W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXXVI/676/2024
uchwała nr LXXVI/676/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/675/2024
uchwała nr LXXVI/675/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/674/2024
uchwała nr LXXVI/674/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/673/2024
uchwała nr LXXVI/673/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/672/2024
uchwała nr LXXVI/672/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024-2027 w Gminie Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/671/2024
uchwała nr LXXVI/671/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywanych usług sąsiedzkich
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.862
uchwała nr: LXXVI/670/2024
uchwała nr LXXVI/670/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.504
uchwała nr: LXXVI/669/2024
uchwała nr LXXVI/669/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.715
uchwała nr: LXXVI/668/2024
uchwała nr LXXVI/668/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, w związku z najmem lokali mieszkalnych realizowanych w m. Sycewice, tworzonych z udziałem Gminy Kobylnica i mających stanowić własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.861
uchwała nr: LXXVI/667/2024
uchwała nr LXXVI/667/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.860
uchwała nr: LXXVI/666/2024
uchwała nr LXXVI/666/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.859
uchwała nr: LXXVI/665/2024
uchwała nr LXXVI/665/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/664/2024
uchwała nr LXXVI/664/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/663/2024
uchwała nr LXXVI/663/2024
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/662/2023
uchwała nr LXXV/662/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2033 w Gminie Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/661/2023
uchwała nr LXXV/661/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/660/2023
uchwała nr LXXV/660/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/659/2023
uchwała nr LXXV/659/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/658/2023
uchwała nr LXXV/658/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/657/2023
uchwała nr LXXIV/657/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.98
uchwała nr: LXXIV/656/2023
uchwała nr LXXIV/656/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/655/2023
uchwała nr LXXIV/655/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/654/2023
uchwała nr LXXIV/654/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/653/2023
uchwała nr LXXIII/653/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kobylnica w latach kalendarzowych 2024 i 2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/652/2023
uchwała nr LXXIII/652/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.5974