarsko-Elektromechaniczny Kobylnica

 U.356.2015

25.08.2015 do dnia 04.09.2015 brutto 51.340,67 zł Z.Lesiecki

Umowa o roboty budowlane dotyczące utwardzenia miejsc parkingowych przy ulicy Szkolnej w Sycewicach przy Zespole Szkół Samorządowych


 FURGES Sp. z o.o.

U.381.2015

27.08.2015 stypendium zostaje przyznane na okres trwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej pod warunkiem ukończenia każdego semestru  ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania  200 zł miesięcznie I.Bekiesza

 Umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami uczennicy E. T.j w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gimnazjalnych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

A.N.T.

U.382.2015

27.08.2015 stypendium zostaje przyznane na okres trwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej pod warunkiem ukończenia każdego semestru  ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania 200 zł miesięcznie I.Bekiesza

Umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami ucznia G.B. w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gimnazjalnych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

E.M.B.

U.383.2015

27.08.2015 stypendium zostaje przyznane na okres trwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej pod warunkiem ukończenia każdego semestru  ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania 250 zł miesięcznie I.Bekiesza

Umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica a rodzicami uczennicy I.T.  w celu przekazania przyznanego stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gimnazjalnych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

H.A.T.

U.411.2015

27.08.2015 od dnia 27.08.2015 do dnia 26.08.2018 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 705,00 zł K.Węgrzyńska

Umowa dzierżawy  nieruchomości oznaczonych jako działka nr 308/1 o pow. 2,35 ha położona w obrębie geodezyjnym Widzino na cele rolne

J.G.

 U.357.2015

28.08.2015 od dnia 28.08.2015 do dnia 27.08.2018 czynsz za dzierżawę wynosi 300 zł za część rolniczą; 1.000,00 zł + 23%Vat za część związaną z prowadzoną działanością  K.Węgrzyńska

Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 1,0102 ha położona w obrębie geodezyjnym Lubuń na cele rolne o pow. 0,9102 ha i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 0,1 ha

 A. T.

 U.339.2015

31.08.2015 jeden dzień przypadający między 01.09.2015 a 07.09.2015 czynsz za dzierżawę wynosi 200 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości komunalnych położonych w Kobylnicy o łącznej pow. 20 m.kw. na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - budowa linii kablowej dla zasilania tablicy informacji pasażerskiej

 Trafic Zakład Usług Inżynierskich Zbigniew Sobolewski

 U.340.2015

31.08.2015 - - K.Węgrzyńska

Porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 18.03.2015 i z dnia 29.01.2015 zawartych między Gmina Kobylnicą a Panem Robertem Górą na Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Gdańsku


 Robert Góra

Pomorski Oddział Okręgowy PCK

U.384.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 260,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica   I.Bekiesza  Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Słupsku  Miasto Słupsk

U.385.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 488,73 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica  I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Słupsku Miasto Słupsk

U.387.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 618,94 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Słupsku Miasto Słupsk

U.388.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 514,83 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku Miasto Słupsk

U.389.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 748,72 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku Miasto Słupsk

U.390.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 654,24 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Słupsku Miasto Słupsk

U.391.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 619,95 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku Miasto Słupsk

U.392.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 650,17 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku Miasto Słupsk

U.393.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 595,77 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Słupsku Miasto Słupsk

U.394.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 1.473,96 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku Miasto Słupsk

U.395.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 584,59 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku Miasto Słupsk

U.396.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 570,28 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku Miasto Słupsk
U.397.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 563,60 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku Miasto Słupsk
U.398.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 559,25 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Miasto Słupsk
U.399.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 615,10 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku Miasto Słupsk
U.400.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 604,74 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku Miasto Słupsk
U.401.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 577,52 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Słupsku Miasto Słupsk

U.402.2015

04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 551,09 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku Miasto Słupsk

U.403.2015


04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 613,44 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku Miasto Słupsk
U.404.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 609,89 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 31 w Słupsku Miasto Słupsk
U.405.2015 04.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kobylnica będzie przekazywać Miastu Słupsk dotację w wysokości 755,82 zł za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Słupsku Miasto Słupsk

U.360.2015

07.09.2015 umowa na czas nieoznaczony Gmina zobowiązana jest dokonać zapłaty należności za wodę pobraną do celów p.poż (iloczyn m3 pobranej wody oraz ceny 1 m3 wody pobranej do celów p.poz.), Gmina zobowiązuje się do zwrotu Przedsiębiorstwu kosztów przeglądów oraz wymiany hydrantów koszt ( 100 zł)  A.Treder

Umowa w sprawie dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe

Wodociągi Słupsk

U.386.2015

07.09.2015

od dnia 01.09.2015 do dnia 31.12.2015

Gmina Kobylnica będzie przekazywać Gminie Słupsk dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kobylnica I.Bekiesza

Porozumienie  w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego  dzieci  z terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Słupsk

Gmina Słupsk

 U.353.2015

10.09.2015 do 17.09.2015

7.919,97 zł brutto

 A.Treder

 Zlecenie na wykonanie usługi przebudowy ogrodzenia przęslowego panelowego wraz z bramą i furtką na placu zabaw i rekreacji zlokalizowanym w m. Sierakowo


 BONA Zenon Zakrzewski

U.406.2015

11.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016

Miasto Słupsk będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Słupsk

I.Bekiesza

Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica

Miasto Słupsk

U.407.2015 11.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Słupsk będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Słupsk I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Słupsk
U.408.2015 11.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Postomino będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Postomino I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Postomino
U.409.2015 11.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Kępice będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kępice I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Kępice
U.410.2015 11.09.2015 od dnia 01.09.2015 do dnia 31.08.2016 Gmina Damnica będzie przekazywać Gminie Kobylnica dotację w wysokości 629,66 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Damnica I.Bekiesza Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica Gmina Damnica

 U.342.2015

14.09.2015 bez zmian bez zmian M.Prezlata

 Aneks Nr 1 do umowy WFOŚ/PD/25/2015 z dnia 03.07.2015 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Energooszczędne oświetlenie drogowe w Kobylnicy" - zmiana załącznika nr 1 do umowy

 WFOŚiGW w Gdańsku

 U.341.2015

 16.09.2015  -  -  K.Węgrzyńska

 Porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 19.12.2014 zawartej między Gminą Kobylnica a Panem Dariuszem Szewczyk na Pana Mariusza Szewczyk

 D. Sz.

 M. Sz.

 U.343.2015

 17.09.2015 do dnia 15.09.2015   kwota brutto 7940,40 zł  E.Makar

 Zlecenie na wykonanie deratyzaji w komunalnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej oraz w należących do nich budynkach gospodarczych

 Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Bąba

 U.344.2015

17.09.2015

od 01.01.2016 do 31.12.2017

wyngrodzenie umowne wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę  D.Gomółka

 Umowa na świadczenie usługi dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2016-2017

 PGK Sp. z o.o. Słupsk

 U.348.2015

17.09.2015

do dnia 30.11.2015 

12.915,00 zł brutto M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach w obrębie ulic Wiązowej, Wspólnej, Leśnej i Słupskiej; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego


 SJ-SYSTEM Słupsk

 U.349.2015

18.09.2015

 do dnia 30.11.2015

7.626,00 zł brutto M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach, w obrębie ulicy Słupskiej; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego

 SJ-SYSTEM Słupsk

 U.350.2015

18.09.2015

do dnia  30.11.2015

10.086,00 zł brutto M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego

 SJ-SYSTEM Słupsk

 U.351.2015

18.09.2015

 do dnia 30.11.2015

4.305,00 zł brutto M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy, w obrębie ulicy Widzińskiej; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego

 SJ-SYSTEM Słupsk

 U.358.2015

18.09.2015

 do dnia 30.11.2015

2.706,00 zł brutto M.Rzepczyński

 Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Zębowie; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego.


 EFEKT Pracownia Projektowo - Realizacyjna Ustka

 U.345.2015

22.09.2015

 do dnia 30.09.2015

5.200,44 zł brutto  Ł.Malinowski

 Zlecenie na wykonanie projektu organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Słupskiej i ulicy Brzozowej w Bolesławicach, niezbędnego do realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania azylu przejścia dla pieszych

 AMW Biuro Projektów Słupsk

U.376.2015

02.10.2015

od dnia 05.10.2015 na czas nieozanczony

czynsz + opłaty= 187,20 zł/m-c E.Makar

Umowa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego o pow. 48 m.kw. w Sycewicach

S.G.

U.352.2015

05.10.2015

 1 dzień - 12.10.2015

 czynsz za dzierżawę  300 zł + 23% VAT  K.Węgrzyńska

 Umowa dzierżawy nieruchomości komunalnych położonych w Kwakowie o pow. 30 m.kw. na cele związne z prowadzoną działalnością gospodarczą - budowa przyłącza kablowego


 "KUJAWIAK" Henryk Hajduk

U.370.2015

05.10.2015

do dnia 12.10.2015

 kwota brutto 2.484,00 zł  E.Makar

Zlecenie na wykonaniu prac budowlanych polegających na uszczelnianu rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym w Widzinie przy ul. Krzywej 6 oraz wykonanie robót budowlanych na dachu budynku mieszkalnego w Sycewicach przy ul. Sportowej 5

GLAZBUD Zakład Remontowo - Budowlany

U.377.2015

05.10.2015

od dnia 05.10.2015

miesięczne oplaty z tytułu konserwacji i bieżacego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. 114,79 zł brutto  E.Makar

Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 31.12.2014 najmu komunalnego lokalu użytkowego -  o pow. użytkowej 294,57 m.kw., składającego się z gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń przynależnych, korytarzy, zlokalizowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Słonowice nr 12, na cele związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności gospodarczej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej E. Bińczak

U.421.2015

06.10.2015

do dnia 30.10.2015

12.177,00 zł brutto Ł.Malinowski

Umowa dot. budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kolejowej w Widzinie

ELPIR Piotr Dłużak

U.426.2015

06.10.2015

do dnia 30.10.2015

3.690,00 zł brutto Ł.Malinowski

Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Stanisława Kądzieli 

P.H.U. Szymon Jakima Słupsk

U.440.2015

06.10.2015

do dnia 30.11.2015

27.429,00 zł brutto Ł.Malinowski

Umowa na usługi projektowe dot. budowy drogi gminnej - ulicy Wiatracznej w Łosinie

"WIE-DROGI" Słupsk

U.361.2015

09.10.2015

Zad.1 - do 14.10.2015

Zad.2 - do 30.09.2016

bez zmian M.Rzepczyński

Aneks nr 1 do umowy  zawartej w dniu 17.07.2015 dot. robót budowlanych przebudowy systemu wodociągowego w rejonie ul. Drzymały (Zad.1) oraz przebudowy rowu odwadniającego w obrębie ulic Krzywej, Parkowej i Drzymały w Kobylnicy (Zad.2)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica 

U.416.2015

12.10.2015

do dnia 30.10.2015

59.730,01 zł brutto Z.Lesiecki

Umowa o roboty budowlane dotyczące wykonania nakładki bitumicznej o grubości 6 cm na drodze gminnej ulicy Młyńskiej w Kobylnicy o dł. 181 m, szerokości 5,5 m

AWAP Sp.z o.o

U.491.2015

12.10.2015

bez zmian

bez zmian W.Ziarkowska

Aneks Nr 1 do umowy z dnia 27.03.2015 o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

NFOŚiGW

U.492.2015 12.10.2015 bez zmian bez zmian W.Ziarkowska Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 27.03.2015 o dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica" w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW NFOŚiGW

U.378.2015

14.10.2015

do dnia  30.10.2015r.

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 9.940,70 zł Ł. Malinowski

Umowa o roboty uzupełniające dot.przebudowy ulicy Polnej w Sycewicach - Etap I wraz z wykonaniem inwetaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Firma Usługowo - Budowlana Witold Cygert

U.362.2015 15.10.2015 8 miesięcy 35.000,00 zł brutto I.Mieczkowska Umowa  na opracowanie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicami Szczecińską, Prof. Poznańskiego i Kilińskiego w Kobylnicy  Biuro Projektowe "STRADA" Słupsk

U.363.2015

15.10.2015

8 miesięcy

18.000,00 zł brutto I.Mieczkowska

Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę nr 157 obręb Płaszewo 

Biuro Projektowe "STRADA" Słupsk

U.364.2015

15.10.2015

8 miesięcy

18.000,00 zł brutto I.Mieczkowska

Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru obejmującego działki nr 195/22, 195/33, 622 i 623 oraz części działek nr 625 i 151/10

Biuro Projektowe "STRADA" Słupsk

U.372.2015

15.10.2015

do dnia 31.12.2015

INVEST HOUSE (Partner) przeznaczy środki finansowe w wysokości 25.000 zł A.Tantała

Umowa w sprawie wspólnego finansowania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn."Budowa drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej", obejmującego m.in. budowę 20 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Stefczyka z dojściem od strony ul. Głowackiego

INVEST HOUSE Łukasz Chróścicki Słupsk

U.373.2015 15.10.2015 do dnia 29.02.2016 IINVEST HOUSE przeniesie odpłatnie na rzecz Gminy prawa własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami i do wybudowanego odcinka drogi ulicy Głowackiego (prawa do nakładów) A.Tantała Umowa w sprawie określenia zasad i warunków oraz zakresu obowiązków Stron związanych z budową urządzeń kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na działkach nr 67/2, 67/3, 67/4 położonych przy ul. Glowackiego INVEST HOUSE Łukasz Chróścicki Słupsk

U.369.2015

16.10.2015

do 31.10.2016

Zad.3 - 43.050,00 zł

Zad.5 - 28.000,00 zł

A. Tantała

Umowa o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 4)

B&B Jan Burglin

U.442.2015

16.10.2015

do dnia 30.11.2015

18.696,00 zł brutto

Ł.Malinowski

Umowa na usługi projektowe dot. przebudowy dróg gminnych - ulic Nowej i Krętej w Reblinie

"WIE-DROGI" Słupsk

U.366.2015

21.10.2015

do dnia 30.10.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 40.626,30 zł Ł.Malinowski

Umowa na  roboty uzupełniające dot. budowy ulicy Chabrowej w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Krężel Sp. z o.o.

U.418.2015

22.10.2015

do dnia 30.10.2015

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 16.500,00 zł Ł.Malinowski

Umowa dot. budowy azylu przejścia dla pieszych w obrębie ulic Słupskiej i Brzozowej w Bolesławicach

Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Słupsk

U.367.2015

23.10.2015

do dnia 10.01.2016

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 330.980,81 zł Ł.Malinowski

Umowa na  roboty budowlane dot. modernizacji drogi gminnej Nr 114047 G Żelki - Żelkówko wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - Etap I

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS"

U.368.2015

23.10.2015

do dnia 31.10.2016

wynagrodzenie ryczałtowe brutto 60.639,00 zł A.Tantała

Umowa o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 4)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "AKVO" Wrocław

 U.374.2015

23.10.2015  do dnia 31.10.2016  Zad.1 - 78.720,73 zł brutto 
Zad.2 - 57.687,00 brutto  
 M.Rzepczyński  Umowa o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2)  EcoTech Sp. z o.o.

U.375.2015

27.10.2015 termin wykonania i protokolarnego odbioru Dokumentacji do dnia 15.01.2016 47.970,00 zł brutto M.Rzepczyński Umowa na usługę dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylnicy położonego przy ul. Kolejowej 3 na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji  Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT"

U.379.2015

27.10.2015 termin wykonania dokumentacji do 15.12.2015 5.535,00 zł brutto K.Sikorska Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz zbudową infrastruktury technicznej w m. Kruszyna (działka nr 241) na terenie gminy Kobylnica; świadczenie na każde żądanie usług biegłego; sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych  

Usługi Projektowe

Wojciech Podruczny

U.415.2015

29.10.2015 2015-2016 Łączna wysokość kosztów związanych z opracowaniem Koncepcji nie powinna  przekroczyć 1.338.507,49 zł (Gmina Kobylnica 262.181,88 zł brutto) M.Prezlata Porozumienie w sprawie opracowania koncepcji programowo - przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu programu pod nazwą 'Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska"

Miasto Słupsk Gmina Słupsk Gmina Kobylnica, Miasto Ustka


U.427.2015

30.10.2015 bez zmian bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Stanisława Kądzieli 

P.H.U. Szymon Jakima Słupsk

U.455.2015

30.10.2015 do dnia 13.11.2015 7.902,52 zł brutto Ł. Malinowski Zlecenie na wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy chodnika w obrębie skrzyżowania ulic Śłupskiej i Brzozowej w Bolesławicach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Kobylnica

U.417.2015

02.11.2015 do 30.11.2015 15.498,00 zł brutto M.Rzepczyński  Umowa na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy w istniejącym pasie drogowym ul. Konwaliowej i planowanych pasach drogowych; świadczenie na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia; sprawowania nadzoru autorskiego  SJ SYSTEM Słupsk

U.509.2015

02.11.2015 do dnia 08.12.2015 6.300,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Zębowie A.K.
U.510.2015 02.11.2015 do dnia 04.12.2015 2.450,00 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kolejowej w Widzinie A.K.

U.412.2015

03.11.2015 do dnia 30.11.2015 Zad. Nr 1 - 42.452,00 zł brutto 
Zad. Nr 2 - 7.648,21 zł brutto 
 M.Rzepczyński Umowa na roboty budowlane  dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica i Lulemino wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2)

Firma Usługowo-Handlowa Czesław Łukasiewicz

U.450.2015

04.11.2015 - nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej A.Treder Umowa przyłączeniowa, której przedmiotem jest określenie zakresu obowiazków stron umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach

M.P.

U.425.2015

05.11.2015 do 20.11.2015 2.275,50 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na świadczenie usług biegłego w postępowaniu dotyczącym zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elelktrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorocznych na terenie Gminy Kobylnica

Plan 2001 Katarzyna świdzińska

U.414.2015

06.11.2015 do dnia 30.11.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 50.931,48 zł Ł.Malinowski Umowa dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Maszkowo wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

ELEKTROPROJEKT Zakład Handlowo - Usługowy

U.428.2015

09.11.2015 bez zmian bez zmian K.Sikorska Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 09.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2) - zmiana przestawicieli do kontaktu w sprawi niniejszej umowy

Ecotech Sp.z o.o. Wiślina

U.454.2015

09.11.2015 termin wykonania zadania 15.02.2016 szacunkowa wartość realizacji zadania 57.000,00 zł P.Korsak Umowa w sprawie określenia zasad współpracy Stron przy realizacji przez Powiat Slupski opracowania aktualizacji "Planu zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego"

Powiat Słupsk Miasto Słupsk Gmina Słupsk Miasto Ustka   Gmina Ustka   Gmina Kobylnica Gmina Damnica Gmina Dębnica Kaszubska     Gmina Smołdzino Gmina Glówczyce Gmina Kępice Gmina Potęgowo

U.420.2015

12.11.2015 do dnia 30.11.2015 9.000 zł brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Kończewo

ELEKTROPROJEKT Zakład Handlowo - Usługowy

U.422.2015

12.11.2015 do dnia 30.11.2015 14.792,16 zł brutto Z.Lesiecki Umowa o roboty budowlane dotyczące budowy zatoki postojowej dla autobusów przy drodze gminnej - ul. Szczecińska w Kobylnicy

FURGES Sp. z o.o.

U.423.2015

16.11.2015 do 15.12.2015 9.091,09 zł brutto A.Treder Umowa o wykonanie robot zduńskich w komunalnym lokalu mieszkalnym w m. Widzino

ZDUNMAX Zakład Remontowo - Budowlany

U.493.2015

17.11.2015

od 19.11.2015    do 18.11.2015

czynsz za dzierżawę wynosi miesięcznie 18,00 zł + 23% VAT K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej we Wrzącej o pow. 12 m.kw. na cele urządzenia miejsca do składowania opału

I. Sz.

U.494.2015 17.11.2015 od 17.11.2015 do 16.11.2017 czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 100 zł K.Węgrzyńska Umowa dzierżawy nieruchomości położonej we Wrzącej o pow. 0,44 ha na cele rolne M.Z.

U.448.2015

16.11.2015 - - A.Treder Umowa przyłączeniowa, której przedmiotem jest określenie zakresu obowiazków stron umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach

A.O.

U.449.2015

16.11.2015 do dnia 31.12.2017 odpłatne przeniesienie prawa wlasności urządzenia wodociągowego, nie więcej niż 16.825,00 zł A.Treder Umowa przyłączeniowa, której przedmiotem jest określenie zakresu obowiazków stron umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej w Zębowie

K.N.

U.424.2015

20.11.2015 2016-2018 koszty postępowania ponosi Gmina Kobylnica K.Sikorska Porozumienie o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest dostawa materiałów pędnych oraz dostawa oleju opałowego lekkiego

GCKiP

U.439.2015

20.11.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 16.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 3, Nr 5) - zmiana terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

B&B Jan Burglin Chojnice

U.444.2015

20.11.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy z dnia 23.10.2015 o uslugi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 4) - zmiana terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "AKVO" Sp. z o.o.

U.452.2015

20.11.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 23.10.2015 o usługi projektowe dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Bzowo, Dobrzęcino, Komorczyn, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Ścięgnica, Wrząca, Zagórki, Zębowo położonych na terenie gminy Kobylnica wyłączonym z aglomeracji Słupsk wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadania Nr 1, Nr 2) - termin złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do dnia 04.12.2015

 EcoTech Sp. z o.o.

U.429.2015

23.11.2015 od 23 do 26 listopada 2015 500 zł K.Lemańczyk Umowa na sponsorowanie konkursu ekologicznego "Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie" dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Słupska oraz Gmin Kobylnica i Słupsk

PGK Sp. z o.o.

U.430.2015

23.11.2015

od 01.09.2015 do 31.08.2016

dotacja dla Miasta Słupsk w wysokości 96,84 zł za 1 ucznia I.Bekiesza Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku

Miasto Słupsk

U.431.2015

23.11.2015 od 01.09.2015 do 31.08.2016 dotacja dla Miasta Słupsk w  wysokości 101,35 za 1 ucznia (2 uczniów - 202,70) I.Bekiesza Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko - augsburskiej w Słupsku

Miasto Słupsk

U.458.2015

23.11.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy z dnia 24.08.2015 na usługę dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego" (Zadanie Nr 1) - Świetlice wiejskie w Bolesławicach, Kczewie, Kruszynie, Luleminie, Widzinie, Sycewicach - zmian dot. zespolu projektowego

ENEPROJEKT Poznań

U.432.2015

24.11.2015 do 31.12.2015 21.684.90 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o roboty budowlane dot. przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Kobylnicy 

Zakład Handlowo - Usługowym ELEKTROPROJEKT Słupsk

U.438.2015

24.11.2015 do dnia 15.02.2016 20.910,00 zł brutto M.Rzepczyński  Umowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Sp. z o.o.

U.501.2015

25.11.2015 do 31.12.2018 szacunkowa opłata 815,36 zł netto Ł.Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - park pałacowy w Sycewicach

ENERGA - OPERATOR Gdańsk

U.502.2015

25.11.2015 do 31.12.2017 szacunkowa opłata  203,84 zł netto Ł. Malinowski Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - oświetlenie uliczne ul. Pocztowa, Pogodna, parkowa w Sycewicach

ENERGA - OPERATOR Gdańsk

U.433.2015

27.11.2015

do dnia 30.11.2015

bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 18.09.2015  dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej w Sycewicach w obrębie ulicy Słupskiej - zmiana terminu

SJ-SYSTEM Słupsk

 U.434.2015 27.11.2015  do dnia 30.11.2015  bez zmian  M.Rzepczyński   Aneks Nr 1 do umowy z dnia 18.09.2015 na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy w obrębie ulicy Widzińskiej - zmiana terminu SJ-SYSTEM Słupsk 
 U.435.2015 27.11.2015  do dnia 30.11.2015  bez zmian   M.Rzepczyński   Aneks Nr 1 do umowy z dnia 02.11.2015 na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy w istniejącym pasie drogowym ul. Konwaliowej i planowanych pasach drogowych - zmiana terminu SJ-SYSTEM Słupsk 
 U.436.2015 27.11.2015 do dnia 30.11.2015 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 17.09.2015 na usługi projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach w obrębie ulic Wiązowej, Wspólnej, Leśnej i Słupskiej - zmiana terminu SJ-SYSTEM Słupsk
U.441.2015 30.11.2015 bez zmian bez zmian Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowy  z dnia 06.10.2015 na usługi projektowe dot. budowy drogi gminnej - ulicy Wiatracznej w Łosinie - zmiana  "WIE-DROGI" Słupsk
U.443.2015 30.11.2015 bez zmian bez zmian Ł.Malinowski Umowa na usługi projektowe dot. przebudowy dróg gminnych - ulic Nowej i Krętej w Reblinie - zmiana "WIE-DROGI" Słupsk
U.447.2015 30.11.2015 do 15.12.2015 wypłata nastąpi po dostarczeniu rozliczenia  dotacja dla Gminy w wysokości do 12.496,00 zł K.Lemańczyk Umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Czyste powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2015" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
U.451.2015 30.11.2015 do dnia 08.12.2015 wynagrodzenie ryczałtowe brutto 7.462,80 zł A.Treder Umowa dot. wykonania przyłącza i montażu instalacji oraz urządzeń sanitarnych w budynku lokalu Nr 5C przy ul. Dębowej w m. Reblino Termal Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 
U.459.2015 30.11.2015 od 01.09.2015 do 31.08.2019 Gmina Kobylnica przekaże dotację celową Miastu Słupsk w wysokości 552.285 zł brutto na cały rok budżetowy P.Korsak Umowa zawarta z Miastem Słupsk w zakresie lokalnego transpportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica Miasto Słupsk
U.461.2015 30.11.2015 do 30.12.2015 Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej  w formie dotacji celowej nie wyższej niż 273.660,00 zł Ł.Malinowski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 13.04.2015 zawarta pomiędzy Powiatem Słupsk a Gminą Kobylnica na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Kwakowo Powiat Słupski
U.488.2015 30.11.2015 do 17.12.2015 24.350,00 zł brutto A.Treder Umowa  na wykonanie przeglądów budowlanych okresowych rocznych i 5 - letnich budynków i lokali gminnych Obsługa Inwestycji Budowlanych w Kobylnicy
U.437.2015 01.12.2015 do dnia 30.09.2016 wynagrodzenie o faktyczne wykonane i odebrane roboty M.Rzepczyński Umowa dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1) Eko Program Nowa Wieś
U.445.2015 01.12.2015 do 10.12.2015 116.637,64 zł brutto M.Rzepczyński Umowa  dot.przebudowy sięgacza ulicy Głównej w Kobylnicy Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica
U.453.2015 03.12.2015 - - M.Rzepczyński Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z dnia 27.10.2015r. dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Termomodernizacji budynku w Kobylnicy przy ul. Kolejowej 3" 

Zakład innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT

U.456.2015 08.12.2015 do dnia 15.12.2015 36.555,60 zł brutto Ł.Malinowski Umowa dot. budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Słupskiej w Sycewicach - Etap I

ELEKTROPROJEKT Słupsk

U.473.2015 08.12.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Anek nr 1 do umowy z dnia 01.12.2015 dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1)

Eko Program Sp.zo.o.   Nowa Wieś

u.482.2015 09.12.2015 bez zmian bez zmian J.Kralski Aneks Nr 1 do umowy z dnia 13.02.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, ktorych celem jest przygotowanie zawodników Gminnych Klubów Sportowych do sportowej rywalizacji w roku 2015" - zmiana załącznika nr 1

Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kończewo

U.462.2015 10.12.2015 termin zakończenia do dnia 15.12.2015 bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 1 do umowy z dnia 01.12.2015 dot. przebudowy sięgacza ul. Głównej w Kobylnicy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica

U.466.2015 11.12.2015 do dnia 18.12.2015 12.496,80 brutto K.Sikorska Zlecenie na wykonanie wiaty drewnianej na cele rekreacyjne w m. Kruszyna

Kozłowski Józef Tychowo

U.486.2015 11.12.2015       od 01.01.2016        do  31.12.2017 106.023,11 zł brutto A.Treder Umowa  na usługę dot. utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, stanowiącego własność Gminy Kobylnica w latach 2016-2017

ENERGA Oświetlenie

U.457.2015 14.12.2015 od 01.01.2016 do 31.12.2016 113.678,29 zł brutto A. Walawicz Umowa na dostawę artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica w 2016r.

RODAN Sp. z o.o. Poznań

U.490.2015 18.12.2015 bez zmian bez zmian M.Rzepczyński Aneks Nr 2 do umowy z dnia 01.12.2015 dot. zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (Zadanie Nr 1)

Eko Program Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

U.463.2015 21.12.2015 od 01.01.2016 do dnia 31.12.2018 664.074,00 zł brutto J.Kralski Umowa na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Gminy Kobylnica, w tym obiektów użytkowanych przez GCKiP w latach 2016-2018

GCKiP 

U.474.2015 21.12.2015 od 01.01.2016 do 31.12.2018 484.704,00 zl brutto J.Kralski Umowa na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Gminy Kobylnica oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w latach 2016 - 2018

SCAWIN Dariusz Skrzyński Kobylnica

U.475.2015 21.12.2015 od 21 do 29 grudnia 2015 500 zł brutto K.Lemańczyk Umowa na sponsorowanie konkursu ekologicznego 'Wspólnie dbamy o środowisko" dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Słupska oraz Gmin Kobylnica i Słupsk  PGK Słupsk
U.476.2015 22.12.2015 do dnia 30.04.2019 kwota do wypłaty 297.879,00 zł A.Tantała Umowa  w sprawie określenia zasad i warunków oraz z zakresu obowiązków Stron związanych z przejęciem przez Gminę działki w Bolesławicach z przeznaczeniem na realizację publicznej drogi gminnej, budową przez Właścicieli urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; budową przez Właścicieli urządzeń odwodnienia dróg; budową przez Właścicieli drogi dojazdowej od skrzyżowania z ulicą Leśną w Bolesławicach, stanowiącej dojazd do budowanego osiedla mieszakniowego, w technologii utwardzonej kostką betonową; budową przez właścicieli oświetlenia drogowego (ledowego) wzdłuż drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budowanego osiedla Unison s.c. Bydlino
U.477.2015 22.12.2015 wypłacona do 31.12.2015 dotacja w wysokości    5.924,00 zł M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źrodła ciepła połozonego na terenie Gminy Kobylnica J.S.
U.478.2015 22.12.2015 dotacja wypłacona do 31.12.2015 dotacja w wysokości 6.124,00 zł M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źrodła ciepła połozonego na terenie Gminy Kobylnica J.P.
U.479.2015 22.12.2015 dotacja wypłacona do dnia 31.12.2015 dotacja w wysokości    5.924,00 zł M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źrodła ciepła połozonego na terenie Gminy Kobylnica Ś. T.
U.480.2015 22.12.2015 dotacja wypłacona do dnia 31.12.2015 dotacja w wysokości 6.124,00 zł M.Prezlata Umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źrodła ciepła połozonego na terenie Gminy Kobylnica G. M.
U.504.2015 22.12.2015 01.01.2016 31.12.2018 czynsz miesięczny 294,57zł + VAT, opłaty 114,79 zł brutto A.Treder Umowa najmu nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Słonowicach o pow. użytkowej 294,57 m.kw. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy
U.483.2015 29.12.2015 okres obowiązywania porozumienia jest tożsamy z okresem realizacji Projektu całkowity koszt realizacji projektu 7.907.097,23 zł brutto M.Prezlata Porozumienie parnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Zagospodarowanie zespołów pałacowo parkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk" -park pałacowy w Jezierzycach, park pałacowy w Sycewicach, zespół pałacowo - parkowy w Niepoględziu

Gmina Słupsk

Stowarzyszenie Speranda

U.485.2015 30.12.2015 na czas nie oznaczony Gmina zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny wynikający z iloczynu stawki jednostkowej, ktora w 2015 roku wynosi 100,00 zł / ha oraz powierzchni 0,85 ha (kwota netto) J.Skępiec Umowa dzierżawy gruntu o pow. 0,85 ha położonego w obrębie Sycewice Pgr

Nadleśnictwo Ustka

U.489.2015 30.12.2015 do 15.01.2016 30.025,91 zł brutto Ł.Malinowski Umowa o roboty uzupełnające dot. wykonania dodatkowych obustronnych poboczy utwardzonych w ramach modernizacji drogi gminnej Żelki - Żelkówko - Etap 1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Kartuzy

U.495.2015 30.12.2015       od 01.01.2016       do 31.12.2018

miesięcznie: czynsz 427,42  oraz należny podatek VAT opłaty 500,19 zł brutto

A.Treder Umowa najmu nieruchomości - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.L.Rynda i P. Z.Wojciechowicz

U.496.2015 30.12.2015        od 01.01.2016       do 31.12.2018

miesięcznie: czynsz 151,47 zł  oraz należny podatek VAT opłaty 286,99 zł brutto

A.Treder Umowa najmu nieruchomości - Ośrodek Zdrowia w Kwakowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.L.Rynda i P. Z.Wojciechowicz

U.497.2015 30.12.2015      od 01.01.2016      do 30.04.2016

miesięcznie: czynsz 27,83 zł  oraz należny podatek VAT 

A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 27,83 m.kw. zlokalizowanego w m. Sycewicach

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Maria Rzeszutek

U.498.2015 30.12.2015      od 01.01.2016      do 31.12.2016 miesięcznie: czynsz 214,20 zł  oraz należny podatek VAT + opłata 18,61 zł brutto za dostawę gazu  A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 30,60 m.kw. zlokalizowanego w m. Kobylnica Zakład Instalacji Sanitarnych, Ogrzewczych i Gazowych "VIRAX" w Kobylnicy
U.499.2015 30.12.2015      od 01.01.2016      do 31.12.2016 miesięcznie: czynsz 38,98 zł  oraz należny podatek VAT  A.Treder

Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 38,98 m.kw. zlokalizowanego w m. Kwakowo

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Roman
U.500.2015 30.12.2015      od 01.01.2016      do 31.12.2016 miesięcznie: czynsz 189,35 zł  oraz należny podatek VAT  A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu użytkowego - świetlicy o pow. 37,87 m.kw. zlokalizowanego w m. Zębowo
Sklep Spożywczo - Przemysłowy Roman Dybowski
U.508.2015 30.12.2015 01.01.2016 31.12.2018 miesięcznie czynsz 420,21 zł + należny pod. VAT A.Treder Umowa najmu komunalnego lokalu uzytkowego o pow. użytk. 34,08 m.kw. na cele związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
U.503.2015 31.12.2015 zmiana: rozliczenie do 31.01.2016 bez zmian (2.800,00 zł) M.Prezlata Aneks Nr 2 do umowy dotacji  WFOŚ udziela dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobylnica. Dotacja przeznaczona jest w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne. WFOŚiGW Gdańsk
U.487.2015 31.12.2015 od 01.01.2016 do 31.12.2017 365.310,00 zł brutto Z.Lesiecki Umowa na roboty budowlane dot. remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2016-2017

FURGES Sp. z o.o.


Powiadom znajomego