W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 5/11, 5/46, 5/47, 233 obręb Kuleszewo, gm. Kobylnica

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 i 61 §1 i 4, art. 10 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2022 r. na wniosek Inwestora – Gminy Kobylnica, z siedzibą: ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 5/11, 5/46, 5/47, 233 obręb Kuleszewo, gm. Kobylnica.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia, uwagi i wnioski, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Kobylnica (poniedziałek godz. 7.30−16.30, wtorek−czwartek 7.30−15.30, piątek 7.30−14.30). Kontakt osobisty w celu zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień, wskazany jest po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe także drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Głównej 20. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu.

Sprawę prowadzi: Iwona Mieczkowska teI: 59 842 90 70 wew. 232, i.mieczkowska@kobylnica.eu

Powiadom znajomego